Parçal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kesinti, ulak. Kalan, faiz: Niye paranın parçalını alıyı?. ağzını burnunu dağıtmak (veya kırmak veya parçalamak) : aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek. içi paralanmak (veya parçalanm...

 
 
 

Parçalamak nedir ne demek

Parçalamak nedir "Parçalamak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Parçalayarak öldürmek İngilizce'de Parçalamak ne demek? Parçalamak ingilizcesi nedir?: fragment Parçalama : Parçalamak işi. Parça : Birkaçı bir araya geldiğinde bir büt...

Parçalanış oyutu nedir ne demek

Parçalanış oyutu nedir Parçalanış oyutu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: k oyutu ile kertesi 1 den büyük ya da eşit olan bir çokterimlisi için, k nın aşağıdaki koşulları gerçekleyen F genişlemesi : a) ola...

Parçalanma anemisi nedir ne demek

Parçalanma anemisi nedir Parçalanma anemisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. Anem : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Küçük baş hayvanlardan alınan vergi Parç : Şi...

Parçalanma hemolizisi nedir ne demek

Parçalanma hemolizisi nedir Parçalanma hemolizisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroanjiyopatik hemolizis. Hemo : Kana işaret eden ön ek, hemosiyanin, hemoglobin gibi Hemoliz : Kırmızı kan hücrelerinin ...

Parçalanma ürünleri nedir ne demek

Parçalanma ürünleri nedir Parçalanma ürünleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yaşayan hücrelerde ve dokularda biyokimyasal ve fizyolojik olaylarla madde yapımı veya madde yıkımı işlemleri sırasında oluşan...

Parçalanmak nedir ne demek

Parçalanmak nedir "Parçalanmak" ile ilgili cümle örnekleri Parçalanma : Parçalanmak işi. Parça : Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değ...

Parçalanmış mallar nedir ne demek

Parçalanmış mallar nedir Parçalanmış mallar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretimi alt süreçlere ayrıştırılabilen ve maliyet üstünlüğüne göre farklı mekanlarda parça parça üretilebilen mallar. Mallar : Emvâl. Yar...

Parçalanmış üretim sistemi nedir ne demek

Parçalanmış üretim sistemi nedir Parçalanmış üretim sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sözleşmeyle birbirine bağlı çok sayıda üretici tarafından parçalanmış malların üretildiği üretim sistemi. Parç : Şişman adam. To...

Parçalak nedir ne demek

Parçalak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Lahana. Parç : Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğurt kabı. Emzikli testi, topraktan yapılmış ibrik. Bakır su tası. Bakır su tası, maşrapa. Su tası. Bakır su bardağı. (Başkışla Karaman Konya) Parç...

Parçalama nedir ne demek

Parçalama nedir Bilimsel terim anlamı: (Rank) Dış dünyadan sağlanan ayrıntısız genel algıları parçalarına ayırma. İngilizce'de Parçalama ne demek? Parçalama ingilizcesi nedir?: partialization Fransızca'da Parçalama ne demek?: morcellement...

Parçalanış nedir ne demek

Parçalanış nedir Parça : Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, y...

Parçalanma nedir ne demek

Parçalanma nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Matematik terimi olarak kelime anlamı: Boş olmayan bir kümenin ikişer ikişer ayrık ve boş olmayan altkümelerinden oluşan bir örtü, ayrışım. Şekilde sonlu bir {Yı,Y2,Y3,Y4,Ys} parçalanma görülüyo...

Parçalanma deseni nedir ne demek

Parçalanma deseni nedir Parçalanma deseni; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kütle spektrometresinde oluşan hidrokarbonların karakteristik spektrumları. Parç : Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğurt kabı. Emzikli te...

Parçalanma tepkimesi nedir ne demek

Parçalanma tepkimesi nedir Parçalanma tepkimesi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Büyük bir molekülden daha küçük parçalar meydana getirmek için kimyasal bağların parçalanmasını sağlayan kimyasal bir tepkime. Parç : ...

Parçalanmah nedir ne demek

Parçalanmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok sinirlenmek. Parç : Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğurt kabı. Emzikli testi, topraktan yapılmış ibrik. Bakır su tası. Bakır su tası, maşrapa. Su tası. Bakır su bardağı. (Başkışla Karaman Ko...

Parçalanmış büyüme nedir ne demek

Parçalanmış büyüme nedir Parçalanmış büyüme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Aynı bireyde türlü özelliklerdeki büyüme hızının birbirinden oldukça farklılık göstermesi. Parç : Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğ...

Parçalanmış üretim nedir ne demek

Parçalanmış üretim nedir Parçalanmış üretim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinin bir bölümünün ülke içinde veya dışında farklı bir yere kaydırılması. Parç : Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğurt kabı...

Parçalatma nedir ne demek

Parçalatma nedir Parça : Tane. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Güzel, alımlı kız veya kadın. B...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim