Peace nedir English: All I want is peace and quiet. Turkish: Bütün istediğim huzur ve sessizlik. English: A lot of people want peace all ove...

 
 
 

Peace corps nedir ne demek

Peace corps nedir : Sulh. Güvenlik. Ağız tadı. Sükunet. Sessizlik. Barışma. Erinç. Barış. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev l...

Peace dividend nedir ne demek

Peace dividend nedir : Güvenlik. Asayiş. Sessizlik. Erinç. Barış. Ağız tadı. Huzur. Sükun. Sükunet. Dividend : Bölünen sayı. Kar hissesi. Anonim şirketler...

Peace movements nedir ne demek

Peace movements nedir : Sulh. Ağız tadı. Barış. Erinç. Rahat. Güvenlik. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişk...

Peace offering nedir ne demek

Peace offering nedir English: I brought you a peace offering. Turkish: Sana barış amacıyla bir hediye getirdim. : Barış. Güvenlik. Sükun. Sessizlik. ...

Peace time nedir ne demek

Peace time nedir : Rahat. Barış. Ağız tadı. Sulh. [#Asayiş. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin ...

Amasya peace treaty nedir ne demek

Amasya peace treaty nedir : Erinç. Barış. Rahat. Sükun. Sessizlik. Sulh. Ağız tadı. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasında...

Cyprus peace operation nedir ne demek

Cyprus peace operation nedir : Kıbrıs. Peace : Sulh. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması. ...

Derailing the peace process nedir ne demek

Derailing the peace process nedir : Raylardan sapma işi. Raylardan saptırma işi. Raydan çıkma. Raydan çıkarma. Baltalama işi. Sabotaj. The : Belli bir objeyi veya kişi...

Make peace with nedir ne demek

Make peace with nedir English: If you can't make peace with yourself, how are you going to make peace with anyone else? Turkish: Eğer kendinle barışam...

Nobel peace prize nedir ne demek

Nobel peace prize nedir English: In 1979, Mother Teresa won the Nobel Peace Prize. Turkish: 1979'da Rahibe Teresa Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. [#Peace]...

Smoke the peace pipe nedir ne demek

Smoke the peace pipe nedir English: At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe. Turkish: N...

The peace of the brave nedir ne demek

The peace of the brave nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan b...

Advocate peace nedir ne demek

Advocate peace nedir : Korumak. Müdafaa etmek. Müdafi. Desteklemek. Savunmak. Avukat. Savunucu. Yandaş. Taraftar. Peace : Rahat. Sükunet. Barış. Barışma. ...

An atmosphere of peace nedir ne demek

An atmosphere of peace nedir : Anabatik rüzgar. (herhangi) bir. Bir (ünlülerden önce). Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. B...

Atomic program for peace nedir ne demek

Atomic program for peace nedir : Atomik. Atom. Atomal. Çok küçük. Atomsal. Atomla ilgili. Program : Gösteri. Yapım. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya alanla...

Breach of the peace nedir ne demek

Breach of the peace nedir : Uymama. Bozma (anlaşmayı). Kırmak. Yarık. Güvenliği kırmak. Yarmak. Bozmak. Karşı gelmek. Gedik. İhlal. Of : -in. Hakkında. In. Kar...

Court of peace nedir ne demek

Court of peace nedir : Yaltaklanmak. Kort. Oturum. Alantopu oyununun oynandığı, boyu 23,77 m. eni tek oyunu için 8,23 m., çift oyunu için 10,97 m. olan di...

Disturb the peace nedir ne demek

Disturb the peace nedir : Endişelendirmek. Kaygılandırmak. İhlal etmek. Huylandırmak. Tahrik etmek. Rahat vermemek. [#Bozmak. Rahatsız etmek. Altüst etmek. T...

Dove of peace nedir ne demek

Dove of peace nedir : Suya dalmak. Atlamak. Azalmak. Ilımlı politikacı. İyilik simgesi. Dalmak. Barış yanlısı kimse. Kumru. Pike yapmak. Dalış yapmak. Of...

Peace building nedir ne demek

Peace building nedir : Asayiş. Ağız tadı. Sessizlik. Sulh. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin yenid...

Peace conference nedir ne demek

Peace conference nedir : Ağız tadı. Barış. Sükunet. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin yeniden kurulm...

Peace dance nedir ne demek

Peace dance nedir : Ağız tadı. Huzur. Erinç. Sükun. Asayiş. Barış. Rahat. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki...

Peace manifeste nedir ne demek

Peace manifeste nedir : Rahat. Güvenlik. Sulh. Sükunet. Ağız tadı. Huzur. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ili...

Peace of campo formio nedir ne demek

Peace of campo formio nedir : Huzur. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması. Güvenlik. Erinç...

Peace pipe nedir ne demek

Peace pipe nedir English: At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe. Turkish: N...

Peace treaty nedir ne demek

Peace treaty nedir English: Attempts to negotiate a peace treaty failed. Turkish: Barış anlaşması görüşme girişimleri başarısız oldu. English: The ...

Bilateral peace talks nedir ne demek

Bilateral peace talks nedir : Çiftyanlı. Çift taraflı bakışımlı alopesi. Karşılıklı. Metabolik bozukluklara ve iç salgı bezi bozukluklarına bağlı olarak oluşan, ...

Democratic front for peace and equality nedir ne demek

Democratic front for peace and equality nedir : Demokratik partiye ait. Demokrasiye uygun. Demokratik. Demokrat. Front : Önde bulunan. Örtübaşı. Çehre. Tiyatro, jeoloji, uluslarar...

Justice of peace magistrate nedir ne demek

Justice of peace magistrate nedir : Yargı. Belli bir toplumda, belli bir tarihsel dönemde bir toplumsal olgunun adil sayılması yoluyla korunması tutumu. Yargıç. Adalet...

Middle east peace process nedir ne demek

Middle east peace process nedir : Ortadaki. Orta kısım. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Aradaki. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır...

Sabotage the peace process nedir ne demek

Sabotage the peace process nedir : Bir işbırakımı ya da iş anlaşmazlığı sırasında fabrika, tesis veya donatımının bilinçli veya kasıtlı olarak bozulması, yakılması, y...

The peace agreements nedir ne demek

The peace agreements nedir : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya k...

Un peace keeping force nedir ne demek

Un peace keeping force nedir : Dünya barış ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, iktisadi ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak ve...

Amiens peace nedir ne demek

Amiens peace nedir : Barış. Sükun. Asayiş. Savaş içinde olmayan bir ülkenin durumu. savaştan sonra dev letler arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması. ...

At peace nedir English: Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence....

Bird of peace nedir ne demek

Bird of peace nedir : Kadın. Aves sınıfından yumurtlayan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı, uçucu hayvanla...

Break the peace nedir ne demek

Break the peace nedir : Mola. Ani değişim. Ağarmak. Bozulmak. Patlamak. Ara. Uymamak. Fırlamak. Söylemek. Koparmak. The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya...

Derail the search for peace nedir ne demek

Derail the search for peace nedir : Raydan çıkmak (tren). Raydan çıkmak. Raydan çıkarmak. Raydan çıkarmak (treni). Rayların dışına çıkmak (tren). Hattan çıkarmak. Rayd...

Disturbance of the peace nedir ne demek

Disturbance of the peace nedir : Bozukluk. Sıkıntı. Kargaşa. Oynama. Hata payı. Doğrusal regresyon çözümlemesinde y ile x arasındaki gerçek ilişki modelinde, (a+bx)...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim