Oymak nedir Oymak; bir gök bilimi terimidir. "Oymak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Duvarda eşya koymaya yarayan kapaksız dolap,...

 
 
 

Oymakılıç nedir ne demek

Oymakılıç nedir Oymakılıç; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Siirt şehrinde, Eruh ilçesin...

Acıya koymak nedir ne demek

Acıya koymak nedir Teknik terim anlamı: Istıraba sokmak, zahmet vermek. Koyma : Koymak işi Koymak : Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştir...

Arda koymak nedir ne demek

Arda koymak nedir Teknik terim anlamı: Geride bırakmak. Arda : İşaret olarak yere dikilen çubuk. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyle...

Ayak koymak nedir ne demek

Ayak koymak nedir Teknik terim anlamı: Ayak basmak, girmek. Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden y...

Bekleyekoymak nedir ne demek

Bekleyekoymak nedir Bekleyekoyma : Bekleyekoymak işi Sürdürmek : Sürme işini yaptırmak. Bir durumun, bir şeyin sürmesini, olmasını sağlamak. Devam ettirm...

Bellek koymak nedir ne demek

Bellek koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşaret koymak, işaretlemek. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Bellek...

Biri birine koymak nedir ne demek

Biri birine koymak nedir Teknik terim anlamı: Birbirine düşürmek. Biri bir : Birer birer, birbiri ardınca Biri birine : Birbiriyle. Biri : Bir tanesi. Bilinme...

Canına koymak nedir ne demek

Canına koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Haksızlıkla bir şeyi elde etmek. Koyma : Koymak işi Koymak : Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yer...

Coymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaybetmek. Kaybetmek : Yitirmek. Yenik düşmek, yenilmek Kaybetme : Kaybetmek işi, yitirme. İngilizce'de Cox...

Dağana koymak nedir ne demek

Dağana koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çeşitli çiçekleri kaynatıp suyu ile çocuğu olmayan kadınları tedavi etmek. Dağa : Yayla, yüksek yer. Tekrar...

Doymak nedir "Doymak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Duymak, işitmek Doya doya : Doyasıya. Doyma : Doymak işi. Bir gazın, belli bir sıca...

Erkin koymak nedir ne demek

Erkin koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Serbest bırakmak. Erki : Erkenki, evvelki Erkin : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, s...

Gehana koymak nedir ne demek

Gehana koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ertelemek, geri bırakmak. Koyma : Koymak işi Koymak : Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirm...

Gidekoymak nedir ne demek

Gidekoymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gidivermek. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gidek : Keçi yavrusu, oğlak. Damların çevresinde olan duvar çı...

Güa goymak nedir ne demek

Güa goymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerdeğe sokmak. Goymak : Koymak. [bkz: goyvermek]. Etkilendirmek, içlendirmek. Salıvermek, bırakmak, koyver...

Kafese koymak nedir ne demek

Kafese koymak nedir Kafese koymak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Kafe : İçecek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı...

Kazan koymak nedir ne demek

Kazan koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşır yıkamak. Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir ...

Kılıç koymak nedir ne demek

Kılıç koymak nedir Teknik terim anlamı: Kılıçla hücum etmek, saldırmak, kılıçtan geçirmek. Kılı : Ufak tefek, çelimsiz. Dana. Şakacı, güldürücü kişi. Ço...

Koymak nedir "Koymak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yumurta, un ve peynirle yapılmış olan bir çeşit omlet. Sokmak, içine yerleşt...

Oymakaya nedir Oymakaya; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şırnak ili, Beytüşşebap beled...

Oymakbaşı nedir ne demek

Oymakbaşı nedir Oymak : Kumaş vb.ni girintili bir biçimde kesmek. Kazıklamak. İzcilikte küçük birlik. Aşiret. Hemen hemen benzer veya aynı tür yıldız...

Oymaklı nedir Oymaklı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adana ili, Karataş ilçesi, mer...

Alıkoymak nedir ne demek

Alıkoymak nedir "Alıkoymak" ile ilgili cümle Alıkoyma : Alıkoymak işi, tavik. Faaliyetten alıkoymak : Çalışması durdurulmak, çalışmadan alıkonulmak. ...

Ateşe nal koymak nedir ne demek

Ateşe nal koymak nedir Teknik terim anlamı: Bir kimseyi büyülemek için ateşte bir nal kızdrmak. Ateş : Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, o...

Bastırığa koymak nedir ne demek

Bastırığa koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birşeyin düzelmesini ya da sıkışmasını sağlamak için üzerine ağır şeyler koyarak bastırmak. Bastır : Merdiv...

Bel koymak nedir ne demek

Bel koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşaret koymak, işaretlemek. Bel : İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış ...

Bey koymak nedir ne demek

Bey koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi satın alırken önceden bir miktar para vermek. Bey : Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. ...

Boymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorumlamak. Boyma : Gelinlere örtülen kırmızı bir örtü Yorumlamak : Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak ...

Canını cebine koymak nedir ne demek

Canını cebine koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ölürcesine uğraşmak. Cebin : Alın, yüz. Korkak Koyma : Koymak işi. Koymak : Bir şeyi bir yere bırakmak, bel...

Çelüge koymak nedir ne demek

Çelüge koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kırılan ayağı alçıya koymak. Koyma : Koymak işi Koymak : Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleşt...

Diş koymak nedir ne demek

Diş koymak nedir Teknik terim anlamı: Diş geçirmek. Diş : Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlard...

Düzenine koymak nedir ne demek

Düzenine koymak nedir Düzenine koymak; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir ölçü aracını, ırakgörürü istenilen ko...

Garan koymak nedir ne demek

Garan koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zarar vermek, hasar yapmak: Davar bahçeye garan komuş. Gara : Kara. Siyah, kara - gara dutmah: Dargın olmak...

Gemiyi rotasına koymak nedir ne demek

Gemiyi rotasına koymak nedir Gemiyi rotasına koymak; denizcilik alanında kullanılan bir kelimedir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük t...

Goymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koymak. [bkz: goyvermek]. Etkilendirmek, içlendirmek. Salıvermek, bırakmak, koyvermek. Pekmezle yapılan bir...

Güroymak nedir ne demek

Güroymak nedir Güroymak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Güroymak (aslı Ermenice Norşén Նորշէն "yeniköy", Kürtçe: Norşîn), Bi...

Kamış koymak nedir ne demek

Kamış koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kapalı söz söylemek, dokundurmak. Kamış : Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert göv...

Kılıcına koymak nedir ne demek

Kılıcına koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dikdörtgen biçimindeki ağaç, demir, tuğla ve benzerleri şeyleri dar olan yüzleri üzerine koymak. Kılı : Ufa...

Kol koymak nedir ne demek

Kol koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İmzalamak. Üzüm teveklerini budarken kimi dallarını kesmemek. Kol : İnsan vücudunda omuz başından parmak uç...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim