Parasal nedir Parasal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Parasal" ile ilgili cümle Para : Kuruşun kırkta biri. Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Bakım : Bi...

 
 
 

Parasal fiyat nedir ne demek

Parasal fiyat nedir Parasal fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: fiyat. Parasa : Pırasa Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen par...

Parasal güvence nedir ne demek

Parasal güvence nedir Parasal güvence; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için yüklenici tarafından yatırılan para. Kamu kuruluşlarının açtıkları ihaleIere katılan yü...

Parasal ücret nedir ne demek

Parasal ücret nedir Parasal ücret; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Enflasyondan arındırılmamış, diğer bir deyişle sabit bir satınalma gücünü ifade etmeyen para birimi cinsinden emeğin ücreti. karşılığı reel ü...

Parasalcılık nedir ne demek

Parasalcılık nedir Parasalcılık; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fiyatlar genel düzeyi ve reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki değişimlerin ana kaynağını para sunumundaki değişmeler olarak gören ve devletin eko...

Parasal birlik nedir ne demek

Parasal birlik nedir Parasal birlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Birden çok ülkenin tek bir para birimini ortak paraları olarak kabul etmeleri. Parasal birlik, iki ya da daha fazla ülkenin aynı para birimi...

Parasal değer nedir ne demek

Parasal değer nedir Parasal değer; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınır değerin üzerinde yazılı olan değeri. Parasa : Pırasa Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşı...

Parasal gelir nedir ne demek

Parasal gelir nedir Parasal gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Paranın satın alma gücündeki değişiklikleri yansıtmayan cari gelir. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Parasa : Pırasa. Geli...

Parasal taban nedir ne demek

Parasal taban nedir Parasal taban; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Rezerv para ile nakit paranın toplamından oluşan parasal büyüklük. Rezerv paraya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açık piyasa işlemlerin...

Parasal yardım nedir ne demek

Parasal yardım nedir Parasal yardım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Para ile yapılan her türlü yardım. karşılığı ayni yardım. Parasa : Pırasa Yardı : Ceza. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâ...

Parasallaşma nedir ne demek

Parasallaşma nedir Parasallaşma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Para sunumunun gayrisafi milli hasıla içindeki payının artması. Altın, gümüş, borç gibi herhangi bir şeyin bir ülkenin yasal parasına dönüştürü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim