Ortak nedir "Ortak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Tarlayı, ürünü tarla sahibiyle yarı yarıya pay etmek üzre ekip biçen çiftçi. Kardeş....

 
 
 

Ortak ara ürün nedir ne demek

Ortak ara ürün nedir Ortak ara ürün; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birbirini takip eden iki reaksiyonda, bir...

Ortak bellek nedir ne demek

Ortak bellek nedir Ortak bellek; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Toplumsal kalıtımları ortak olan bireylerde bulundu...

Ortak borç nedir ne demek

Ortak borç nedir Ortak borç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı oranda borç. zincirleme sorumluluk. Borç : Geri veri...

Ortak bulgu nedir ne demek

Ortak bulgu nedir Teknik terim anlamı: Birden çok kişinin, çalışma sırasında elde ettikleri bulgu. Bulgu : Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı...

Ortak çıkar nedir ne demek

Ortak çıkar nedir Ortak çıkar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplumun ya da bir sınıfın tüm bireylerinin ortak yarar...

Ortak dalgalık yuvası nedir ne demek

Ortak dalgalık yuvası nedir Ortak dalgalık yuvası; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ortak dalgalığın her d...

Ortak değişim nedir ne demek

Ortak değişim nedir Ortak değişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kovaryans. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ...

Ortak dışbildirmelik nedir ne demek

Ortak dışbildirmelik nedir Ortak dışbildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Avrupa topluluklarına üye ülkeler dışındaki ülk...

Ortak dil veya ortak diyelek nedir ne demek

Ortak dil veya ortak diyelek nedir Ortak dil veya ortak diyelek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Türlü diyeleklerin kaynaşmasıyla mey...

Ortak eksicikler nedir ne demek

Ortak eksicikler nedir Ortak eksicikler; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Ayrı iki öğeciğin bağ oluşturan dış eksiciklerinin sıfır...

Ortak enfeksiyon nedir ne demek

Ortak enfeksiyon nedir Ortak enfeksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hastalığın birden fazla etken taraf...

Ortak etken nedir ne demek

Ortak etken nedir Ortak etken; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, i...

Ortak etken uzayı nedir ne demek

Ortak etken uzayı nedir Ortak etken uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Çok-değişkenli dur...

Ortak fark nedir ne demek

Ortak fark nedir Ortak fark; bir matematik terimidir. Ortak : Kuma. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla...

Ortak giderler nedir ne demek

Ortak giderler nedir Ortak giderler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: bir kaç özdegin birleşik olarak belirtilen tümdegerler...

Ortak görünü nedir ne demek

Ortak görünü nedir Ortak görünü; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sınıflamada bölüm, grup ya da alt grupların hepsinde b...

Ortak güvence nedir ne demek

Ortak güvence nedir Ortak güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir mal için birden fazla yerde güvence işlemi yaptırı...

Ortak havuz kaynakları nedir ne demek

Ortak havuz kaynakları nedir Ortak havuz kaynakları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketimde yarış ve dışarıda tutulamama özel...

Ortak imge nedir ne demek

Ortak imge nedir Ortak imge; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Jung) Irksal yaşantılar sonucu oluşan ve bilinçaltı...

Ortak alanlar nedir ne demek

Ortak alanlar nedir Ortak alanlar; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: ortak havuz kaynakları]. Teknik teri...

Ortak alım nedir ne demek

Ortak alım nedir Ortak alım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ortaklaşa yapılan satın alma. Alım : Alma işi. Çekicilik....

Ortak bağ nedir ne demek

Ortak bağ nedir Ortak bağ; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İki karşıt dönülü eksiciğin, iki öğecik ara...

Ortak bilinç nedir ne demek

Ortak bilinç nedir Ortak bilinç; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: (Durkheim) Bir toplumda ya da toplumsal küme...

Ortak bölen nedir ne demek

Ortak bölen nedir Ortak bölen; bir matematik terimidir. Osmanlıca Ortak bölen ne demek? Ortak bölen Osmanlıca'da ne anlama gelir?: kasım-ı müşterek Ort...

Ortak çarpan nedir ne demek

Ortak çarpan nedir Ortak çarpan; bir matematik terimidir. İngilizce'de Ortak çarpan ne demek? Ortak çarpan ingilizcesi nedir?: cofactor Osmanlıca Ortak ...

Ortak dalgalık nedir ne demek

Ortak dalgalık nedir Ortak dalgalık; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Genellikle çok daireli konut...

Ortak davranış nedir ne demek

Ortak davranış nedir Ortak davranış; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal küme ya da toplum üyelerinin...

Ortak değişkenler nedir ne demek

Ortak değişkenler nedir Ortak değişkenler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Araştırmada birincil ilgilenilen değiş...

Ortak dil nedir ne demek

Ortak dil nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Bir dilin lehçe ya da ağızlarından birinin yaygınlaşarak ülkenin ortak dili durumuna gelmiş biçimi: Türk o...

Ortak donanım nedir ne demek

Ortak donanım nedir Ortak donanım; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin ya da kasabanın, orada yaşayanlara sağladığı...

Ortak elektronlar nedir ne demek

Ortak elektronlar nedir Ortak elektronlar; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki atom tarafından ortaklaşa kullanılan el...

Ortak erek nedir ne demek

Ortak erek nedir Ortak erek; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ancak ortak çabalarla erişilebilen erek. Erek : Gerçe...

Ortak etken değişkesi nedir ne demek

Ortak etken değişkesi nedir Ortak etken değişkesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Tüm değişkenle...

Ortak etmen nedir ne demek

Ortak etmen nedir Ortak etmen; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Etmenleştirilen bir ölçer bataryasının birden çoğun...

Ortak gider nedir ne demek

Ortak gider nedir Ortak : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Kuma. Birden çok k...

Ortak girişim nedir ne demek

Ortak girişim nedir Ortak girişim; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki veya daha çok tüzel kişiliğin özellik...

Ortak gümrük tarifesi nedir ne demek

Ortak gümrük tarifesi nedir Ortak gümrük tarifesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aralarında gümrük birliği gerçekleştiren ülke...

Ortak halk yazını nedir ne demek

Ortak halk yazını nedir Ortak halk yazını; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yaratıcıları bilinmeyen, halkın ortak malı olan yaz...

Ortak hesap nedir ne demek

Ortak hesap nedir Ortak : Kuma. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Birlikte iş yapan,...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim