Pacific nedir English: I live in the Pacific time zone in the USA. Turkish: ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. English: He crossed the...

 
 
 

Pacific franc nedir ne demek

Pacific franc nedir : Barışsever. Uzlaştırıcı. Barışçıl. Barıştırıcı. Sulhçu. Sulhsever. Sulhperver. Sakin. Barışçı. Pasifik. Franc : Ab parasal birliğin...

Pacific newt nedir ne demek

Pacific newt nedir : Barışçı. Sulhsever. Sulhçu. Barışçıl. Sulhperver. Pasifik. Barışsever. Sakin. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Newt : Su keleri. Sukeleri....

Pacific ocean nedir ne demek

Pacific ocean nedir English: Shizuoka, one of Japan's prefectures, faces the Pacific Ocean. Turkish: Japonya'nın illerinden biri olan Şizuoka, Pasif...

Pacific rim nedir ne demek

Pacific rim nedir : Barışsever. Barışçıl. Uzlaştırıcı. Pasifik. Sulhperver. Barıştırıcı. Sakin. Sulhçu. Sulhsever. Barışçı. Rim : Çember. Ağız. Çıkıntı...

Pacific series nedir ne demek

Pacific series nedir : Sulhsever. Sulhçu. Pasifik. Sakin. Barışçı. Sulhperver. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Barışçıl. Barışsever. Series : Konu, tutum, deyiş...

Pacific standard time nedir ne demek

Pacific standard time nedir : Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Sulhsever. Barışçıl. Sulhperver. Sakin. Barışçı. Sulhçu. Pasifik. Barışsever. Standard : Standart. Bayrak...

Pacific time nedir ne demek

Pacific time nedir English: I live in the Pacific time zone in the USA. Turkish: ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. : Barışsever. Barışçı. ...

Pacific war nedir ne demek

Pacific war nedir : Sulhçu. Sakin. Barışsever. Pasifik. Barışçıl. Barışçı. Sulhsever. Barıştırıcı. Sulhperver. Uzlaştırıcı. War : Strateji. Savaş halin...

Asia pacific countries nedir ne demek

Asia pacific countries nedir : Asya kıtası. Asya. Pacific : Barıştırıcı. Barışsever. Sulhçu. Barışçı. Barışçıl. Sulhsever. Pasifik. Uzlaştırıcı. Sulhperver. Sakin...

Asia pacific region nedir ne demek

Asia pacific region nedir : Asya. Asya kıtası. Pacific : Sulhperver. Barışçı. Pasifik. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barışçıl. Barışsever. Sakin. Sulhsever...

Central pacific railroad nedir ne demek

Central pacific railroad nedir : Merkezi. Asıl. Telefon santrali. Santral memuru. Ana. Orta. Esas. Telefon santralı. Uygun. Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru b...

Sa pacific daylight time nedir ne demek

Sa pacific daylight time nedir : Afrika'nın en güney ucunda bulunan ülke. Güney afrika. Sociedad anonima. Ct. İspanyolca anonim şirket. Cts. Pacific : Barışçıl. Sul...

The pacific ocean nedir ne demek

The pacific ocean nedir English: The boat sailed across the Pacific Ocean. Turkish: Tekne Pasifik Okyanusu açıklarında gitti. English: He crossed the Pa...

West pacific standard time nedir ne demek

West pacific standard time nedir : Garba doğru. Batıdaki. Batı. Batı ülkeleri. Garp. Batıya doğru. Batıda. Batıya. Batısında. Pacific : Sakin. Sulhperver. Pasifik. Ba...

Pacifica nedir : Barış yoluyla. Barışçıl bir şekilde. Pacificate : Uzlaştırmak. [#Pacificated : Uzlaştırılmış. Uzlaştırılan. Pacification : Huzura k...

Pacificate nedir ne demek

Pacificate nedir : Uzlaştırılan. Uzlaştırılmış. Pacification : Uzlaşma. Pasifize etme. Ülkede huzur sağlama. Yatıştırılma. Uzlaştırma. Barışma. Kontro...

Pacification nedir ne demek

Pacification nedir : Belirsizleştirme. Saydamsız hale getirme. Donuklaştırma. Opaklaşma. Opasifikasyon. Köreltme. Pacificate : Uzlaştırmak. [#Pacificate...

Ixodes pacificus nedir ne demek

Ixodes pacificus nedir Ixodes pacificus; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalifornia’da görülen yaygın geyik ve sı...

Transpacific nedir ne demek

Transpacific nedir Pasifik okyanusu'nun üzeri. Pasifik okyanusu'nun ötesi. Pasifik okyanusu'nu aşan (gemi vs). Transpasifik. Pasifik boyunca....

Pacific cod nedir ne demek

Pacific cod nedir : Sakin. Sulhçu. Barışçıl. Uzlaştırıcı. Barıştırıcı. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever. Barışçı. Pasifik. Cod : Ürün veya eşyaların t...

Pacific daylight time nedir ne demek

Pacific daylight time nedir : Uzlaştırıcı. Sulhperver. Barışsever. Barışçı. Barıştırıcı. Barışçıl. Pasifik. Sulhsever. Sakin. Sulhçu. Daylight : Şafak. Gündüz. G...

Pacific herring nedir ne demek

Pacific herring nedir : Barışçı. Barıştırıcı. Sulhçu. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever. Sakin. Pasifik. Uzlaştırıcı. Barışçıl. Herring : Kemikli balıklar ...

Pacific northwest nedir ne demek

Pacific northwest nedir : Sulhçu. Barışçı. Uzlaştırıcı. Barışsever. Barışçıl. Pasifik. Sulhperver. Sakin. Barıştırıcı. Sulhsever. Northwest : Kuzeybatı. Kuye...

Pacific railway act nedir ne demek

Pacific railway act nedir : Sakin. Barışsever. Barışçıl. Sulhçu. Barışçı. Pasifik. Barıştırıcı. Uzlaştırıcı. Sulhsever. Sulhperver. Railway : Şimendifer. Tren....

Pacific sardine nedir ne demek

Pacific sardine nedir : Barışçıl. Sulhçu. Barışçı. Sulhsever. Sulhperver. Barıştırıcı. Pasifik. Barışsever. Uzlaştırıcı. Sakin. Sardine : Kemikli balıklar ...

Pacific spiny dogfish nedir ne demek

Pacific spiny dogfish nedir : Pasifik. Sulhsever. Barıştırıcı. Barışçı. Barışsever. Uzlaştırıcı. Sakin. Barışçıl. Sulhçu. Sulhperver. Spiny : Kılçıklı. Langust. ...

Pacific sturgeon nedir ne demek

Pacific sturgeon nedir : Barışsever. Barışçı. Pasifik. Uzlaştırıcı. Sulhperver. Sakin. Barıştırıcı. Sulhçu. Sulhsever. Barışçıl. Sturgeon : Alman mersin bal...

Pacific walrus nedir ne demek

Pacific walrus nedir : Sulhsever. Sulhperver. Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barıştırıcı. Barışçıl. Barışsever. Sakin. Barışçı. Pasifik. Walrus : Deniz aygırı. [#De...

Asia pacific council nedir ne demek

Asia pacific council nedir : Asya kıtası. Asya. Pacific : Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barışçıl. Sakin. Barıştırıcı. Barışçı. Pasifik. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever...

Asia pacific economic cooperation nedir ne demek

Asia pacific economic cooperation nedir : Asya kıtası. Asya. Pacific : Barıştırıcı. Sulhsever. Barışçıl. Sakin. Uzlaştırıcı. Barışçı. Pasifik. Sulhperver. Barışsever. Sulhçu...

Central pacific daylight time nedir ne demek

Central pacific daylight time nedir : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Ana. Telefon santrali. Merkezsel. Kolayca ulaşılan. Belli başlı. Baş. Özek doğrutusunda; ...

Central pacific standard time nedir ne demek

Central pacific standard time nedir : Belli başlı. Asıl. Özeksel. Orta. Uygun. Telefon santralı. Kolayca ulaşılan. Önde gelen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. ...

Sa pacific standard time nedir ne demek

Sa pacific standard time nedir : İspanyolca anonim şirket. Güney afrika. Afrika'nın en güney ucunda bulunan ülke. Cts. Sociedad anonima. Ct. Pacific : Barıştırıcı. ...

West pacific daylight time nedir ne demek

West pacific daylight time nedir : Garp. Garba doğru. Batı. Batıdaki. Batı ülkeleri. Batıda. Batıya doğru. Batısında. Batıya. Pacific : Barışsever. Sakin. Sulhsever. ...

The pacific nedir ne demek

The pacific nedir English: I live in the Pacific time zone in the USA. Turkish: ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. English: He crossed the...

Pacifically nedir ne demek

Pacifically nedir : Kaliforniya eyaletinde şehir. Kaliforniya'da (abd) bir şehir. Pacificate : Uzlaştırmak. [#Pacificated : Uzlaştırılan. Uzlaştırılmış...

Pacificated nedir ne demek

Pacificated nedir : Uzlaştırmak. Pacification : Kontrol altına alma. Barıştırma. Uzlaşma. Barışma. Pasifize etme. Ülkede huzur sağlama. Uzlaştırma. Yat...

Pacificatory nedir ne demek

Pacificatory nedir : Uzlaştırmak. Pacificated : Uzlaştırılmış. Uzlaştırılan. [#Pacification : Barışı sağlama. Pasifize etme. Barışma. Uzlaştırma. Huzura...

Opacification nedir ne demek

Opacification nedir Sözcükler, direkt olarak Opacification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim