Pacific nedir English: I live in the Pacific time zone in the USA. Turkish: ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. English: He crossed the...

 

Pacific franc nedir ne demek

Pacific franc nedir Pacific : Barışsever. Uzlaştırıcı. Barışçıl. Barıştırıcı. Sulhçu. Sulhsever. Sulhperver. Sakin. Barışçı. Pasifik. Franc : Ab parasal ...

Pacific newt nedir ne demek

Pacific newt nedir Pacific : Barışçı. Sulhsever. Sulhçu. Barışçıl. Sulhperver. Pasifik. Barışsever. Sakin. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Newt : Su keleri. S...

Pacific ocean nedir ne demek

Pacific ocean nedir English: Shizuoka, one of Japan's prefectures, faces the Pacific Ocean. Turkish: Japonya'nın illerinden biri olan Şizuoka, Pasif...

Pacific rim nedir ne demek

Pacific rim nedir Pacific : Barışsever. Barışçıl. Uzlaştırıcı. Pasifik. Sulhperver. Barıştırıcı. Sakin. Sulhçu. Sulhsever. Barışçı. Rim : Çember. Ağız....

Pacific series nedir ne demek

Pacific series nedir Pacific : Sulhsever. Sulhçu. Pasifik. Sakin. Barışçı. Sulhperver. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Barışçıl. Barışsever. Series : Konu, tutu...

Pacific standard time nedir ne demek

Pacific standard time nedir Pacific : Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Sulhsever. Barışçıl. Sulhperver. Sakin. Barışçı. Sulhçu. Pasifik. Barışsever. Standard : Standart...

Pacific time nedir ne demek

Pacific time nedir English: I live in the Pacific time zone in the USA. Turkish: ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. Pacific : Barışsever. B...

Pacific war nedir ne demek

Pacific war nedir Pacific : Sulhçu. Sakin. Barışsever. Pasifik. Barışçıl. Barışçı. Sulhsever. Barıştırıcı. Sulhperver. Uzlaştırıcı. War : Strateji. Sav...

Asia pacific countries nedir ne demek

Asia pacific countries nedir Asia : Asya kıtası. Asya. Pacific : Barıştırıcı. Barışsever. Sulhçu. Barışçı. Barışçıl. Sulhsever. Pasifik. Uzlaştırıcı. Sulhperver. ...

Asia pacific region nedir ne demek

Asia pacific region nedir Asia : Asya. Asya kıtası. Pacific : Sulhperver. Barışçı. Pasifik. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barışçıl. Barışsever. Sakin. Sulh...

Central pacific railroad nedir ne demek

Central pacific railroad nedir Central : Merkezi. Asıl. Telefon santrali. Santral memuru. Ana. Orta. Esas. Telefon santralı. Uygun. Özek doğrutusunda; özekten geçen...

Sa pacific daylight time nedir ne demek

Sa pacific daylight time nedir Sa : Afrika'nın en güney ucunda bulunan ülke. Güney afrika. Sociedad anonima. Ct. İspanyolca anonim şirket. Cts. Pacific : Barışçıl. ...

The pacific ocean nedir ne demek

The pacific ocean nedir English: The boat sailed across the Pacific Ocean. Turkish: Tekne Pasifik Okyanusu açıklarında gitti. English: He crossed the Pa...

West pacific standard time nedir ne demek

West pacific standard time nedir West : Garba doğru. Batıdaki. Batı. Batı ülkeleri. Garp. Batıya doğru. Batıda. Batıya. Batısında. Pacific : Sakin. Sulhperver. Pasifi...

Pacifica nedir Pacifically : Barış yoluyla. Barışçıl bir şekilde. Pacificate : Uzlaştırmak. Pacificated : Uzlaştırılmış. Uzlaştırılan. Pacification ...

Pacificate nedir ne demek

Pacificate nedir Pacificated : Uzlaştırılan. Uzlaştırılmış. Pacification : Uzlaşma. Pasifize etme. Ülkede huzur sağlama. Yatıştırılma. Uzlaştırma. Bar...

Pacification nedir ne demek

Pacification nedir Opacification : Belirsizleştirme. Saydamsız hale getirme. Donuklaştırma. Opaklaşma. Opasifikasyon. Köreltme. Pacificate : Uzlaştırmak...

Ixodes pacificus nedir ne demek

Ixodes pacificus nedir Ixodes pacificus; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalifornia’da görülen yaygın geyik ve sı...

Transpacific nedir ne demek

Transpacific nedir Pasifik okyanusu'nun üzeri. Pasifik okyanusu'nun ötesi. Pasifik okyanusu'nu aşan (gemi vs). Transpasifik. Pasifik boyunca....

Pacific cod nedir ne demek

Pacific cod nedir Pacific : Sakin. Sulhçu. Barışçıl. Uzlaştırıcı. Barıştırıcı. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever. Barışçı. Pasifik. Cod : Ürün veya eşy...

Pacific daylight time nedir ne demek

Pacific daylight time nedir Pacific : Uzlaştırıcı. Sulhperver. Barışsever. Barışçı. Barıştırıcı. Barışçıl. Pasifik. Sulhsever. Sakin. Sulhçu. Daylight : Şafak. G...

Pacific herring nedir ne demek

Pacific herring nedir Pacific : Barışçı. Barıştırıcı. Sulhçu. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever. Sakin. Pasifik. Uzlaştırıcı. Barışçıl. Herring : Kemikli b...

Pacific northwest nedir ne demek

Pacific northwest nedir Pacific : Sulhçu. Barışçı. Uzlaştırıcı. Barışsever. Barışçıl. Pasifik. Sulhperver. Sakin. Barıştırıcı. Sulhsever. Northwest : Kuzeyba...

Pacific railway act nedir ne demek

Pacific railway act nedir Pacific : Sakin. Barışsever. Barışçıl. Sulhçu. Barışçı. Pasifik. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Sulhsever. Sulhperver. Railway : Şimendife...

Pacific sardine nedir ne demek

Pacific sardine nedir Pacific : Barışçıl. Sulhçu. Barışçı. Sulhsever. Sulhperver. Barıştırıcı. Pasifik. Barışsever. Uzlaştırıcı. Sakin. Sardine : Kemikli b...

Pacific spiny dogfish nedir ne demek

Pacific spiny dogfish nedir Pacific : Pasifik. Sulhsever. Barıştırıcı. Barışçı. Barışsever. Uzlaştırıcı. Sakin. Barışçıl. Sulhçu. Sulhperver. Spiny : Kılçıklı. L...

Pacific sturgeon nedir ne demek

Pacific sturgeon nedir Pacific : Barışsever. Barışçı. Pasifik. Uzlaştırıcı. Sulhperver. Sakin. Barıştırıcı. Sulhçu. Sulhsever. Barışçıl. Sturgeon : Alman me...

Pacific walrus nedir ne demek

Pacific walrus nedir Pacific : Sulhsever. Sulhperver. Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barıştırıcı. Barışçıl. Barışsever. Sakin. Barışçı. Pasifik. Walrus : Deniz aygı...

Asia pacific council nedir ne demek

Asia pacific council nedir Asia : Asya kıtası. Asya. Pacific : Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barışçıl. Sakin. Barıştırıcı. Barışçı. Pasifik. Barışsever. Sulhperver. Sulh...

Asia pacific economic cooperation nedir ne demek

Asia pacific economic cooperation nedir Asia : Asya kıtası. Asya. Pacific : Barıştırıcı. Sulhsever. Barışçıl. Sakin. Uzlaştırıcı. Barışçı. Pasifik. Sulhperver. Barışsever. S...

Central pacific daylight time nedir ne demek

Central pacific daylight time nedir Central : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Ana. Telefon santrali. Merkezsel. Kolayca ulaşılan. Belli başlı. Baş. Özek doğrut...

Central pacific standard time nedir ne demek

Central pacific standard time nedir Central : Belli başlı. Asıl. Özeksel. Orta. Uygun. Telefon santralı. Kolayca ulaşılan. Önde gelen. Bilgisayar, fizik alanlarında kull...

Sa pacific standard time nedir ne demek

Sa pacific standard time nedir Sa : İspanyolca anonim şirket. Güney afrika. Afrika'nın en güney ucunda bulunan ülke. Cts. Sociedad anonima. Ct. Pacific : Barıştırıc...

West pacific daylight time nedir ne demek

West pacific daylight time nedir West : Garp. Garba doğru. Batı. Batıdaki. Batı ülkeleri. Batıda. Batıya doğru. Batısında. Batıya. Pacific : Barışsever. Sakin. Sulhse...

The pacific nedir ne demek

The pacific nedir English: I live in the Pacific time zone in the USA. Turkish: ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. English: He crossed the...

Pacifically nedir ne demek

Pacifically nedir Pacifica : Kaliforniya eyaletinde şehir. Kaliforniya'da (abd) bir şehir. Pacificate : Uzlaştırmak. Pacificated : Uzlaştırılan. Uzlaşt...

Pacificated nedir ne demek

Pacificated nedir Pacificate : Uzlaştırmak. Pacification : Kontrol altına alma. Barıştırma. Uzlaşma. Barışma. Pasifize etme. Ülkede huzur sağlama. Uzla...

Pacificatory nedir ne demek

Pacificatory nedir Pacificate : Uzlaştırmak. Pacificated : Uzlaştırılmış. Uzlaştırılan. Pacification : Barışı sağlama. Pasifize etme. Barışma. Uzlaştırm...

Opacification nedir ne demek

Opacification nedir Sözcükler, direkt olarak Opacification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Sosyal Medya'da paylaş