Piyasa nedir Piyasa; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Piyasa" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: satak. ~ fîâtı: satak ederi. İktisat alanındaki kelime anlamı: Alıcı ve satıcıların karşılaştığı her türlü ortam. İngilizce'd...

 
 
 

Piyasa açıklığı nedir ne demek

Piyasa açıklığı nedir Piyasa açıklığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasanın rekabete açılma derecesini gösteren, serbest tüketici tüketimlerinin toplam tüketime bölünmesiyle hesaplanan oran. Açık : Açılmış,...

Piyasa başarısızlığı nedir ne demek

Piyasa başarısızlığı nedir Piyasa başarısızlığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Eksik rekabet, dışsallıklar, orta malları, gelir dağılımı eşitsizliği ve bakışımsız bilgi yüzünden piyasanın işleyişinin aksaması. kar...

Piyasa bölümlenmesi nedir ne demek

Piyasa bölümlenmesi nedir Piyasa bölümlenmesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmaların hedef tüketici kitlelerini coğrafi, demografik ve gelir gibi ölçütlere göre sınıflandırması. Bölü : Bölme işlemini gösteren “...

Piyasa değeri nedir ne demek

Piyasa değeri nedir Piyasa değeri; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: (market capitalisation, market valuation) Bir şirketin taşınır değerler borsasındaki hisselerininin değerlerinin toplamı. Piyasa : Ortalık. Satıcıları...

Piyasa dilimi nedir ne demek

Piyasa dilimi nedir Piyasa dilimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Coğrafi, demografik ve gelir gibi ölçütlere göre ayrılan piyasanın her bir bölümü. Dilim : Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı pa...

Piyasa faiz oranı nedir ne demek

Piyasa faiz oranı nedir Piyasa faiz oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi hayattaki değişmelerden etkilenen, diğer bir deyişle enflasyon, beklenen enflasyon ve risk priminden etkilenen faiz oranı. karşı...

Piyasa fiyatı nedir ne demek

Piyasa fiyatı nedir Piyasa fiyatı; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Herhangi bir iktisadi değeri piyasada satın alabilmek için tüketicilerin ödedikleri parasal bedel. İngilizce'de Piyasa fiyatı ne demek? Piyasa fiyatı ...

Piyasa gücü nedir ne demek

Piyasa gücü nedir Piyasa gücü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malı satan ya da satınalanların malın piyasa fiyatını veya miktarını etkileyebilme gücü. Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tara...

Piyasa açığı nedir ne demek

Piyasa açığı nedir Piyasa açığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasada firmaların ulaşamadığı küçük bir tüketici kitlesi veya tüketicilerin henüz açığa çıkmamış mal ve hizmet gereksinimleri. Açığ : İnat P...

Piyasa açığına yönelik pazarlama nedir ne demek

Piyasa açığına yönelik pazarlama nedir Piyasa açığına yönelik pazarlama; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Piyasa açığını ortadan kaldırmaya yönelik ürün geliştirme ve pazarlama etkinliği. Açığ : İnat Piyasa açığı : Piyasada firm...

Piyasa araştırması nedir ne demek

Piyasa araştırması nedir Piyasa araştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir mala yönelik geçmiş, mevcut ya da olası istem miktarını ve iktisadi karar birimlerinin tercihlerini saptamak amacıyla belirli bir pi...

Piyasa bedeli nedir ne demek

Piyasa bedeli nedir Piyasa bedeli; bir ticaret terimidir. Piyasa : Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Ortalık. B...

Piyasa çözümlemesi nedir ne demek

Piyasa çözümlemesi nedir Piyasa çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın ne zaman, nerede, kimlere ve ne miktarda satılabileceğini belirlemek ve malın kalite veya fiyatında ortaya çıkabilecek değişme...

Piyasa dengesi nedir ne demek

Piyasa dengesi nedir Piyasa dengesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir piyasada belirli fiyat düzeyinde istem miktarı ile sunum miktarının birbirine eşit olduğu, diğer bir deyişle istem fazlalığı ya da sunum ...

Piyasa ekonomisi nedir ne demek

Piyasa ekonomisi nedir Piyasa ekonomisi; ekonomi, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engell...

Piyasa farklılaştırması nedir ne demek

Piyasa farklılaştırması nedir Piyasa farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında firmanın ürettiği malı farklı zaman ve mekanlarda farklı fiyatlardan sattığı üçüncü derece fiyat farklılaştırması...

Piyasa gözetimi nedir ne demek

Piyasa gözetimi nedir Piyasa gözetimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Borsada işlem gören taşınır değerlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketleri ile içerden öğrenenlerin ticareti gibi yasal...

Piyasa güçleri nedir ne demek

Piyasa güçleri nedir Piyasa güçleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatın oluşumunda etkili olan piyasa istemi ve piyasa sunumu. karşılığı iktisadi karar birimi. Güçler : Karaman ili, Yeşildere nahiyesine b...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim