Ortak nedir "Ortak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Tarlayı, ürünü tarla sahibiyle yarı yarıya pay etmek üzre ekip biçen çiftçi. Kardeş. Arkadaş. Hukuki terim anlamı: şerîk, ~ iyelik: iştirâk hâlinde mülkiyyet. İktisat alanın...

 
 
 

Ortak ara ürün nedir ne demek

Ortak ara ürün nedir Ortak ara ürün; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birbirini takip eden iki reaksiyonda, birinci reaksiyonun ürünü, ikinci reaksiyonun substratı olan iki reaksiyon için ortak bir bi...

Ortak bellek nedir ne demek

Ortak bellek nedir Ortak bellek; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Toplumsal kalıtımları ortak olan bireylerde bulunduğu ileri sürülen ortak anılar ya da anı izleri. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamu...

Ortak borç nedir ne demek

Ortak borç nedir Ortak borç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı oranda borç. zincirleme sorumluluk. Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi ye...

Ortak bulgu nedir ne demek

Ortak bulgu nedir Teknik terim anlamı: Birden çok kişinin, çalışma sırasında elde ettikleri bulgu. Bulgu : Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıka...

Ortak çıkar nedir ne demek

Ortak çıkar nedir Ortak çıkar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplumun ya da bir sınıfın tüm bireylerinin ortak yararı. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfa...

Ortak dalgalık yuvası nedir ne demek

Ortak dalgalık yuvası nedir Ortak dalgalık yuvası; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ortak dalgalığın her dairedeki ucunun bağlı olduğu yuva. Ortak dalgalık : Genellikle çok daireli konutlarda, he...

Ortak değişim nedir ne demek

Ortak değişim nedir Ortak değişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kovaryans. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, b...

Ortak dışbildirmelik nedir ne demek

Ortak dışbildirmelik nedir Ortak dışbildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Avrupa topluluklarına üye ülkeler dışındaki ülkelerden gelen mallara uygulanan ortak gümrük bildirmeliği. Orta : Bir şeyin kenarlarından...

Ortak alanlar nedir ne demek

Ortak alanlar nedir Ortak alanlar; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: ortak havuz kaynakları]. Teknik terim anlamı: Bir kentte, tüm nüfusun yararlanmasına açık olan yol, durguluk, açık ve yeşil a...

Ortak alım nedir ne demek

Ortak alım nedir Ortak alım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ortaklaşa yapılan satın alma. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım, gurur Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uz...

Ortak bağ nedir ne demek

Ortak bağ nedir Ortak bağ; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İki karşıt dönülü eksiciğin, iki öğecik arasında eşit paylaşılmasından oluşan kimyasal bağ. Bağ : Bir şeyi başka bir şeye veya birço...

Ortak bilinç nedir ne demek

Ortak bilinç nedir Ortak bilinç; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: (Durkheim) Bir toplumda ya da toplumsal kümede oluşan, tek tek bireylerinkinden bütünüyle ayrı nitelikte ve bireylerin dışında olan o...

Ortak bölen nedir ne demek

Ortak bölen nedir Ortak bölen; bir matematik terimidir. Osmanlıca Ortak bölen ne demek? Ortak bölen Osmanlıca'da ne anlama gelir?: kasım-ı müşterek Ortak bölen, birden fazla pozitif tam sayıyı kalansız bölebilen bir sayıdır. Örneğin, 4 ve 6...

Ortak çarpan nedir ne demek

Ortak çarpan nedir Ortak çarpan; bir matematik terimidir. İngilizce'de Ortak çarpan ne demek? Ortak çarpan ingilizcesi nedir?: cofactor Osmanlıca Ortak çarpan ne demek? Ortak çarpan Osmanlıca'da ne anlama gelir?: darib-i müşterek Ortak : Bir...

Ortak dalgalık nedir ne demek

Ortak dalgalık nedir Ortak dalgalık; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Genellikle çok daireli konutlarda, her daire için ayrı ayrı dalgalıklar kurulmasının doğuracağı sakıncalara karşı, tü...

Ortak davranış nedir ne demek

Ortak davranış nedir Ortak davranış; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal küme ya da toplum üyelerinin tutum, duygu ve güdü birliğinden doğan ya da doğuyor görünen birleşik eylemleri. Davra :...

Ortak değişkenler nedir ne demek

Ortak değişkenler nedir Ortak değişkenler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Araştırmada birincil ilgilenilen değişkenler olmayan ancak, bağımlı değişkeni etkilediğine inanılarak ölçülmüş ve bunun sonucu ...

Ortak dil nedir ne demek

Ortak dil nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Bir dilin lehçe ya da ağızlarından birinin yaygınlaşarak ülkenin ortak dili durumuna gelmiş biçimi: Türk ortak dili, Fransız ortak dili ve benzeri Gramer anlamı: Bir ülkede konuşulan lehçe ve ağı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim