Orta nedir Orta; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Orta" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Meydan, görünür y...

 
 
 

Orta ağırlık nedir ne demek

Orta ağırlık nedir Orta ağırlık; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: 71 kg.dan 7 kg.a kadar olan ağırlıklara verilen ad. İngilizce'de Orta ağırlı...

Orta akıncı nedir ne demek

Orta akıncı nedir Orta akıncı; Futbol alanında kullanılan bir terimdir. Futbol'daki anlamı: Akıncı katının en orta yerinde yer alan futbol oyuncusu. A...

Orta amerika ortak pazarı nedir ne demek

Orta amerika ortak pazarı nedir Orta amerika ortak pazarı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikara...

Orta antik komedya nedir ne demek

Orta antik komedya nedir Orta antik komedya; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Antik Yunan komedyasının ikinci evresidir. Eski ...

Orta asitli gıda nedir ne demek

Orta asitli gıda nedir Orta asitli gıda; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: pH değerleri 4.6 ile 5.3 arasında olan ...

Orta atı nedir ne demek

Orta atı nedir Teknik terim anlamı: Birkaç kişinin ortaklaşa alıp nöbetle bindikleri at. Atı : Düğün bahşişi. [bkz: kazmak] Orta : Bir şeyin kenarla...

Orta basınç nedir ne demek

Orta basınç nedir Orta basınç; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ortalama atardamar basıncı. Bası : Resim kli...

Orta beyin nedir ne demek

Orta beyin nedir Orta beyin; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Omurgalılarda beynin o...

Orta biçem nedir ne demek

Orta biçem nedir Orta biçem; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anlatımda sanat özelliği göstermeyen biçem. bk. biçem. Biç...

Orta boy nedir Orta boy; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı u...

Orta boy işletmeler nedir ne demek

Orta boy işletmeler nedir Orta boy işletmeler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çalıştırılan işçi sayısı kırkdokuzdan çok ve i...

Orta boylu nedir ne demek

Orta boylu nedir Orta boylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Orta : Orantı. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir ol...

Orta bölge nedir ne demek

Orta bölge nedir Orta bölge; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Tiyatro konuşmasında, orta bölge tonuna komş...

Orta bölüm nedir ne demek

Orta bölüm nedir Orta bölüm; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Namluların, güçlü çırpmalarda kullanılan orta bölümü. Böl...

Orta camisi nedir ne demek

Orta camisi nedir Orta camisi; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağının camisi. Cami : Müslümanların iba...

Orta çağ tarihi nedir ne demek

Orta çağ tarihi nedir Orta çağ tarihi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: İlk Çağ ile Orta Çağ arasındaki zaman kesimini...

Orta çağlı nedir ne demek

Orta çağlı nedir Teknik terim anlamı: Orta yaşlı. Çağlı : Yaşlı, kocamış. Kuvvetli. Namuslu. Batman şehri, Yücebağ nahiyesine bağlı bir yerleşim birim...

Orta çentik nedir ne demek

Orta çentik nedir Orta çentik; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Oyun alanını ortadan iki eşit bölgeye ayıran çizgi. ...

Orta çizgi nedir ne demek

Orta çizgi nedir Orta çizgi; Futbol, Eskrim alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu alanını enine tam ortadan kesen çizgi....

Orta açılı ışın nedir ne demek

Orta açılı ışın nedir Orta açılı ışın; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: 90 derecelik açılarla sahneye yansıtılan...

Orta adamı nedir ne demek

Orta adamı nedir Teknik terim anlamı: Aracı, miyancı, mütevassıt. Adam : İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işi...

Orta ağrısı nedir ne demek

Orta ağrısı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Salgın hastalık. Ağrı : Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi...

Orta alaşımlı çelik nedir ne demek

Orta alaşımlı çelik nedir Orta alaşımlı çelik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yalın karbon çeliklerinin, perlitli fe...

Orta anadolu merinosu nedir ne demek

Orta anadolu merinosu nedir Orta anadolu merinosu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alman Et Merinosu x Akkaraman melez...

Orta arka nedir ne demek

Orta arka nedir Orta arka; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Sahnenin orta bölümünün arkası. Arka : Bir şeyin temel tu...

Orta asya devesi nedir ne demek

Orta asya devesi nedir Orta asya devesi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: iki hörgüçlü deve]. Zooloji'dek...

Orta avrupa üçlüsü nedir ne demek

Orta avrupa üçlüsü nedir Orta avrupa üçlüsü; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Orta Avrupa'da bulunan, genellikle karasal...

Orta bayrağı nedir ne demek

Orta bayrağı nedir Orta bayrağı; Futbol alanında kullanılan bir kelimedir. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu alanının orta çizgisinin iki yanında bulunan gö...

Orta beyin su yolu nedir ne demek

Orta beyin su yolu nedir Orta beyin su yolu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mesencephalon'un içinden g...

Orta boğaklı nedir ne demek

Orta boğaklı nedir Orta boğaklı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boğumlama noktası ses kanalının ortasında bulunan ab...

Orta boy alıcı nedir ne demek

Orta boy alıcı nedir Orta boy alıcı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: El alıcısı ile işlik alıcısı aras...

Orta boy kitap nedir ne demek

Orta boy kitap nedir Orta boy kitap; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazma ya da basım içinde kullanılacak kâğıtların ik...

Orta bozan nedir ne demek

Orta bozan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bozguncu, arabozucu. Bozan : Sürülmemiş,boz tarla. Sürülmemiş tarla. Afyon ilinde, Dazkırı ilçesi, merkez b...

Orta bölükleri nedir ne demek

Orta bölükleri nedir Orta bölükleri; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Kapıkulu süvarilerinden sağ ve sol ulufeci bölük...

Orta buzul taşları nedir ne demek

Orta buzul taşları nedir Orta buzul taşları; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Buzulun ortasında bulunan ve iki buzulun y...

Orta çağ nedir ne demek

Orta çağ nedir Orta çağ; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Tarih'teki anlamı: İlkçağ ile 1453 ya da 1492'd...

Orta çağ tiyatrosu nedir ne demek

Orta çağ tiyatrosu nedir Orta çağ tiyatrosu; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: İki döneme ayrılır:. Kilise içi oyunları (800-12...

Orta çapta tümleşme nedir ne demek

Orta çapta tümleşme nedir Orta çapta tümleşme; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: 100-2.000 birleşenden oluşan bir çevrim...

Orta çivisi nedir ne demek

Orta çivisi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arabalarda yastık, kuyruk ve dingil ağaçlarını birbirine bağlayan demir çivi. Çivi : İki şeyi birbirine tut...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim