Password nedir English: Check that your username and password are written correctly. Turkish: Kullanıcı adı ve şifrenizin doğru yazıldığını kontrol edin. English: A password is required. Turkish: Bir parola gereklidir. English:...

 
 
 

Password control nedir ne demek

Password control nedir : Parola. Şifre. Giriş şifresi. Kullanıcı şifresi. Şiar. Açarsöz. Control : Kukla çatalı. Bir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin tümü. sürmek, gütmek, yönetmek eylemleri...

Password edit nedir ne demek

Password edit nedir : Giriş şifresi. Kullanıcı şifresi. Şiar. Şifre. Açarsöz. Parola. Edit : Üzerinde kalem oynatmak. Düzeltmek. (yazı) düzenlemek. Yazımlamak (data). (yazı) düzenleme. Bir metni düzeltmek. Kurguyu, kurgulamayı gerçekleştirmek...

Password for private key nedir ne demek

Password for private key nedir : Şifre. Parola. Açarsöz. Şiar. Kullanıcı şifresi. Giriş şifresi. For : Diye. Bir takımyıldızın adı. Çünkü. Zira. Şerefine. Adına. -e göre. Dair. Dolayı. [#Private : Kişiye özel. Asker. Nefer. Ç. Müstakil. Sakin. Özel. Yal...

Password history nedir ne demek

Password history nedir : Şiar. Kullanıcı şifresi. Giriş şifresi. Parola. Şifre. Açarsöz. History : Geçmiş. Öykü. Kayıtlar. Eğitim, tarih alanlarında kullanılır. Hikaye. Ulusların geçmişte oluşturdukları kültür ürünlerini, yaptıkları savaşları, k...

Password list editor nedir ne demek

Password list editor nedir : Şifre. Şiar. Açarsöz. Giriş şifresi. Parola. Kullanıcı şifresi. List : Listelemek. Bordro. Birimleri bir ölçüt ya da dizgeye göre sıra düzeni içinde toplayan ya da dizgesiz olarak alt alta sıralayan dizim. Listesini yapm...

Password not valid nedir ne demek

Password not valid nedir : Kullanıcı şifresi. Şiar. Şifre. Parola. Giriş şifresi. Açarsöz. Not : Yok. Emes. Gayri. Olmayan. Yoksa. Değil. Asla. [#Valid : Cari. Geçerli. Yasal. Sağlam temele oturtulmuş. Kanuni. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullan...

Password protect backup set nedir ne demek

Password protect backup set nedir : Açarsöz. Şiar. Kullanıcı şifresi. Şifre. Parola. Giriş şifresi. Protect : Gözetmek. Himaye etmek. Vikaye etmek. Korumak. İltimas etmek. Muhafaza etmek. Kayırmak. Savunmak. Sahip çıkmak. Koruyup kollamak. [#Backup : Yardı...

Password protection nedir ne demek

Password protection nedir : Parola. Açarsöz. Şiar. Şifre. Kullanıcı şifresi. Giriş şifresi. Protection : Haraç. Tedbir. Himaye. Korunma aracı. Saye. Koruyucu. Kütüğe yazımla doğan hakların başkaları eliyle, yasalara aykırı olarak kullanılmasını önl...

Password cache list editor nedir ne demek

Password cache list editor nedir : Açarsöz. Kullanıcı şifresi. Giriş şifresi. Parola. Şifre. Şiar. Cache : Gizleme yeri. Zula etmek. Önbellek. Gizli yer. Zuladaki mallar. Gizli bir yere saklamak. Dağarcık. Saklamak. Zula. [#List : Kaydetmek. Yan yatmak. L...

Password confirmation nedir ne demek

Password confirmation nedir : Açarsöz. Giriş şifresi. Kullanıcı şifresi. Şifre. Parola. Şiar. Confirmation : Kiliseye kabul ayini. Sağlama bağlama. Teyit. Doğrulayıcı. Kanıt. Kanıtlayıcı şey. Tasdik. Onaylama. Kesinleştirme. [#Password cache list edi...

Password dialogs nedir ne demek

Password dialogs nedir : Kullanıcı şifresi. Şiar. Açarsöz. Giriş şifresi. Şifre. Parola. Dialogs : Diyaloglar. Diyalog. İletişim öğeleri. İletişim kutuları. Karşılıklı konuşma. [#Password cache list editor : Parola cep listesi düzenleyicisi. Pas...

Password error nedir ne demek

Password error nedir : Giriş şifresi. Şifre. Açarsöz. Kullanıcı şifresi. Parola. Şiar. Error : Suç. Yanılma. Dalalet. Falso. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden hesaplama işlemlerinde, verilerin yorumlanmasında yapılan yanlışlık....

Password generation wizard nedir ne demek

Password generation wizard nedir : Şiar. Şifre. Açarsöz. Kullanıcı şifresi. Parola. Giriş şifresi. Generation : Oğul birey; doğal olarak soyların birbiri arkasından gelen basamakları. örnek: büyük anne, büyük baba, anne, baba, çocuk, torun. nesil, generas...

Password list nedir ne demek

Password list nedir : Kullanıcı şifresi. Parola. Şifre. Açarsöz. Şiar. Giriş şifresi. List : Listeye yazmak. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Listelemek. Listesini yapmak. Geminin yan yatması. Yan yatmak. Dizelge. Liste. Bordro. Ba...

Password locally nedir ne demek

Password locally nedir : Şifre. Açarsöz. Giriş şifresi. Parola. Kullanıcı şifresi. Şiar. Locally : Yerel olarak. Yakınlarda. Yakında. [#Password cache list editor : Parola cep listesi düzenleyicisi. Password confirmation : Parola onayı. control ...

Password protect nedir ne demek

Password protect nedir : Açarsöz. Şiar. Şifre. Parola. Giriş şifresi. Kullanıcı şifresi. Protect : Kollamak. Yabancı mala yüksek gümrük koyarak yerli malı korumak. Vikaye etmek. Saklamak. Himaye etmek. Gözetmek. Koruyup kollamak. Savunmak. İltim...

Password protected nedir ne demek

Password protected nedir : Şifre. Parola. Kullanıcı şifresi. Şiar. Açarsöz. Giriş şifresi. Protected : Korumalı. Muhafaza edilmiş. Mahfuzdur. Himaye edilen. Korunmalı. Muhafazalı. Mahfuz. Korunmuş. Korunan. [#Password cache list editor : Parola ce...

Password required nedir ne demek

Password required nedir : Açarsöz. Parola. Giriş şifresi. Şiar. Şifre. Kullanıcı şifresi. Required : Mukteza. Gerekli. İhtiyaç duyulmuş. Gerek duyulan. Gereken. İstenmiş. Talep edilmiş. Lazım. Mecburi. [#Password cache list editor : Parola cep li...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim