Patriarch nedir ne demek

Patriarch nedir English: Ali believes in a patriarchal society. Turkish: Ali ataerkil bir topluma inanır. English: He's a patriarch. Turkish: O bir patriktir. English: The patriarchal system has always been more prevalent. ...

 
 
 

Patriarchal family nedir ne demek

Patriarchal family nedir : Patriğe ait. Muhterem. Patriyarkal. Ataerkil. Hürmete layık. Pederşahi. Ataerkili. Yaşlı ve saygıdeğer (adam). Yaşlı ve saygıdeğer. Babaerkil. Family : Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği g...

Patriarchates nedir ne demek

Patriarchates nedir : Ataerki. Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin vb. baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi. Patriklik. Patrik makamı. Yetkenin, akr...

Patriarchies nedir ne demek

Patriarchies nedir : Hürmete layık. Cave of the patriarch : Başpapazlar mağarası. Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. [#Patriarch : Aile reisi. Kodak re...

Patriarchy nedir ne demek

Patriarchy nedir of the patriarch : Başpapazlar mağarası. Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Patriarch : Aile reisi sayılan adam. Patrik. Başpapaz. A...

Patriarchal nedir ne demek

Patriarchal nedir English: The patriarchal system has always been more prevalent. Turkish: Ataerkil sistem her zaman daha yaygın olmuştur. English: Ali believes in a patriarchal society. Turkish: Ali ataerkil bir topluma inanır. c...

Patriarchal cross nedir ne demek

Patriarchal cross nedir : Yaşlı ve saygıdeğer (adam). Ataerkil. Patriyarkal. Patriğe ait. Yaşlı ve saygıdeğer. Pederşahi. Hürmete layık. Ataerkili. Babaerkil. Muhterem. Cross : Öbür tarafına geçmek. Kesişmek. Çapraz. İkili te. Düzenbaz. Haç. Aksi...

Patriarchate nedir ne demek

Patriarchate nedir : Patriklik. Patrikhane. Patrik makamı. [#Ataerki. Patriarchal : Patriyarkal. Pederşahi. Hürmete layık. Ataerkil. Babaerkil. Yaşlı ve saygıdeğer. Patriğe ait. Ataerkili. Muhterem. Yaşlı ve saygıdeğer (adam). cross : Patrik...

Patriarchic nedir ne demek

Patriarchic nedir : Babahanlık. Ataerki. Babaerki. Patriarki. Patriyarki. [#Ataerkillik. Ataerkil. Cave of the patriarch : Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. Başpapazlar mağarası. Cave of ma...

Patriarchs nedir ne demek

Patriarchs nedir of the patriarchs : Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. Başpapazlar mağarası. Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Cave of the patriarch : Başpapazlar mağarası. Cave of m...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim