Plane nedir English: A plane is flying above the city. Turkish: Şehrin üzerinde bir uçak uçuyor. English: A storm prevented the plane from taking off. Turkish: Bir fırtına uçağın kalkmasını engelledi. English: After several ...

 
 
 

Plane family nedir ne demek

Plane family nedir : Rende. Düz. Seviye. Planya. Dümdüz. Rendelemek. Çınar. Düzlemsel. Süzülmek. Sistirelemek. Family : Fasile. Akrabalar. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği birlik anlamında kulandan bir terim...

Plane mirror nedir ne demek

Plane mirror nedir : Uçak. Rende. Düzey. Süzülmek. Uçmak (motorsuz). Rendelemek. Çınar. Yassı. Dümdüz. Seviye. Mirror : Ayna. Yansı. Ayna tutmak. Aksettirmek. Aksetmek. Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Işığı yansı...

Plane of reference nedir ne demek

Plane of reference nedir : Düzlem. Rende. Uçak. Uçar gibi gitmek (suyun yüzünde). Düzlemek. Dümdüz. Rendelemek. Düz. Uçmak (motorsuz). Düz (yüzey). Of : -dan. -in. İle ilgili. -nin. Li. Den. -den övünerek bahsetmek. -li. Yüzünden. In. [#Reference ...

Plane of symmetry nedir ne demek

Plane of symmetry nedir : Uçar gibi gitmek (suyun yüzünde). Uçak. Düzey. Rende. Düz. Dümdüz. Sistirelemek. Rende ile düzeltmek. Uçmak (motorsuz). Düzlem. Of : Nin. -nın. -nin. Den. In. -den. -in. Hakkında. Karşı. -li. [#Symmetry : Karşılıklı iki ...

Plane of vibration nedir ne demek

Plane of vibration nedir : Rendelemek. Düzlem. Düz (yüzey). Düzlemek. Süzülmek. Uçak. Sistirelemek. Uçmak (motorsuz). Rende. Düzey. Of : -in. Den. -nın. Hakkında. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. Karşı. Nin. -nin. -dan. [#Vibration : Titreşim. H...

Plane section nedir ne demek

Plane section nedir : Rende ile düzeltmek. Seviye. Uçmak (motorsuz). Düzlemsel. Düz. Uçak. Düzlem. Sistirelemek. Düzlemek. Rendelemek. Section : Alt şube. Kompartıman. Kesimlemek. Bölme. Kısımlara bölmek. Parçalara ayırmak. Kesim. Bilgisayar,...

Plane tree nedir ne demek

Plane tree nedir : [#Uçak. Uçmak (motorsuz). Seviye. Rendelemek. Düz. Düzlemsel. Düz (yüzey). Yassı. Dümdüz. Tree : Çizimsel gösterimi, bir dizi dallanmalardan oluşması bakımından, bir ağaca benzeyen veri yapısı. Darağacı. Ağaç şeklinde kr...

Planed nedir forms : Engebeli yereylerin, dışgüçlerin aşındırma, sürükleme ve biriktirme işleri sonunda azıcık dalgalı ya da aşağı yukarı düz bir görünüş kazanmış yeni biçimleri. Düzleşmiş yer biçimleri. Aquaplaned : Deniz kızağı. Su k...

Plane angle nedir ne demek

Plane angle nedir : Düzlemsel. Rendelemek. Rende. Süzülmek. Sistirelemek. Uçmak (motorsuz). Uçak. Düzey. Düz. Rende ile düzeltmek. Angle : Köşe yapmak. Bakış açısı. Açı. Açı yapmak. Açı oluşturmak. Saptırmak. Kıvırmak. Korniyer. Açı vermek....

Plane curve nedir ne demek

Plane curve nedir : Rende. Dümdüz. Uçar gibi gitmek (suyun yüzünde). Çınar. Düzlemek. Sistirelemek. Rendelemek. Düzlem. Uçak. Düz (yüzey). Curve : Bükülmek. Eğri. Bükmek. Bilgisayar, madencilik alanlarında kullanılır. Eğilmek. Kıvrılmak. Eğ...

Plane geometry nedir ne demek

Plane geometry nedir : Rende ile düzeltmek. Uçmak (motorsuz). Düzlemsel. Düz. Düzlemek. Uçak. Rendelemek. Rende. Düzey. Süzülmek. Geometry : Uzambilgisi. Uzayda oylumlar, yüzeyler ve çizgiler arası ilişkileri ve bunların özelliklerini inceleye...

Plane of polarization nedir ne demek

Plane of polarization nedir : Düzey. Uçmak (motorsuz). Düz (yüzey). Yassı. Rendelemek. Düz. Çınar. Dümdüz. Sistirelemek. Düzlem. Of : -nin. Yüzünden. Nin. -den övünerek bahsetmek. Hakkında. -nın. -dan. -li. İle ilgili. In. [#Polarization : Işığın emt...

Plane of reflection nedir ne demek

Plane of reflection nedir : Düzlem. Planya. Dümdüz. Çınar. Sistirelemek. Uçak. Uçmak (motorsuz). Düzlemek. Süzülmek. Yassı. Of : -den. -li. -nın. Yüzünden. -in. Karşı. -dan. Hakkında. In. İle ilgili. [#Reflection : Bir ışınımın, içindeki tek renkli...

Plane of the ecliptic nedir ne demek

Plane of the ecliptic nedir : Düzlemsel. Rende. Planya. Düz (yüzey). Rendelemek. Yassı. Rende ile düzeltmek. Düz. Süzülmek. Dümdüz. Of : Yüzünden. -dan. Karşı. -den övünerek bahsetmek. -in. -nın. -den. Den. -li. Hakkında. [#The : Belirli durumlarda i...

Plane polarization nedir ne demek

Plane polarization nedir : Düzlemsel. Rende ile düzeltmek. Çınar. Düzey. Düzlemek. Yassı. Düz. Rendelemek. Sistirelemek. Planya. Polarization : Fizik, kimya, sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kullanılır. Bir ülkenin kentsel sıradüzeninde kim...

Plane table nedir ne demek

Plane table nedir : Rende. Uçak. Dümdüz. Rende ile düzeltmek. Seviye. Sistirelemek. Süzülmek. Düzlem. Düzlemsel. Düzey. Table : Çizelge. Tasarıyı müzakereye sunmak. Sunmak. Masaya koymak. Tartışmaya sunmak. Tablo. Keste. Gözlemleri incelene...

Plane wave nedir ne demek

Plane wave nedir : Rende. Çınar. Düz. Dümdüz. Düzlem. Süzülmek. Rende ile düzeltmek. Uçar gibi gitmek (suyun yüzünde). Düzlemek. Seviye. Wave : El sallamak. Bilgisayar, coğrafya, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ken...

Planed forms nedir ne demek

Planed forms nedir : Rendelenmiş. Planyalanmış. Rendeli. Forms : Biçimlendirmek. Şekillendirmek. Şekil vermek. Düzenlemek. Form. Şekillenmek. Biçim almak. Şekil almak. Formlar. Kurmak. [#All forms : Tüm formlar. Be very observant of forms : ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim