Ounces nedir English: Ali pronounces my name wrong. Turkish: Ali adımı yanlış telaffuz ediyor. English: A rubber ball bounces because it is e...

 
 
 

Denounces nedir ne demek

Denounces nedir strongly : Ağır bir şekilde karşı gelmek. Şiddetle telin etmek. Ağır bir şekilde eleştirmek. Şiddetle ayıplamak. Denounce : Aleyhinde...

Flounces nedir out : Bir hışımla çıkmak. Flounce : Fırlayıp yürümek. Öfke ile fırlamak. Sabırsızca davranmak. Fırlamak. Öfke ya da sabırsızlıktan fı...

Mispronounces nedir ne demek

Mispronounces nedir English: Ali mispronounces many words. Turkish: Ali birçok kelimeyi yanlış telaffuz ediyor. : Yanlış telaffuz etmek. Yanlış söyl...

Pronounces nedir ne demek

Pronounces nedir English: Ali pronounces my name wrong. Turkish: Ali adımı yanlış telaffuz ediyor. English: Ali mispronounces many words. Tu...

Trounces nedir : Fırça atmak. Dayak atmak. Paylamak. Cezalandırmak. Pataklamak. Azarlamak. Fırça çekmek. Dövmek. Bozguna uğratmak. Yenmek. Trounced ...

Announces nedir ne demek

Announces nedir English: This wind announces a storm. Turkish: Bu rüzgar bir fırtınanın habercisidir. for : Bildirmek. Announce good news : Müjd...

Bounces nedir English: A rubber ball bounces because it is elastic. Turkish: Elastik olduğu için lastik bir top seker. back : İyileşmek. Topar...

Enounces nedir : (anlaşma vb'nin) bittiğini haber vermek. Şiddetle aleyhinde bulunmak. Ele vermek. Suçlamak. İlan etmek. İfşa etmek. Kehanette bulun...

Jounces nedir : Sallamak. Zıplamak. Sarsmak. Sarsma. Sarsıntı. Jounced : Sarsılmış. Sarsmak. [#Jouncier : Sarsan. Sarsılan. Hafifçe sallanan. Zıpla...

Pounces nedir on : Çullanmak. Saldırmak. Üstüne atılmak. Birden üstüne atılmak. -in üzerine atılmak. Pounce : Saldırmak. Saldırış. Aniden saldırmak...

Renounces nedir ne demek

Renounces nedir : Terk etmek. Feragat etmek (bir haktan). Vazgeçmek (bir imtiyazdan). Vazgeçmek (bir iddiadan). Vazgeçmek. Tanımamak. Başka renk kağı...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim