Oval nedir Oval; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Ayakkabı ka...

 
 
 

Oval pencere nedir ne demek

Oval pencere nedir Oval pencere; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Orta kulaktaki üzengi kemiği ile iç kulağı bağlayan s...

The oval room nedir ne demek

The oval room nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan b...

Ovalak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keçi yavrusu, oğlak. Ovala : Yemli, yemsiz olta Oval : Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi. Öze...

Ovalamaç nedir ne demek

Ovalamaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eritilmiş yağa ekmek doğrayarak yapılan bir çeşit yemek. Ovala : Yemli, yemsiz olta Oval : Yumurta biçimind...

Ovalanma nedir Oval : Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi...

Ovalatma nedir Oval : Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi...

Ovalbumin nedir ne demek

Ovalbumin nedir Ovalbumin; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Yumurtanın akında bulunan bir albümin türü....

Ovalı nedir Ovalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Başka yerden gelip geçici olarak bir yerde oturan...

Ovalıbağ nedir ne demek

Ovalıbağ nedir Ovalıbağ; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Niğde şehrinde, Çiftlik ilçes...

Ovalis nedir Ovalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oval, yumurtamsı, yumurta biçiminde ol...

Ovalness nedir window : Oval pencere. Oval delik. Orta kulaktaki üzengi kemiği ile iç kulağı bağlayan söbe biçiminde, zarla kapalı üst delik. söbe p...

Fenestra ovalis nedir ne demek

Fenestra ovalis nedir Fenestra ovalis; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: oval pencere]. Zooloji'deki anla...

Fossa ovalis nedir ne demek

Fossa ovalis nedir Fossa ovalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oval çukur. Fossa : Hendek, çuk...

Limbus fossa ovalis nedir ne demek

Limbus fossa ovalis nedir Limbus fossa ovalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Septum interatriale üzeri...

Valvula foraminis ovalis nedir ne demek

Valvula foraminis ovalis nedir Valvula foraminis ovalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fetal hayatta kalbin...

Approval nedir English: Ali nodded approval.Turkish: Ali onaylamak için başını salladı. English: Ali needed his parent's approval.Turkis...

Approval of plans nedir ne demek

Approval of plans nedir : Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile getirilen yargıyı olumlaması ya da ilgili görüşe katılması. Uy...

Ash removal nedir ne demek

Ash removal nedir : Sodyum karbonat. Organik maddelerin tamamen yanması sonucu artakalan inorganik kısım. Kül. Karbonat. Volkanik kül. Dişbudak kereste...

Carbon deposit removal nedir ne demek

Carbon deposit removal nedir : Karbon kağıdı ile çıkarılan kopya. Kopya kağıdı. Karbon karbona benzeyen. Karbon. Kopya. Karbon kağıdı. Karbon kömür. Kömür. Deposi...

Oval çukur nedir ne demek

Oval çukur nedir Oval çukur; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fetüste septum interatriale üzerin...

Oval delik nedir ne demek

Oval delik nedir Oval delik; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getirenlerde ve etçillerde ...

Oval window nedir ne demek

Oval window nedir : Beyzi. Söbe. Yumurta biçiminde. Yumurta biçimli. Yumurtamsı. Oval. Oval şey. Sobe. Oval simetrik eğri. Window : Alıcı, gösterici, b...

Ovala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yemli, yemsiz olta. Oval : Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi. Özellikle elips gibi iki simetr...

Ovalama nedir "Ovalama" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eritilmiş yağa ekmek doğrayarak yapılmış olan bir çeşit yemek. Veterinerlik alanındak...

Ovalamak nedir "Ovalamak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Ovmak, örselemek, sığamak El ovuşturmak. Parçalamak, bölmek. Mısır ve benzeri bit...

Ovalanmak nedir ne demek

Ovalanmak nedir Oval : Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi...

Ovalatmak nedir ne demek

Ovalatmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ovdurmak. Oval : Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi. Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan k...

Ovalbümin nedir ne demek

Ovalbümin nedir Ovalbümin; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yumurta akının esas proteini olan bir glikoprotein. Ova...

Ovalı bazarı nedir ne demek

Ovalı bazarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meyve, sebze satılan pazar. Baza : Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. Dolap gövdesinin zemine düzgün ...

Ovalık nedir Ovalık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ovalık" ile ilgili cümleler Oval : Yumurta biçiminde olan, yumurtams...

Ovality nedir : Oval, yumurtamsı, yumurta biçiminde olan. Ovalis. Fossa ovalis : Fossa ovalis. Oval çukur. Fetüste septum interatriale üzerinde bul...

Ovals nedir : Onama. Onaylama. Muhayyer gönderilmiş mallar. Beğenme. Kabul. Uygun bulma. Onay. Disapprovals : Onaylamama. Ayıplama. Reddetme. Uyg...

Foramen ovale nedir ne demek

Foramen ovale nedir Foramen ovale; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oval delik. Foramen : [bkz: açı...

Gyropus ovalis nedir ne demek

Gyropus ovalis nedir Gyropus ovalis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mallophaga takımında bulunan ve Gine domuz...

Plasmodium ovale nedir ne demek

Plasmodium ovale nedir Plasmodium ovale; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda sıtmaya neden olan dört tür ...

Anasını eşek kovalasın nedir ne demek

Anasını eşek kovalasın nedir Eşek : Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı (Equus asinus). Odun kesme, duvar örme, sıv...

Approval in principle nedir ne demek

Approval in principle nedir : Uygun bulma. Resmi izin. Tasvip. Onay. Onaylama. Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile getirilen yar...

Approvals nedir ne demek

Approvals nedir : Reddetme. Beğenmeme. Uygun görmeme. Onaylamama. Kabul etmeme. Hoşnutsuzluk. Doğru bulmama. Kınama. Ayıplama. İtiraz. Approval in pr...

Branch removal nedir ne demek

Branch removal nedir : Bilgisayar, bilişim, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Branş. Şirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla g...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim