Organ nedir Organ; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Organ" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Hava : Bugün or...

 
 
 

Organ culture nedir ne demek

Organ culture nedir : Kitle iletişim araçları. Organ. Org. Örgüt. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gib...

Organ inferiority nedir ne demek

Organ inferiority nedir : Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Yayın kılganı. Organ. Kitle iletişim araçları. Uzuv. Örgüt. Vasıta. Org. ...

Organ mafyası nedir ne demek

Organ mafyası nedir Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş...

Organ of bojanus nedir ne demek

Organ of bojanus nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kılgan. Yayın kılganı. Kitle iletişim araçları. Yayın organı. Belli bir göreve sahip...

Organ of hearing nedir ne demek

Organ of hearing nedir : Erganun. Araç. Organ. Vasıta. Org. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Alet. Yayın kılganı. Kılgan. Organizma...

Organ of touch nedir ne demek

Organ of touch nedir : Örgüt. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Uzuv. Organ. Araç. ...

Organ sistemleri nedir ne demek

Organ sistemleri nedir Organ sistemleri; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Solunum sistemi, dolaşım sistemi gib...

Organ transplantation nedir ne demek

Organ transplantation nedir : Örgüt. Uzuv. Kitle iletişim araçları. Kuruluş. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Kılgan. Yayın organı. Org....

Fish internal organ meal nedir ne demek

Fish internal organ meal nedir : Omurgalı hayvanlardan, sularda yaşayan, yüzgeçleriyle hareket eden, kemikli veya kıkırdaklı olan, soğukkanlı, suda erimiş oksijeni ...

İç organ layşmanyozisi nedir ne demek

İç organ layşmanyozisi nedir İç organ layşmanyozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Phlebotomus ve Lutzomyia soyuna b...

Accessory breathing organ nedir ne demek

Accessory breathing organ nedir : Muharrik. Yataklık. Suçortağı. Aksesuar (kadın giysisini bütünleyen). Aksesuar. Yardımcı. Yardakçı. İkinci derecede suç ortağı. Bir...

Aklid organ nedir ne demek

Aklid organ nedir Aklid organ; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanların larvası olan ak...

Ampulsü organ nedir ne demek

Ampulsü organ nedir Ampulsü organ; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Köpek balıklarında duygu epiteli içeren, lümen ve k...

Apikal organ nedir ne demek

Apikal organ nedir Apikal organ; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sestod skoleksinin tepesinde bulunan ve işl...

Chemoreceptor organ nedir ne demek

Chemoreceptor organ nedir : Kimyasal algılayıcı. Kimyasal alıcı. Kemoreseptör. Kemosensör. Kimyasal maddelerle uyarılan almaç. Kimyasal enerji değişikliklerini...

Claparede organ nedir ne demek

Claparede organ nedir Claparede organ; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Urstigmata. Organ : Vücudun, belirli bir...

Critical organ nedir ne demek

Critical organ nedir : Titiz. Nazik. Dönümcül. Kritik. Eleştirel. Bilgisayar, nükleer enerji alanlarında kullanılır. Eleştiri niteliğinde. Eleştiren. Eleş...

Digestive organ nedir ne demek

Digestive organ nedir : Sindirimle ilgili. Hazmettirici ilaç. Sindirimsel. Sindirim. Sindirime ait. Sindirimi kolaylaştırıcı. Sindirimi kolay. Sindirimi dü...

Effector organ nedir ne demek

Effector organ nedir : Modülatör. Etkileyen. Dengeleyici. Sese efekt veren cihazların genel adı. Faaliyete geçiren şey. Etkileyici. Effektör. Efektör. Yar...

Organ aktarımı nedir ne demek

Organ aktarımı nedir Organ aktarımı; bir tıp terimidir. Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve...

Organ bank nedir ne demek

Organ bank nedir : Organ. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Kuruluş. Örgüt. Yayın orga...

Organ grinder nedir ne demek

Organ grinder nedir : Erganun. Örgüt. Kılgan. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Org. Bell...

Organ kültürü nedir ne demek

Organ kültürü nedir Organ kültürü; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organın tümünün ya da kısımlarını...

Organ nakli nedir ne demek

Organ nakli nedir Organ nakli; bir tıp terimidir. "Organ nakli" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Tedavi amacıyla vücudun içine yabancı bir maddeyi (...

Organ of corti nedir ne demek

Organ of corti nedir : Kuruluş. Yayın kılganı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alet. Vasıta. Uzuv. Kılgan. Organ. Organizma içinde özel gör...

Organ of sight nedir ne demek

Organ of sight nedir : Kılgan. Erganun. Araç. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yayın kılganı. Org. Alet. Organ. Kuruluş. Vasıta. Of : -nın. ...

Organ of vision nedir ne demek

Organ of vision nedir : Org. Uzuv. Kuruluş. Alet. Örgüt. Kılgan. Vasıta. Organ. Araç. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Of : -den ö...

Organ systems nedir ne demek

Organ systems nedir : Alet. Org. Kitle iletişim araçları. Yayın organı. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa. Araç. Organ. Biyoloji, ...

Balık iç organ unu nedir ne demek

Balık iç organ unu nedir Balık iç organ unu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Balığın karaciğer, bezleri ve diğer i...

İç organ larva göçü nedir ne demek

İç organ larva göçü nedir İç organ larva göçü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpeklerde bulunan Toxocara canis, ke...

İç organ şistosomozisi nedir ne demek

İç organ şistosomozisi nedir İç organ şistosomozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Schistosoma mansoni veya S. japon...

Aclid organ nedir ne demek

Aclid organ nedir : Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar. Org. Belli bir göreve sahip vücut...

American organ nedir ne demek

American organ nedir : Amerika. Amerikan. Amerikalı. Amerika'ya özgü. Organ : Kuruluş. Kılgan. Yayın kılganı. Vasıta. Erganun. Organ. Organizma içinde öze...

Apical organ nedir ne demek

Apical organ nedir : Doruktaki. Doruk ile ilgili. Doruk. Tepedeki. Dil ucu sesi. Dilucu ünsüzü. Herhangi bir hücre, yapı veya organın üst, uç kısmı. Dor...

Barrel organ nedir ne demek

Barrel organ nedir : Atın karnı veya beli. Perdeleri germekte kullanılan çubuk. Uçmak. Sıvı yakıtı saklama ya da taşımaya özgü, çelik saçtan yapılma kap...

Circulatory organ nedir ne demek

Circulatory organ nedir : Kan dolaşımına ait. Dolaşım (ile ilgili). Dolaşım ile ilgili. Sirkülatuar. Dolaşımla ilgili. Dolaşımı sağlayan. Kan dolaşımıyla ilg...

Corti organ nedir ne demek

Corti organ nedir : Yayın organı. Uzuv. Örgüt. Yayın kılganı. Kılgan. Kuruluş. Erganun. Kitle iletişim araçları. Vasıta. Biyoloji, veterinerlik alanlar...

Degenerated organ nedir ne demek

Degenerated organ nedir : Yozlaşmış. Çürümüş. Bozulmuş. Solmuş. Soysuz. Organ : Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek...

Dişi organ nedir ne demek

Dişi organ nedir Dişi organ; bir bitki bilimi terimidir. Dişi organ, Ginekeum olarak da bilinir, Angiosperm çiçeğinin en iç [#meydana getiren pistille...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim