Poli nedir Poli; Anatomi, Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok, fazla. Biyoloji'deki anlamı: Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri timin olan homopol...

 
 
 

Poli kesesi nedir ne demek

Poli kesesi nedir Poli kesesi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Derisi dikenlilerde, halka kanallarla bağlı olan armut biçiminde küçük keseler. Zooloji'deki anlamı: (G. S. Poli: İtalyan Tabii Bi...

Poliakrilonitril nedir ne demek

Poliakrilonitril nedir Poliakrilonitril; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Akrilonitril yarı iletken polimeri. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri timin olan homopol...

Poliaminler nedir ne demek

Poliaminler nedir Poliaminler; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: İki veya daha fazla amino grubu bulunduran bileşikler. Fizyolojik pH değerlerinde çok değerlikli katyonlar olarak bulunurlar ve an...

Poliamitler nedir ne demek

Poliamitler nedir Poliamitler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yapıdaki sentetik poliamitler bir dikarboksilik asidin bir diamin ile kondenzasyonu veya bir amino asidin kendi kendine kondenzasyona uğraması so...

Poliandri nedir ne demek

Poliandri nedir Poliandri; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Yirmi ya da daha fazla stameni olma. Bir defada birden fazla erkekle çiftleşme. Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Polia...

Poliark nedir Poliark; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Dikotil bitkilerde, köklerin protoksilem kollarının sayısına göre sınıflandırılmasında, kol sayısı çok olduğunda verilen ad. Poli : Çok, fazla. Büt...

Poliarteritis nodoza nedir ne demek

Poliarteritis nodoza nedir Poliarteritis nodoza; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tüm vücuttaki küçük ve orta boy müsküler atardamarların özellikle dallanma noktalarında damar duvarlarında nekroz, yangı ve ...

Poliasit nedir Poliasit; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Birleşim : Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Birleşme işi. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Asit : Turnusolün m...

Poli a nedir Poli a; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bütün alt birimleri adeninden oluşan homopolimer. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri timin olan h...

Poli a kuyruğu nedir ne demek

Poli a kuyruğu nedir Poli a kuyruğu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Ökaryot mRNA' larının 3' ucuna eklenen ve mRNA' nın nükleazların sindirimine karşı direncini artırarak kararlılığını sağlayan,...

Poliakrilamid jel elektroforez nedir ne demek

Poliakrilamid jel elektroforez nedir Poliakrilamid jel elektroforez; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin ve nükleik asitlerin, poliakrilamid destek tabakası üzerinde elektriksel bir akım etkisiyle moleküler...

Poliamin nedir Poliamin; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Amino asitlerden oluşan ve kısa bir hidrokarbon zinciri ile bağlı, iki amino grubunun, bir ya da daha fazla bazik gruplarını kapsayan, pütresin, k...

Poliamit nedir Teknik terim anlamı: Ham maddesi poliamit 6.6 naylon ve poliamit 6.6 perlon olan sentetik madde. Poliamit, peptid bağları tarafından bağlanmış monomerler içeren bir polimerdir. Doğal olarak (proteinler, yün, ipek) da oluşa...

Polian vesicle nedir ne demek

Polian vesicle nedir : Kesecik. Torbacık. Kabarcık. Kese. Kist. Uçuk. İçinde seröz sıvı bulunan küçük deri ve mukoza kabarcığı. intraepiteliyal olarak başlayan ve epitel içerisinde sınırlı kalan, içleri seröz sıvıyla dolu kabarcık. küçük kese,...

Polianite nedir ne demek

Polianite nedir vesicle : Derisi dikenlilerde, halka kanallarla bağlı olan armut biçiminde küçük keseler. Poli kesesi. Chlamydial poliarthritis : Klamidya poliartritisi. Buzağı ve kuzularda chlamydia psittaci serotip 2 tarafından oluşturu...

Poliarteritis nedir ne demek

Poliarteritis nedir Poliarteritis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücudun çeşitli bölgelerindeki atardamar duvarında yangısal ve dejeneratif değişimlerle belirgin bozukluk. Poli : Çok, fazla. Bütün...

Poliartritis nedir ne demek

Poliartritis nedir Poliartritis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birden fazla eklemin birlikte yangısı. Göbek kordonu enfeksiyonu, bakteriyemi ve eklem gelişiminin tamamlanmamış olması gibi nedenle...

Police nedir English: A police officer is talking to her. Turkish: Bir polis memuru onunla konuşuyor. English: A new affair is agitating the police administration. Turkish: Yeni bir sorun polis yönetimini tahrik ediyor. Engli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim