Part nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karın. Çok şişkin (karın). Sarkık (karın). İşkembe. Kurt, köpek ve benzerleri hayvanların parçaladığı koyun...

 
 
 

Part company with nedir ne demek

Part company with nedir : Taraf. Kısım. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Yan. Görev. Kopmak. Tarakla ayırmak. El...

Part from nedir ne demek

Part from nedir English: Apart from cats, I like animals. Turkish: Kediler hariç, hayvanları severim. English: Ali is living apart from his wife...

Part load nedir ne demek

Part load nedir : Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Kopmak. Kısmen. Ayrılmak. Kısmi. Parça. Parçalamak. E...

Part of nedir English: Ali acted the part of a sailor. Turkish: Ali bir denizci rolü oynadı. English: Ali ate part of the ham, and then put th...

Part owner nedir ne demek

Part owner nedir English: I'm part owner of this restaurant. Turkish: Bu restoranın hissedarıyım. : Görev. Kısımlara ayırmak. Parça. Bir oyuncunu...

Part performance nedir ne demek

Part performance nedir : Pay. Kısmen. Fasıl. Bölüm. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük. Bölmek. Parçalam...

Part time nedir ne demek

Part time nedir English: My wife works part time. Turkish: Karım kısa süreli çalışıyor. English: My mother objected to my working part time. ...

Part time work nedir ne demek

Part time work nedir : Kısmen. Bölmek. Bölüm. Hisse. Parça. Rol. Yan. Görev. Parçalamak. Fasıl. Time : Bilgisayar, hukuk, uzay, jeoloji alanlarında kullan...

Part with nedir ne demek

Part with nedir English: Are you sure you want to part with that? Turkish: Bunu elden çıkarmak istediğinden emin misin? English: I have no idea ...

Back part of nedir ne demek

Back part of nedir : Arkaya. Ayak arkası. Sırt. Geriye. Önce. Geri. Bir takımda savunma katını oluşturan ve kalecinin önünde yer alan oyunculardan her b...

Be part and parcel of nedir ne demek

Be part and parcel of nedir : Olmak. -di. Bulunmak. Anlamına gelmek. -dı. Durmak. -dır. Berylliumb (berilyum). -dir. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif...

Became part of him nedir ne demek

Became part of him nedir : Uymak yakışmak. Kesilmek. Yaraşmak. Laşmak. Güzel durmak. Olmak. Leşmek. Haline gelmek. Part : Tarakla ayırmak. Ayrılmak. Bir tiyat...

Conserved part of wage nedir ne demek

Conserved part of wage nedir : Konservesini yapmak. Korunan. Korunumlu. Muhafaza etmek. Korumak. Korunmuş. Mahfuz. Part : Hisse. Görev. Bölmek. Kısımlara ayırmak....

General part of the contracts law nedir ne demek

General part of the contracts law nedir : Komutan. Umum. Orgeneral. Yalpı. Genel. General. Genel ilkeler. Paşa. Şef. Baş. Part : Rol. Taraf. Kısımlara ayırmak. Yan. Görev. B...

Have neither part nor lot in nedir ne demek

Have neither part nor lot in nedir : Elde etmek. Aldatmak. Buyurmak. Kabul etmek. Sahip olmak. Elinde bulunmak. Olmak. Yapmak. Göz yummak. Almak. Neither : Gerek. İkisi...

On part with nedir ne demek

On part with nedir : E doğru. Açık. Esnasında. Yanmak. Üstünde. Civarında. Çakırkeyif. Olmakta olan. Yönünde. Hazır. Part : Bölüm. Kısımlara ayırmak. Ya...

Small part player nedir ne demek

Small part player nedir : Az. Minik. Küçük. Arka. Ufacık. Ufak ufak. Hafif. Küçük küçük. Fakir. Ufak tefek. Part : Kısmen. Pay. Elden çıkarmak. Kısımlara ayı...

Take part in nedir ne demek

Take part in nedir English: Ali didn't take part in the marathon. Turkish: Ali maratona katılmadı. English: Ali didn't take part in our conversatio...

The first part of nedir ne demek

The first part of nedir : Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Bel...

Part and parcel nedir ne demek

Part and parcel nedir : Parça. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Ayrılmak. Rol. Yan. Kısımlara ayırmak. Görev. ...

Part company nedir ne demek

Part company nedir : Görev. Bölmek. Kısmen. Kopmak. Bölüm. Fasıl. Parçalamak. Hisse. Ayrılmak. Kısım. Company : Türküm. Grup. Toplantı. Birlik. Bölük. Ş...

Part friends nedir ne demek

Part friends nedir : Fasıl. Kısım. Kısmi. Elden çıkarmak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Rol. Parça. Kısmen. Bir oyuncunun bir filmde ya da ...

Part learning nedir ne demek

Part learning nedir : Görev. Taraf. Kısımlara ayırmak. Fasıl. Parça. Kısmi. Ayırmak. Parçalamak. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçaları...

Part no nedir English: Don't fall apart now. Turkish: Şimdi ruhsal çöküntü yaşama. English: Nobody can keep us apart now. Turkish: Bizi ş...

Part of speech nedir ne demek

Part of speech nedir : Ayırmak. Tarakla ayırmak. Taraf. Kısmen. Görev. Ayrılmak. Bölüm. Fasıl. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kısım. Of : Yüzü...

Part payment nedir ne demek

Part payment nedir : Ayırmak. Fasıl. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tarakla ayırmak. Görev. Elden çıkarmak. Kısmi. Kopmak. Parçalamak. [#Kıs...

Part player nedir ne demek

Part player nedir : Elden çıkarmak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir tiyatro yapıtında oyuncunun canlandırdığı ya da gösterdiği kişiliği ...

Part time job nedir ne demek

Part time job nedir : Elden çıkarmak. Fasıl. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Tarakla ayırmak. Rol. Bir film...

Part timer nedir ne demek

Part timer nedir : Kısmi. Elden çıkarmak. Görev. Fasıl. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük. Rol. A...

Any part of field nedir ne demek

Any part of field nedir : Azıcık. Bazı. Birisi. Hiç. Her. Birkaç. Değme. Biraz da olsa. Birazcık olsun. (herhangi) bir. Part : Ayrılmak. Bölüm. Bir tiyatro y...

Be a part and parcel of nedir ne demek

Be a part and parcel of nedir : Olmak. Kalmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Anlamına gelmek. -di. Mal olmak. -dı. Ber...

Bear a part in nedir ne demek

Bear a part in nedir : Dönmek. Doğurmak. Götürmek. Spekülasyon yapmak. Taşımak. Yakışık almak. Kin gütmek. Uymak. Spekülatör. Ayı. A : Pek iyi. Amperin si...

Better part of something nedir ne demek

Better part of something nedir : Daha iyi şekilde. Daha iyi bir hale getirmek. Gelişmek. Daha yakşı. Düzeltmek. İyisimi. Geçmek. Daha iyi bir hale gelmek. İyileştir...

Form part of nedir ne demek

Form part of nedir : Şekil almak. Biçim almak. Geliştirmek. Parmak ekzostozları. Bilgi belgesi. Biçim. Yazılı biçim. Dış görünüş; bir cismin yapısını or...

Has no part in nedir ne demek

Has no part in nedir : Bulunmak. Olmak. Almak. Göz yummak. Kabul etmek. Aldatmak. Zorunda olmak. Sahip olmak. Yapmak. Etmek. No : Numara. Ret. Yasak. Aley...

Imaginary part of a complex number nedir ne demek

Imaginary part of a complex number nedir : Gerçek olmayan. Farazi. Düşsel. Hayal ürünü. İmajinari. Hayal mahsulü. Sanal. Hayali. Muhayyel. Part : Pay. Bir tiyatro yapıtında o...

Positive part stein rule estimator nedir ne demek

Positive part stein rule estimator nedir : Pozitif görüntü (film). Pozitif resim. Bilgisayar, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kuşkusuz. Pozitif. Pozitif gör...

Spare part surgery nedir ne demek

Spare part surgery nedir : Yedek parça. İdareli kullanmak. Esirgemek. Zayıf. Canını bağışlamak. Fazla. Yetersiz. Kıt. Az kullanan. Eli sıkı. Part : Elden çıka...

The best part of nedir ne demek

The best part of nedir [#En]glish: I think this is the best part of the movie. Turkish: Sanırım bu, filmin en iyi kısmı. English: The best part of beau...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim