Pena nedir Pena; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Gitar terimi olarak anlamı: Tellere vurarak titreştirmek yoluyla gitarı çalmaya yarayan;...

 
 
 

Penah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Melce. Pena : Mızrap Melce : Sığınak, barınak. İngilizce'de Pena zırhı ne demek ? : pickguard ...

Penal action nedir ne demek

Penal action nedir : Ceza gerektiren. Cezai. Cezaya ait. Ceza. Ceza olarak. Ceza ile ilgili. Cezayı gerektiren. Action : Aksiyon. Olayların gelişimi. Ya...

Penal colony nedir ne demek

Penal colony nedir : Cezayı gerektiren. Ceza ile ilgili. Cezai. Ceza gerektiren. Ceza olarak. Cezaya ait. Ceza. Colony : Kümeç. Başka bir ülkeye yerleşm...

Penal institution nedir ne demek

Penal institution nedir : Cezaya ait. Cezai. Ceza olarak. Ceza. Cezayı gerektiren. Ceza ile ilgili. Ceza gerektiren. Institution : Dernek. Yerleşmiş yasa. Ha...

Penal law nedir ne demek

Penal law nedir English: Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime. Turkish: Ce...

Penal offence nedir ne demek

Penal offence nedir : Cezai. Cezayı gerektiren. Cezaya ait. Ceza ile ilgili. Ceza olarak. Ceza. Ceza gerektiren. Offence : Dargınlık. Yasaya aykırı davra...

Penal proceedings nedir ne demek

Penal proceedings nedir : Cezai. Ceza gerektiren. Cezaya ait. Ceza ile ilgili. Ceza. Ceza olarak. Cezayı gerektiren. Proceedings : Toplantı tutanağı. Muamele...

Penal servitude nedir ne demek

Penal servitude nedir : Ceza ile ilgili. Ceza. Cezai. Ceza gerektiren. Cezayı gerektiren. Cezaya ait. Ceza olarak. Servitude : [#Ağır ceza. Kölelik. İrtifa...

Penal system nedir ne demek

Penal system nedir : Cezaya ait. Ceza ile ilgili. Cezai. Ceza. Ceza olarak. Cezayı gerektiren. Ceza gerektiren. System : Vücut. Bilgisayar, bilişim, fiz...

Penalamak nedir ne demek

Penalamak nedir Penalamak; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Gitar telini pena ile tınlatılmak. Penalama : Penala...

Penalise nedir : Cezalı. Penalises : Cezai müeyyide altına almak. Ceza vermek. Cezai yaptırım altına almak veya cezalandırmak. Cezalandırmak. Tecziy...

Penalises nedir ne demek

Penalises nedir : Cezai müeyyide altına almak. Cezai yaptırım altına almak veya cezalandırmak. Ceza vermek. Tecziye etmek. Cezalandırmak. Penalised :...

Penalities restricting liberty nedir ne demek

Penalities restricting liberty nedir : Tahdit etmek. Sınırlamak. Kısıtlayan. Sınırlama getirmek. Kısıtlayıcı. Kısıtlamak. Liberty : Özgürlük. Hürriyet. Saygısızlık. Serbe...

Penalize nedir : Ceza vermek. Cezalandırmak. Penaltı vermek. Cezalı. Penalized maximum likelihood estimator : Cezalandırılmış ençok olabilirlik tahm...

Penalized maximum likelihood estimator nedir ne demek

Penalized maximum likelihood estimator nedir : Ceza vermek. Cezalı. Penaltı vermek. Cezalandırmak. Maximum : En çok. En çok en büyük. Bir işlevin belirli bir noktada, yakınlarına...

Penalizing nedir ne demek

Penalizing nedir : Cezalandırma. Penalize : Tecziye etmek. Cezalandırmak. Ceza vermek. Penaltı vermek. Cezai müeyyide altına almak. Cezai yaptırım alt...

Penaltı nedir bir spor terimidir. kökeni ingilizce dilinden gelmektedir. "Penaltı" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Penaltı, futbo...

Penaltı atışı nedir ne demek

Penaltı atışı nedir Penaltı : Ceza atışı. Elemeli futbol maçlarının sonrasındaki eşitlik durumlarında takımların birbirlerine üstünlük sağlamaları için r...

Penaltı sahası nedir ne demek

Penaltı sahası nedir Penaltı sahası; bir spor terimidir. Penaltı : Ceza atışı. Elemeli futbol maçlarının sonrasındaki eşitlik durumlarında takımların birb...

Pena zırhı nedir ne demek

Pena zırhı nedir Pena zırhı; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Gitar gövdesinin pena ve tırnak vuruşlarından zarar...

Penaeus trisulcatus nedir ne demek

Penaeus trisulcatus nedir Penaeus trisulcatus; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: bileşiğinde olduğu gibi belirli gruplardan 3 ...

Penal nedir English: His crime deserved the death penalty. Turkish: İşlediği suç ölüm cezasına layıktı. English: Do you support or oppose th...

Penal code nedir ne demek

Penal code nedir : Ceza ile ilgili. Cezai. Ceza olarak. Cezaya ait. Ceza. Ceza gerektiren. Cezayı gerektiren. Code : Düğümlemek. Kotlama. Kot. Kanun h...

Penal duty nedir ne demek

Penal duty nedir : Ceza olarak. Cezayı gerektiren. Cezaya ait. Ceza gerektiren. Ceza. Ceza ile ilgili. Cezai. Duty : İş. Vergi. Saygı. Sorumluluk. Kap...

Penal interest nedir ne demek

Penal interest nedir : Ceza gerektiren. Cezai. Ceza ile ilgili. Ceza olarak. Cezaya ait. Cezayı gerektiren. Ceza. Interest : Çıkar. Faiz. Ödünç verdiği pa...

Penal legislation nedir ne demek

Penal legislation nedir : Ceza ile ilgili. Cezai. Cezaya ait. Ceza olarak. Ceza. Cezayı gerektiren. Ceza gerektiren. Legislation : Tüzük. Mevzuat. Yasalar. Y...

Penal offense nedir ne demek

Penal offense nedir : Cezayı gerektiren. Cezaya ait. Cezai. Ceza gerektiren. Ceza ile ilgili. Ceza. Ceza olarak. Offense : Gücenme. Darılmak. Dargınlık. ...

Penal provision nedir ne demek

Penal provision nedir : Ceza. Ceza gerektiren. Cezayı gerektiren. Ceza ile ilgili. Cezaya ait. Cezai. Ceza olarak. Provision : Önsezi. Sağlama. Yargılar. D...

Penal servitude for life nedir ne demek

Penal servitude for life nedir : Ceza. Cezai. Ceza ile ilgili. Cezayı gerektiren. Ceza olarak. Ceza gerektiren. Cezaya ait. Servitude : Hizmet. İş mahkumiyeti. Hizm...

Penalama nedir Penalama; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Penalamak işi. Pena : Mızrap Penalamak : Gitar telini...

Penalisation nedir ne demek

Penalisation nedir Sözcükler, direkt olarak Penalisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Penalised nedir ne demek

Penalised nedir : Cezai müeyyide altına almak. Cezai yaptırım altına almak veya cezalandırmak. [#Cezalandırmak. Ceza vermek. Tecziye etmek. Penalises...

Penalising nedir ne demek

Penalising nedir : Cezalandırma. Penalise : Cezai yaptırım altına almak veya cezalandırmak. Cezai müeyyide altına almak. [#Cezalandırmak. Ceza vermek....

Penalization nedir ne demek

Penalization nedir Sözcükler, direkt olarak Penalization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. p...

Penalized nedir ne demek

Penalized nedir maximum likelihood estimator : Cezalandırılmış ençok olabilirlik tahmincisi. Penalize : Tecziye etmek. Ceza vermek. Penaltı vermek. C...

Penalizes nedir ne demek

Penalizes nedir : Cezai müeyyide altına almak. Penaltı vermek. Cezai yaptırım altına almak veya cezalandırmak. Cezalandırmak. Ceza vermek. Tecziye et...

Penally nedir action : Ceza davası. Penal code : Ceza kanunları. Ceza hukuku. Ceza kanunu. Ceza yasası. colony : Mahkumların gönderildiği sürgün ye...

Penaltı alanı nedir ne demek

Penaltı alanı nedir Penaltı alanı; bir spor terimidir. Penaltı : Ceza atışı. Elemeli futbol maçlarının sonrasındaki eşitlik durumlarında takımların birbi...

Penaltı noktası nedir ne demek

Penaltı noktası nedir Penaltı : Elemeli futbol maçlarının sonrasındaki eşitlik durumlarında takımların birbirlerine üstünlük sağlamaları için rakip kaleye ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim