Plain nedir English: Explain it in plain words. Turkish: Onu sade bir dille açıklayın. English: Explain it in plain language. Turkish: ...

 
 
 

Plain coffee nedir ne demek

Plain coffee nedir : Süssüz. Düzlük. (sürekli) şikayet etmek. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parç...

Plain dealer nedir ne demek

Plain dealer nedir : Vuzuh. Sade bir biçimde. Sadelik. Yalın. Düz. Düzlük. (sürekli) şikayet etmek. Sade. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış...

Plain old telephone service nedir ne demek

Plain old telephone service nedir : Süssüz. Sade. Açıklık. Ova. Sadelik. Vuzuh. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla p...

Plain spoken nedir ne demek

Plain spoken nedir : Ova. Yalın. Düz. Sadelik. Süssüz. Düzlük. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla par...

Plain text documents nedir ne demek

Plain text documents nedir : Açıklık. Süssüz. Düz. (sürekli) şikayet etmek. Ova. Sade bir biçimde. Sadelik. Sade. Yalın bir dille. Text : Konu. Parça. İncil'den...

Plain text password nedir ne demek

Plain text password nedir : Sadelik. Ova. Düz. Yalın. (sürekli) şikayet etmek. Açıklık. Süssüz. Sade bir biçimde. Yalın bir dille. Sade. Text : Bilgisayar, bil...

Plain work nedir ne demek

Plain work nedir : Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanmamış, daha yüksek yer biçimleriyle ç...

In plain english nedir ne demek

In plain english nedir English: Written in plain English, this book is easy to read. Turkish: Sade bir İngilizceyle yazılmış bu kitabı okumak kolay. En...

In plain words nedir ne demek

In plain words nedir English: Explain it in plain words. Turkish: Onu sade bir dille açıklayın. : İçine. İç. İçeri. İçeri doğru yönelen. Dahili. Mevs...

Abyssal plain nedir ne demek

Abyssal plain nedir : Çok derin deniz yüzeyi. Okyanus derinliği ve tabanı ile ilgili. Boşluk ile ilgili. Denizin en alt tabakalı ile ilgili olan. Cehenne...

Arid plain nedir ne demek

Arid plain nedir : Yağışsız. Sıkıcı. Kuru (iklim). Kupkuru. Cansız. Kurak. İlgi çekmeyen. Yavan. Sıcaktan kavrulmuş. Kuru. Plain : Düzlük. (sürekli) ş...

Jordan plain nedir ne demek

Jordan plain nedir : Lazımlık. Erkek ismi. Eskiden yatağın yanına konulan portatif tuvalet. Badem şekeri. Montana eyaletinde yerleşim yeri. ãƒå“rdün. Wi...

Marginal plain nedir ne demek

Marginal plain nedir : Sınırdaki. Az. Sıra dışı. Düşük. Uç. Sınırsal. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kenarda olan. pek az. pek az önemli ol...

Piedmont alluvial plain nedir ne demek

Piedmont alluvial plain nedir : Sıradağların eteklerindeki bölge. Missouri eyaletinde şehir. Dağ eteği. Dağ kenarından düzlük araziye inen hafif eğimli kesim. Dağ ...

Plainclothesman nedir ne demek

Plainclothesman nedir : Sivil giyimli dedektif. Plainclothes man : Sivil giyimli detektif. Sözcükler, direkt olarak Plainclothesman ile ilgili eş anlamlı k...

Plainer nedir : Şikayet eden kimse. Şikayetçi. Sızlanan. Hoşnutsuz. Complainers : Sızlanan. Şikayetçi. Hoşnutsuz. Şikayet eden kimse. [#Explainer :...

Plaining nedir English: A man was complaining of something in a sharp voice. Turkish: Adam keskin bir sesle bir şeyi şikâyet ediyordu. English:...

Plainness nedir ne demek

Plainness nedir carbon steel : Sade karbonlu çelik. Yalın karbon çeliği. Plain clothes man : Sivil giyimli. Dedektif. Sivil polis. coffee : Sade kahv...

Plainsman nedir ne demek

Plainsman nedir : Ovalı. Plains : Otlaklar. Düzlükler. Çayırlar. Montana eyaletinde yerleşim yeri. Ovalar. Georgia eyaletinde şehir. Kansas eyaletind...

Plain carbon steel nedir ne demek

Plain carbon steel nedir : Düzlük. Ova. Sade. (sürekli) şikayet etmek. Yalın. Sade bir biçimde. Sadelik. Süssüz. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmı...

Plain clothes man nedir ne demek

Plain clothes man nedir : (sürekli) şikayet etmek. Ova. Açıklık. Sadelik. Süssüz. Sade. Yalın. Yalın bir dille. Düzlük. Clothes : Örtüler. Kapama. Giysiler. ...

Plain conductor nedir ne demek

Plain conductor nedir : Açıklık. Yalın bir dille. Sadelik. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanma...

Plain dealing nedir ne demek

Plain dealing nedir : Yalın bir dille. Yalın. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanmamış, daha y...

Plain sailing nedir ne demek

Plain sailing nedir : Sade bir biçimde. Ova. Düzlük. Sadelik. Süssüz. Açıklık. Vuzuh. Yalın. Yalın bir dille. Sailing : Deniz yolculuğu. Denize açılma. G...

Plain text nedir ne demek

Plain text nedir : Sadelik. Düz. Sade bir biçimde. Ova. Vuzuh. (sürekli) şikayet etmek. Yalın bir dille. Düzlük. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın...

Plain text file nedir ne demek

Plain text file nedir : Düzlük. Süssüz. Ova. Sadelik. Vuzuh. Yalın bir dille. Açıklık. Yalın. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığl...

Plain type nedir ne demek

Plain type nedir : Düz. Süssüz. Sadelik. Sade. Yalın bir dille. Sade bir biçimde. Ova. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlar...

As plain as a pikestaff nedir ne demek

As plain as a pikestaff nedir : Rağmen. Dahi. Mademki. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. G...

In plain language nedir ne demek

In plain language nedir English: Could you put it in plain language? Turkish: Onu sade bir dille söyleyebilir misin? English: Explain it in plain langua...

The plain truth nedir ne demek

The plain truth nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade...

Alluvial plain nedir ne demek

Alluvial plain nedir : Lığlı. Alüvyal. Alüvyonlu. Alüvyonal. Plain : Ova. Süssüz. Vuzuh. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla...

Flood plain nedir ne demek

Flood plain nedir : Su basması. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. Tufan. Sel gibi taşmak. Basmak. Sel gibi akm...

Karst plain nedir ne demek

Karst plain nedir : Karst (coğ.). Karst. Plain : Sade bir biçimde. Vuzuh. Süssüz. Yalın bir dille. Düz. Ova. (sürekli) şikayet etmek. Sadelik. Düz ya d...

Outwash plain nedir ne demek

Outwash plain nedir : Buzul artığı. Yıkamak. Plain : Yalın. Sade bir biçimde. Düz. Vuzuh. Düzlük. Ova. Sadelik. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taş...

Plainclothes man nedir ne demek

Plainclothes man nedir : Erkek. Adamla donatmak. Adam. Düşünme ve konuşma yetileri olan bilinçli, toplumsal canlı. Yeterince insan olmak. Adam yerleştirmek....

Plainclothesmen nedir ne demek

Plainclothesmen nedir : Sivil giyimli dedektif. Plainclothes man : Sivil giyimli detektif. Sözcükler, direkt olarak Plainclothesmen ile ilgili eş anlamlı k...

Plainest nedir : Süssüz. Engebesiz. Su katılmamış. Net. Sade. Yalın. Dürüst. Çirkin. Daha sade. Desensiz. Be explained : Açıklanmak. Anlatılmak. [#C...

Plainly nedir English: He couldn't have put it more plainly. Turkish: Onu daha açık bir şekilde çeviremezdi. English: Stop beating around the ...

Plains nedir English: There were no fences on the great plains. Turkish: Büyük ovalarda hiç çit yoktu. English: Missouri has both mountains a...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim