Planlama nedir Aile planlaması : Ailenin geçim koşullarını göz önüne alarak çocuk sahibi olmayı düzenlemesi. Nüfus planlaması : Ailelere, sahip olma...

 
 
 

Bölgesel planlama nedir ne demek

Bölgesel planlama nedir Bölgesel planlama; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıy...

Kapitalist planlama nedir ne demek

Kapitalist planlama nedir Kapitalist planlama; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kapitalist ekonomide özel kesim için yol göster...

Taktiksel planlama nedir ne demek

Taktiksel planlama nedir Taktiksel planlama; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İzlem tasarımında kısa dönemde gerçekleştirilec...

Planlamacılık nedir ne demek

Planlamacılık nedir Planlamacılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Planlamacı : Planlama işlerinde çalışan, planlama yapan kimse P...

Aile planlaması nedir ne demek

Aile planlaması nedir Aile planlaması, temel olarak ailelerin [#bilinçli ve taşıyarak, istedikleri zaman, bakabilecekleri, yetiştirebilecekleri sayıda çocu...

İnsan gücü planlaması nedir ne demek

İnsan gücü planlaması nedir İnsan gücü planlaması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmelerin insan kaynakları bölümünce, gel...

Nüfus planlaması nedir ne demek

Nüfus planlaması nedir Nüfus planlaması 1965'de Adalet partisi zamanında uygulanmaya konmuştur.Amaç yıllık 2,8 olan nüfus artışını azaltmaktır.Pozitivist ol...

Planlama programlama bütçeleme sistemi nedir ne demek

Planlama programlama bütçeleme sistemi nedir Planlama programlama bütçeleme sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kamu hizmeti etkinliğinin s...

Devlet planlama teşkilatı nedir ne demek

Devlet planlama teşkilatı nedir Devlet planlama teşkilatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkenin iktisadi kaynak ve olanaklarını b...

İktisadi planlama nedir ne demek

İktisadi planlama nedir İktisadi planlama; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belli bir dönemde belirli sosyo-iktis...

Sosyal planlama nedir ne demek

Sosyal planlama nedir Sosyal planlama; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkede mevcut toplumsal yapıdaki güçlü ve zayı...

Planlamacı nedir ne demek

Planlamacı nedir Planlamacı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Plan : Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasar...

Planlamak nedir ne demek

Planlamak nedir Plan : Çekim. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Bir işin, ...

Eğitim planlaması nedir ne demek

Eğitim planlaması nedir Eğitim planlaması; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ekonomik ve siyasal koşullar ile ülkenin ve öğ...

Kalkınma planlaması nedir ne demek

Kalkınma planlaması nedir Kalkınma planlaması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkede kalkınma planı çerçevesinde yapılan...

Öğretmen öğrenci planlaması nedir ne demek

Öğretmen öğrenci planlaması nedir Öğretmen öğrenci planlaması; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin, öğretmenlerinin yol g...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim