Organ nedir Organ; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Organ" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Hava : Bugün organ çok bozuk. Biyoloji'deki anlamı: Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan o...

 
 
 

Organ culture nedir ne demek

Organ culture nedir : Kitle iletişim araçları. Organ. Org. Örgüt. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Alet. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Belli bir göreve sahip vü...

Organ inferiority nedir ne demek

Organ inferiority nedir : Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Yayın kılganı. Organ. Kitle iletişim araçları. Uzuv. Örgüt. Vasıta. Org. Kılgan. Araç. Inferiority : Adilik. Aşağılık. Bayağılık. [#Organ bank : Kılgan bankası. B...

Organ mafyası nedir ne demek

Organ mafyası nedir Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Mafya : Bu örgüte mensup olan kimse. Yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullan...

Organ of bojanus nedir ne demek

Organ of bojanus nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kılgan. Yayın kılganı. Kitle iletişim araçları. Yayın organı. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Erganun. Alet. Organizma içinde özel görevleri olan v...

Organ of hearing nedir ne demek

Organ of hearing nedir : Erganun. Araç. Organ. Vasıta. Org. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Alet. Yayın kılganı. Kılgan. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. ...

Organ of touch nedir ne demek

Organ of touch nedir : Örgüt. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Uzuv. Organ. Araç. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi ...

Organ sistemleri nedir ne demek

Organ sistemleri nedir Organ sistemleri; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Solunum sistemi, dolaşım sistemi gibi, görevleri birbiri ile ilgili olan organların meydana getirdiği topluluklar. Zooloji'de...

Organ transplantation nedir ne demek

Organ transplantation nedir : Örgüt. Uzuv. Kitle iletişim araçları. Kuruluş. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Kılgan. Yayın organı. Org. Alet. Erganun. Transplantation : Başka yere dikme (bitki). Doku nakli. Nakil. Organ nakl...

Organ aktarımı nedir ne demek

Organ aktarımı nedir Organ aktarımı; bir tıp terimidir. Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Aktarım : Aktarma işi, nakil. Psikotera...

Organ bank nedir ne demek

Organ bank nedir : Organ. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Kuruluş. Örgüt. Yayın organı. Vasıta. Alet. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Yayın kılganı...

Organ grinder nedir ne demek

Organ grinder nedir : Erganun. Örgüt. Kılgan. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Org. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Alet. Yayın organı. Uzuv. Kitle ile...

Organ kültürü nedir ne demek

Organ kültürü nedir Organ kültürü; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organın tümünün ya da kısımlarının ya da organın primordiyumlarının yapı ve fonksiyonunun korunması ve farklılaşmasına izi...

Organ nakli nedir ne demek

Organ nakli nedir Organ nakli; bir tıp terimidir. "Organ nakli" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Tedavi amacıyla vücudun içine yabancı bir maddeyi (organ, doku veya ilave) ameliyatla yerleştirme. Veterinerlik alanındaki anlamları: Canlı ...

Organ of corti nedir ne demek

Organ of corti nedir : Kuruluş. Yayın kılganı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alet. Vasıta. Uzuv. Kılgan. Organ. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Erganun. Of : Ka...

Organ of sight nedir ne demek

Organ of sight nedir : Kılgan. Erganun. Araç. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yayın kılganı. Org. Alet. Organ. Kuruluş. Vasıta. Of : -nın. -den. -dan. Nin. Li. İle ilgili. Yüzünden. Hakkında. In. -in. [#Sight : Görmek. Hedefleme...

Organ of vision nedir ne demek

Organ of vision nedir : Org. Uzuv. Kuruluş. Alet. Örgüt. Kılgan. Vasıta. Organ. Araç. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Of : -den övünerek bahsetmek. Karşı. -den. Li. -in. Yüzünden. -nın. Hakkında. Den. Nin. [#Vision : Y...

Organ systems nedir ne demek

Organ systems nedir : Alet. Org. Kitle iletişim araçları. Yayın organı. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Araç. Organ. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan o...

Organa nedir Organa; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organ. Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim