Paralel nedir bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Paralel" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: 1.Aynı yönde fakat eşit mesafeler ile birbirinden ayrılm...

 
 
 

Paralel bar nedir ne demek

Paralel bar nedir Paralel bar; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Araçlı cimnastikte kullanılan temel dayanma ve asılma aracı. Paralel bar, özellikle bedenin üst bölümünü güçlendirmeye yarayan artist...

Paralel daire nedir ne demek

Paralel daire nedir Paralel daire; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Yeryuvarlağında eşleğe koşut, gökküresinde tutulum'a ya da gök eşleğine koşut daire. Dair : Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda...

Paralel izdüşüm nedir ne demek

Paralel izdüşüm nedir Paralel izdüşüm; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde bir g doğrusu ve bir A doğrultusu verildiğinde bir P noktasının g üzerine A 'ya paralel izdüşümü diye P 'den A 'ya çizilen p...

Paralel sağım tesisi nedir ne demek

Paralel sağım tesisi nedir Paralel sağım tesisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İneklerde sağımın yan yana dizilerek yapıldığı, sağım platformunun yerden biraz yüksek olduğu sağım tesisi, yan yana sağım t...

Paralel uçlu manyetik nedir ne demek

Paralel uçlu manyetik nedir Paralel uçlu manyetik; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Tel başına dörder adet olmak üzere, tele paralel biçimli mıknatıs uçları içeren çiftli manyetik türü. Manyetik : Mıknatısla ilgil...

Paralelist nedir ne demek

Paralelist nedir Paralelist; felsefe alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri....

Paralelkenar nedir ne demek

Paralelkenar nedir Paralelkenar; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan bir dörtgen. Geomteri'deki kelime anlamı: “Paralelkenar”, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgend...

Paralelleştirme nedir ne demek

Paralelleştirme nedir Paralel : Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.). Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a pa...

Paralel akım nedir ne demek

Paralel akım nedir Paralel akım; bir fizik terimidir. Paralel : Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı zaman içi...

Paralel axis nedir ne demek

Paralel axis nedir Paralel axis; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Tel başına dörder adet olmak üzere, tele paralel biçimli mıknatıs uçları içeren çiftli manyetik türü. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde ...

Paralel bars nedir ne demek

Paralel bars nedir : Parmaklıklar. Barlar. Çubuklar. Paralel axis : Tel başına dörder adet olmak üzere, tele paralel biçimli mıknatıs uçları içeren çiftli manyetik türü. Paralel uçlu manyetik. [#Animate toolbars : Araç çubukları'nı canlandır...

Paralel deney numuneleri nedir ne demek

Paralel deney numuneleri nedir Paralel deney numuneleri; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Analiti tayin etmek için paralel tayinlerinin sonuçları arasındaki uyuşumun ve analizin geçerliliğini gösteren kimyasal analizin ya...

Paralel kaidesi nedir ne demek

Paralel kaidesi nedir Paralel kaidesi; bir matematik terimidir. Paralel : Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.). Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı düzle...

Paralel şerit nedir ne demek

Paralel şerit nedir Paralel şerit; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Paralel doğrularla sınırlanmış bir şerit. Şeri : İslam hukukuyla ilgili Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya ...

Paralel yüz nedir ne demek

Paralel yüz nedir Paralel yüz; bir matematik terimidir. Paralel : Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı zaman ...

Paralelizm nedir ne demek

Paralelizm nedir Paralelizm; bir felsefe terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Paralelizm, ve fiziksel olayların [#tanrı [#taraf]ından eşgüdümü sağlanan olaylar olduğunu savunan zihin felsefesi görüşüdür. Zihinsel bir olay oldu...

Paralelkenarın alanı nedir ne demek

Paralelkenarın alanı nedir Paralelkenarın alanı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Yüksekliği h ve tabanı a olan paralel kenarın alanı ha 'dır. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ceviz ve şeker karı...

Paralelleştirmek nedir ne demek

Paralelleştirmek nedir Paralel : Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.). Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a pa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim