Organik nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Organik" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Canlılarla veya canlıların ürettiği maddelerle ilgili olan. Su ürünleri alanındak...

 
 
 

Organik bağ nedir ne demek

Organik bağ nedir Organik : Organlarla ilgili, uzvi. Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ilişki). Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir...

Organik bileşik nedir ne demek

Organik bileşik nedir Organik bileşik; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karbon-karbon bağı iç...

Organik fosfat nedir ne demek

Organik fosfat nedir Organik fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, fosfoproteinlerin, yüksek enerjili fosfat bileşikleri gibi moleküllerin yapısında bulunan fosf...

Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme nedir ne demek

Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme nedir Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolin birikimine ve parasempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmasıyla belirgin, akut veya kronik s...

Organik kimya nedir ne demek

Organik kimya nedir Organik kimya; bir kimya terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Kimya'daki anlamı: C, H, O, N, Br, I, F, S, P, B gibi elementlerin birleşmesinden oluşan maddelerle uğraşan, ayrıca canlıların...

Organik madde nedir ne demek

Organik madde nedir Organik madde; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Doğal olarak bulunmayıp organizmada metabolizma sırasında meydana gelen maddeler. Veterinerlikte sözlük anlamı: Weend...

Organik öge nedir ne demek

Organik öge nedir Organik öge; bir kimya terimidir. Organik : Canlı, güçlü (ilişki). Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınır...

Organik ürün nedir ne demek

Organik ürün nedir Organik en [#basit [#tarım ürününün işlenmesinde, yetiştirilmesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmayışıdır. Bunun yanında genetiği değiştirilmemiş ürünler de bu isimle anılır. Tarım ürününü yetiştirmek için hiçbir tarım i...

Organik asit nedir ne demek

Organik asit nedir Organik asit; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sulu çözeltilerinde kısmen h...

Organik azot nedir ne demek

Organik azot nedir Organik azot; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organik bileşiklere bağlı olan azot. Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, k...

Organik baz nedir ne demek

Organik baz nedir Organik baz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Aminler ve alkaloitler gibi organik bileşikler. Baz : Temel. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde Organ : Vücudun, belirli bir görev ...

Organik civalı bileşiklerle zehirlenme nedir ne demek

Organik civalı bileşiklerle zehirlenme nedir Organik civalı bileşiklerle zehirlenme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tohumluk tahıllarda mantar hastalıklarını önlemek için kullanılan organik cıva tuzlarının tüketimiyle, dah...

Organik fosforlu bileşikler nedir ne demek

Organik fosforlu bileşikler nedir Organik fosforlu bileşikler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asetilkolinesteraz enziminin etkinliğini dönüşümsüz olarak engelleyen, böylece parasempatik uyarılı organlarda, otono...

Organik kalp üfürümleri nedir ne demek

Organik kalp üfürümleri nedir Organik kalp üfürümleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalpteki anatomik bozukluklar sonucu ortaya çıkan endokardiyal üfürümler. Atriyoventriküler ve seminular kapakların yeter...

Organik kütle nedir ne demek

Organik kütle nedir Organik kütle; bir jeoloji terimidir. Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ilişki). Organlarla ilgili, uzvi. Doğal yolla yapılan. Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve s...

Organik nitrat nedir ne demek

Organik nitrat nedir Organik nitrat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalp damar sistemindeki atardamar ve toplardamarları gevşetip genişleten, kanın çevrede toplanmasını ve kalbe venöz dönüşü azaltıc...

Organik tarım nedir ne demek

Organik tarım nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Ekolojik : Ekolojiyle ilgili olan. Tarım : Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarl...

Organikçi nedir ne demek

Organikçi nedir Organikçi; bir kimya terimidir. Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı, güçlü (ilişki). Doğal yolla yapılan. Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yüküm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim