Ortam nedir "Ortam" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava. Kültür orta...

 
 
 

Ortam sağaltımı nedir ne demek

Ortam sağaltımı nedir Ortam sağaltımı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruh hastalıkları ve uyumsuzluklarda sağaltım iç...

Coşkusal ortam nedir ne demek

Coşkusal ortam nedir Coşkusal ortam; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İnsan ilişkileri ya da toplumsal durumlarda sezil...

Çoklu ortam nedir ne demek

Çoklu ortam nedir Çoklu ortam; bir bilişim terimidir. İngilizce'de Çoklu ortam ne demek? Çoklu ortam ingilizcesi nedir?: multimedia Çoklu ortam; metin,...

Görüşme ortam nedir ne demek

Görüşme ortam nedir Görüşme ortam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görüşmenin içinde geçtiği olumlu ya da olum...

Karbonlayıcı ortam nedir ne demek

Karbonlayıcı ortam nedir Karbonlayıcı ortam; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbonlayıcı özellikte olan ısıl işlem...

Nitrürleyici ortam nedir ne demek

Nitrürleyici ortam nedir Nitrürleyici ortam; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Nitrürleme işlemlerinde kullanılan nit...

Tepkin ortam nedir ne demek

Tepkin ortam nedir Tepkin ortam; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Belirli bir sıklıkta sürüldüğü zaman uyumcul dalgalar yerine...

Yiyici ortam nedir ne demek

Yiyici ortam nedir Yiyici ortam; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Yenim yaratıcı özellikte olan ortam. Yiyi : ...

Ortamandıra nedir ne demek

Ortamandıra nedir Ortamandıra; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Balıkesir ili, merkez bele...

Ağ ortamı reklamı nedir ne demek

Ağ ortamı reklamı nedir Ağ ortamı reklamı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ağ ortamında yapılan her türlü reklam. Ağ : İpli...

Bırak yapsın ortamı nedir ne demek

Bırak yapsın ortamı nedir Bırak yapsın ortamı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Önderin, ilişkili bulunduğu küme ya da topl...

Denetim ortamı nedir ne demek

Denetim ortamı nedir Denetim ortamı; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İstenilen koşulları sağlamakta yararlandığımız akışk...

Denizkulağı ortamı nedir ne demek

Denizkulağı ortamı nedir Denizkulağı ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deniz kulağı diplerinin ortamı. Denizkulağı...

Görüş ortamı nedir ne demek

Görüş ortamı nedir Görüş ortamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görüş ve kanıların oluşma, biçim kazanma ve yön ...

Katılama ortamı nedir ne demek

Katılama ortamı nedir Katılama ortamı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İçinde, sert bir yüzey elde etmeyle sonuçl...

Kültür ortamı nedir ne demek

Kültür ortamı nedir Kültür ortamı; bir biyoloji terimidir. Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Uygun biy...

Sığ deniz ortamı nedir ne demek

Sığ deniz ortamı nedir Sığ deniz ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: 100 kulaç derinliğe inebilen sığ deniz dibi ...

Soğutma ortamı nedir ne demek

Soğutma ortamı nedir Soğutma ortamı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Soğutma için kullanılan ortam. Orta : Bir ş...

Veri ortamı nedir ne demek

Veri ortamı nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Üzerinde ya da içindeki belli bir fiziksel değişkenin, verinin gösterimi olarak kullanılabildiği ger...

Ortam ışınımı nedir ne demek

Ortam ışınımı nedir Ortam ışınımı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçüm ve belirleme dışı kalan doğal ya da yapa...

Ortam mineralleri nedir ne demek

Ortam mineralleri nedir Ortam mineralleri; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Tortul kayaçların içinde, bulundukları yerde...

Ortam sonu damgası nedir ne demek

Ortam sonu damgası nedir Ortam sonu damgası; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir veri ortamının fiziksel sonunu, bir ...

Çoğaltıcı ortam nedir ne demek

Çoğaltıcı ortam nedir Çoğaltıcı ortam; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İçinde fisyon zincir tepkimeleri oluşturabil...

Ekolojik ortam nedir ne demek

Ekolojik ortam nedir Ekolojik : Ekolojiyle ilgili olan. Ekoloji : Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya bir...

Karasal ortam nedir ne demek

Karasal ortam nedir Karasal ortam; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Açık hava ve kara koşullarında bulunan ortam. K...

Karşıyenimli ortam nedir ne demek

Karşıyenimli ortam nedir Karşıyenimli ortam; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Karşıyenim özelliği taşıyan ortam. Karş...

Oksitsizleyici ortam nedir ne demek

Oksitsizleyici ortam nedir Oksitsizleyici ortam; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Oksitsizlenme yaratan ortam. Oksi : O...

Yetkeci ortam nedir ne demek

Yetkeci ortam nedir Yetkeci ortam; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Aile çevresi ya da bir kümede yönetici durumda ol...

Ortamalı nedir ne demek

Ortamalı nedir Ortamalı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köy...

Ağ ortamı reklamcılığı nedir ne demek

Ağ ortamı reklamcılığı nedir Ağ ortamı reklamcılığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ağ ortamında yapılan reklam etkinliği. Ağ :...

Akarsu ortamı nedir ne demek

Akarsu ortamı nedir Akarsu ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Nehir yatakları ve su basan ovalar ortamı. Akar...

Dağılım ortamı nedir ne demek

Dağılım ortamı nedir Dağılım ortamı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin asıltı büyüklüğünde dağıldığı sürekli or...

Deniz ortamı nedir ne demek

Deniz ortamı nedir Deniz ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Denizin kabarma sınırı altındaki bütün deniz dip...

Göl ortamı nedir ne demek

Göl ortamı nedir Göl ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Göl içinin ve diplerinin ortamı. Göl : Oluşması ge...

İletişim ortamı nedir ne demek

İletişim ortamı nedir İletişim : Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikas...

Kıyı ortamı nedir ne demek

Kıyı ortamı nedir Kıyı ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Gelgit suları arasında kalan deniz kıyısı ortamı....

Mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı nedir ne demek

Mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı nedir Mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sonuçların, çıkış bir...

Sınıf ortamı nedir ne demek

Sınıf ortamı nedir Sınıf ortamı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasındaki düşünsel...

Suverme ortamı nedir ne demek

Suverme ortamı nedir Suverme ortamı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: İçinde su verme işlemi yapılan ortam. Suve...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim