Organik nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Organik" ile ilgili cümle Kimya'daki ...

 
 
 

Organik bağ nedir ne demek

Organik bağ nedir Organik : Organlarla ilgili, uzvi. Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ili...

Organik bileşik nedir ne demek

Organik bileşik nedir Organik bileşik; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Canlı organizmanın özelliklerini gö...

Organik fosfat nedir ne demek

Organik fosfat nedir Organik fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, fosfo...

Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme nedir ne demek

Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme nedir Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolin bir...

Organik kimya nedir ne demek

Organik kimya nedir Organik kimya; bir kimya terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Kimya'daki anlamı: C, H, O, N, Br, I,...

Organik madde nedir ne demek

Organik madde nedir Organik madde; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Doğal olarak bulunmayıp orga...

Organik öge nedir ne demek

Organik öge nedir Organik öge; bir kimya terimidir. Organik : Canlı, güçlü (ilişki). Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşl...

Organik ürün nedir ne demek

Organik ürün nedir Organik en [#basit [#tarım ürününün işlenmesinde, yetiştirilmesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmayışıdır. Bunun yanında genetiği d...

Sermayenin organik bileşimi nedir ne demek

Sermayenin organik bileşimi nedir Sermayenin organik bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, sermayenin teknik bi...

Organikçi nedir ne demek

Organikçi nedir Organikçi; bir kimya terimidir. Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı,...

Anorganik kimya nedir ne demek

Anorganik kimya nedir Anorganik kimya; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Temel öğesi karbon olmayan anorganik bileşikleri in...

İnorganik nedir ne demek

İnorganik nedir İnorganik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "İnorganik" ile ilgili cüml...

İnorganik fosfat nedir ne demek

İnorganik fosfat nedir İnorganik fosfat; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Ortofosforik asitten (H3PO4) türemi...

İnorganik öge nedir ne demek

İnorganik öge nedir İnorganik öge; bir kimya terimidir. İnorganik : Hücrelerin cansız bölümleri. Organik olmayan, anorganik. Cansız olan. Organlardaki bo...

İnorganik pigment nedir ne demek

İnorganik pigment nedir İnorganik pigment; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Boyalar, plastikler ve mürekkepler için renk veri...

İnorganik pirofosfataz nedir ne demek

İnorganik pirofosfataz nedir İnorganik pirofosfataz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnorganik pirofosfat molekülünün i...

Toplam inorganik azot nedir ne demek

Toplam inorganik azot nedir Teknik terim anlamı: Sudaki nitrat, nitrit ve amonyak konsantrasyonlarının toplamı. Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan...

Toplam inorganik karbon nedir ne demek

Toplam inorganik karbon nedir Teknik terim anlamı: Sudaki karbonat ve bikarbonatların inorganik tuzlarının toplam miktarı. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayv...

Organik asit nedir ne demek

Organik asit nedir Organik asit; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir veya daha fazla sayıda karboksil gru...

Organik azot nedir ne demek

Organik azot nedir Organik azot; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organik bileşiklere bağlı olan azot. Azot :...

Organik baz nedir ne demek

Organik baz nedir Organik baz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Aminler ve alkaloitler gibi organik bileşikler. Baz : Te...

Organik civalı bileşiklerle zehirlenme nedir ne demek

Organik civalı bileşiklerle zehirlenme nedir Organik civalı bileşiklerle zehirlenme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tohumluk tahıllar...

Organik fosforlu bileşikler nedir ne demek

Organik fosforlu bileşikler nedir Organik fosforlu bileşikler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolinesteraz enziminin...

Organik kalp üfürümleri nedir ne demek

Organik kalp üfürümleri nedir Organik kalp üfürümleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalpteki anatomik bozukluklar so...

Organik kütle nedir ne demek

Organik kütle nedir Organik kütle; bir jeoloji terimidir. Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ilişki). Or...

Organik nitrat nedir ne demek

Organik nitrat nedir Organik nitrat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalp damar sistemindeki atardamar ve topl...

Organik tarım nedir ne demek

Organik tarım nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Ekolojik : Ekolojiyle ilgili olan. Tarım : Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve ve...

Metal organik bileşikler nedir ne demek

Metal organik bileşikler nedir Metal organik bileşikler; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir metal atomuna, bir ya da daha çok orga...

Toplam organik karbon nedir ne demek

Toplam organik karbon nedir Teknik terim anlamı: Suda asılı veya çözünmüş durumda bulunan organik maddelerin toplamı. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvans...

Anorganik nedir ne demek

Anorganik nedir Anorganik; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürü...

Anorganik madde nedir ne demek

Anorganik madde nedir Anorganik madde; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karbonatlar, siyanürler ve birkaç basit ...

İnorganik asit nedir ne demek

İnorganik asit nedir İnorganik asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: HCl, hidroklorik asit, H2SO4, sülfürik asit ve H2CO3...

İnorganik kimya nedir ne demek

İnorganik kimya nedir İnorganik kimya; bir kimya terimidir. Kimya'daki anlamı: Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve kar...

İnorganik peroksit nedir ne demek

İnorganik peroksit nedir İnorganik peroksit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Peroksi grubu içeren, -O-O-, veya en yüksek yüks...

İnorganik pirofosfat nedir ne demek

İnorganik pirofosfat nedir İnorganik pirofosfat; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pirofosforik asitten (H4P2O7) ...

İnorganik polimer nedir ne demek

İnorganik polimer nedir İnorganik polimer; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Karbon dışındaki atomlar ile doğrusal veya dallan...

Toplam inorganik fosfat nedir ne demek

Toplam inorganik fosfat nedir Teknik terim anlamı: Sudaki çözünür fosfatların toplam konsantrasyonu. İnorganik fosfat : Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir an...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim