Pain nedir English: A very common type of elbow pain is known as "tennis elbow" in English. Turkish: Çok yaygın bir tip dirsek ağrısı, İngilizcede " tenisçi dirseği " olarak bilinir. English: Ali abused alcohol and pain pills. ...

 
 
 

Pain in the ass nedir ne demek

Pain in the ass nedir : Üzmek. Ağrı. Baş belası. Acıtmak. Acı çekmek. Eziyet etmek. Kalbini kırmak. Kırmak. Istırap. Acı. In : Olarak. İçeriye. İktidardaki. Da. Dahili. İçinde. İç. Gelmiş olan. İçine. İçeri doğru yönelen. [#The : Belli bir obje...

Pain in the neck nedir ne demek

Pain in the neck nedir English: Ali is a real pain in the neck. Turkish: Ali bir baş belasıdır. English: Her talkativeness is a pain in the neck. Turkish: Onun konuşkanlığı rahatsızlık verici. English: It's a pain in the neck. Tur...

Pain threshold nedir ne demek

Pain threshold nedir : Baş belası. Acı. Kalbini kırmak. Acı çekmek. Acıtmak. Sızı. Canını yakmak. Üzmek. Sancı. Ağrı. Threshold : Bilgisayar, biyoloji, ekonomi, fizik, kimya, gitar alanlarında kullanılır. Alt sınır. Özel bir etki verecek bir u...

Pained nedir English: Tom had a pained look on his face. Turkish: Tom'un yüzünde üzgün bir ifade vardı. paine : Sağduyu ve insan hakları denemelerinin yazarı. (1737-1809) ingiliz asıllı amerikalı kolonist yazar ve vatansever. Pain...

Painful sensation nedir ne demek

Painful sensation nedir : Acı. Acı veren. Ağrılı. Istırap. Eziyetli. Sancılı. Zor. Zahmetli. Can sıkıcı. Üzücü. Sensation : Heyecan. Seziş. Duyusal bir izlenimin zihinsel içeriğinden soyutlanan ve çözümleyici olarak indirgenemeyen kavram. Algı. E...

Painfully nedir ne demek

Painfully nedir English: Ali was painfully thin. Turkish: Ali aşırı derecede sıskaydı. English: Your words wound painfully. Turkish: Söylediklerin çok yaralayıcı. English: He was painfully thin. Turkish: O, acı verecek şeki...

Paining nedir : Peinizm. Canlıların ahlaki konumlarının, o canlının acıyı algılama kapasitesine bağlı olduğunu savunan görüş. Pain clinic : Ağrı kliniği. [#Pain free : Acısız. Pain in the ass : Baş belası (argo). in the muscle : Kas tut...

Painkiller nedir ne demek

Painkiller nedir English: Ali only takes painkillers when he just can't stand the pain any longer. Turkish: Ali ağrıkesicileri sadece artık ağrıya dayanamadığı zaman alır. English: Ali is saying he doesn't want any painkillers. T...

Pain clinic nedir ne demek

Pain clinic nedir : Sızı. Sancı. Acı çekmek. Kırmak. Acıtmak. Eziyet etmek. Acı. Istırap. Baş belası. İncitmek. Clinic : Hastane pavyonu. Seans. Klinik. Muayenehane. Tıbbi tedavi. Bir hayvanın hasta olup olmadığının veya hastalığın nerede o...

Pain free nedir ne demek

Pain free nedir : Kırmak. Acı çekmek. İncitmek. Baş belası. Istırap. Sızı. Sancı. Kalbini kırmak. Üzmek. Ağrı. Free : Ücretsiz. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Serbest bırakmak. Bağımsız. Hiçbir biçimde herhangi bir koşula bağlı...

Pain in the muscle nedir ne demek

Pain in the muscle nedir : Istırap. Kalbini kırmak. Sızı. Acıtmak. Canını yakmak. İncitmek. Eziyet etmek. Sancı. Kırmak. Acı. In : De. Çok moda olan. İçeriye. Halinde. Tutulan. İç. İçeri doğru yönelen. İçeri. İçinde. İçine. [#The : Belirli veya sp...

Pain killer nedir ne demek

Pain killer nedir English: Ali is on pain killers. Turkish: Ali ağrı kesici alıyor. English: Methadone is commonly prescribed as a pain killer. Turkish: Metadon bir ağrı kesici olarak yaygın bir biçimde reçete edilir. : Acı çekmek...

Paine nedir English: Tom had a pained look on his face. Turkish: Tom'un yüzünde üzgün bir ifade vardı. paine : (1737-1809) ingiliz asıllı amerikalı kolonist yazar ve vatansever. Sağduyu ve insan hakları denemelerinin yazarı. Pain...

Painful nedir English: At times, he suffered from a painful headache. Turkish: Zaman zaman can sıkıcı baş ağrısı çekti. English: A splinter of wood, barely visible to the naked eye, caused a very painful infection in one of Tom's f...

Painfuller nedir ne demek

Painfuller nedir : Acı acı. Acı vererek. Effect painfully : İçine işlemek. [#Effecting painfully : İçine işleyen. İçine işleme. Painful sensation : Üzücü duygu. : Sancılı. Zahmetli. Acıca. Eziyetli. Acıtan. Acı. Yorucu. Acı veren. Istırap....

Painfulness nedir ne demek

Painfulness nedir sensation : Üzücü duygu. Painful : Yorucu. Ağrıtan. Zahmetli. Zor. Istırap. Acı veren. Eziyetli. Ağrılı. Üzücü. Acı. : Üzücü. Zahmetli. Istırap. Eziyetli. Zor. Yorucu. Acıca. Ağrılı. Can sıkıcı. Sancılı. Painfully : Acı ve...

Painism nedir : Üzmek. Canını yakmak. Ağrı. Istırap. Acı. Sancı. Eziyet etmek. Acı çekmek. Acıtmak. Sızı. Pain clinic : Ağrı kliniği. [#Pain free : Acısız. Pain in the ass : Baş belası (argo). in the muscle : Kas tutukluğu. İşe alıştırı...

Painkillers nedir ne demek

Painkillers nedir English: Ali is saying he doesn't want any painkillers. Turkish: Ali hiç ağrı kesici istemediğini söylüyor. English: Ali only takes painkillers when he just can't stand the pain any longer. Turkish: Ali ağrıkesic...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim