Poli nedir Poli; Anatomi, Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok, fazla. Biyoloji'deki anl...

 
 
 

Poli kesesi nedir ne demek

Poli kesesi nedir Poli kesesi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Derisi dikenlilerde, halka kanallarla bağ...

Ovis ammon poli nedir ne demek

Ovis ammon poli nedir Ovis ammon poli; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: tann dağı koyunu]. Zooloji'deki...

Poliakrilonitril nedir ne demek

Poliakrilonitril nedir Poliakrilonitril; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Akrilonitril yarı iletken polimeri. Poli : Çok, fa...

Poliaminler nedir ne demek

Poliaminler nedir Poliaminler; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: İki veya daha fazla amino grubu bulundura...

Poliamitler nedir ne demek

Poliamitler nedir Poliamitler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yapıdaki sentetik poliamitler bir dikarboksilik asidin b...

Poliandri nedir ne demek

Poliandri nedir Poliandri; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Yirmi ya da daha fazla stameni o...

Poliark nedir Poliark; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Dikotil bitkilerde, köklerin protoksilem kollarının sayısı...

Poliarteritis nodoza nedir ne demek

Poliarteritis nodoza nedir Poliarteritis nodoza; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tüm vücuttaki küçük ve orta boy müs...

Poliasit nedir Poliasit; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Birleşim : Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. ...

Police college nedir ne demek

Police college nedir : Zabıta. Polis. Polislerle güvenliği sağlamak. Güvenliği sağlama. Yönetmek. Denetlemek. Sakçı denetiminde bulundurmak. İnzibat. Sakç...

Police court nedir ne demek

Police court nedir : Nöbet. Sakçı denetiminde bulundurmak. İnzibat. Güvenliği sağlamak. Zabıta. Emniyet. Kontrol etmek. Denetlemek. Polislerle güvenliği...

Police force nedir ne demek

Police force nedir English: Institutionalised racism is a significant problem within the police force. Turkish: Kurumsallaşmış ırkçılık polis gücü ...

Police officer nedir ne demek

Police officer nedir English: I wasn't driving as fast as the police officer said I was. Turkish: Pois memurunun sürdüğümü söylediği kadar hızlı sürm...

Police state nedir ne demek

Police state nedir : Polis. İnzibat altına almak. Polis örgütü. Yönetmek. Kolluk. Kontrol etmek. Sakçı denetiminde bulundurmak. Emniyet. İnzibat. State ...

Policed nedir college : Polis koleji. Sakçı koleji. Police commissioner : Polis komiseri. Komiser. Emniyet müdürü. court : Polis mahkemesi. Sulh ma...

Policemen nedir ne demek

Policemen nedir English: Both policemen were killed. Turkish: Her iki polis öldürüldü. English: Most of the policemen lost their jobs. Turk...

Policewoman nedir ne demek

Policewoman nedir English: The policewoman directed traffic. Turkish: Kadın polis trafiği yönetti. : Kadın polis. Kadın polisler. Polis (kadın). S...

Policies nedir English: His policies were too progressive. Turkish: Onun politikaları çok yenilikçi idi. English: He condemned those who oppose...

Policlinic nedir ne demek

Policlinic nedir Sözcükler, direkt olarak Policlinic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : H...

Poli a nedir Poli a; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bütün alt birimleri adeninden oluşan homopolimer. Poli : Ç...

Poli a kuyruğu nedir ne demek

Poli a kuyruğu nedir Poli a kuyruğu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Ökaryot mRNA' larının 3' ucuna eklene...

Kalsiyum poli sülfür nedir ne demek

Kalsiyum poli sülfür nedir Kalsiyum poli sülfür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CaSn olan bir madde. Poli : Çok, fazla...

Poliakrilamid jel elektroforez nedir ne demek

Poliakrilamid jel elektroforez nedir Poliakrilamid jel elektroforez; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin ve nükleik a...

Poliamin nedir Poliamin; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Amino asitlerden oluşan ve kısa bir hidrokarbon zinciri i...

Poliamit nedir Teknik terim anlamı: Ham maddesi poliamit 6.6 naylon ve poliamit 6.6 perlon olan sentetik madde. Poliamit, peptid bağları tarafından ...

Polian vesicle nedir ne demek

Polian vesicle nedir : Kesecik. Torbacık. Kabarcık. Kese. Kist. Uçuk. İçinde seröz sıvı bulunan küçük deri ve mukoza kabarcığı. intraepiteliyal olarak baş...

Polianite nedir ne demek

Polianite nedir vesicle : Derisi dikenlilerde, halka kanallarla bağlı olan armut biçiminde küçük keseler. Poli kesesi. Chlamydial poliarthritis : Kla...

Poliarteritis nedir ne demek

Poliarteritis nedir Poliarteritis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücudun çeşitli bölgelerindeki atardamar d...

Poliartritis nedir ne demek

Poliartritis nedir Poliartritis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birden fazla eklemin birlikte yangısı. Göbe...

Police nedir English: A police officer is talking to her. Turkish: Bir polis memuru onunla konuşuyor. English: A new affair is agitating the ...

Police commissioner nedir ne demek

Police commissioner nedir : Denetlemek. Sakçılar. Sakçı denetiminde bulundurmak. Yönetmek. Zabıta. Emniyet. Kontrol etmek. Nöbet. İnzibat altına almak. İnzibat...

Police court magistrate nedir ne demek

Police court magistrate nedir : Zabıta. Kontrol etmek. Kolluk. İnzibat. Emniyet. Yönetmek. Sakçı örgütü. Nöbet. Sakçı denetiminde bulundurmak. Güvenliği sağlamak. ...

Police office nedir ne demek

Police office nedir English: Ali didn't give the police officer his real name. Turkish: Ali polis memuruna gerçek adını vermedi. English: Ali became...

Police squad nedir ne demek

Police squad nedir : Zabıta. Denetlemek. İnzibat. Emniyet. Polislerle güvenliği sağlamak. Kontrol etmek. Sakçı örgütü. Polis örgütü. Sakçı denetiminde b...

Police station nedir ne demek

Police station nedir English: My picture's in every police station in the country. Turkish: Benim resmim, ülkedeki her karakolda bulunuyor. English: ...

Policeman nedir ne demek

Policeman nedir English: A policeman came up to him. Turkish: Bir polis ona doğru geldi. English: A policeman is outside. Turkish: Bir poli...

Polices nedir college : Sakçı koleji. Polis koleji. Police commissioner : Polis komiseri. Emniyet müdürü. Komiser. court : Sulh mahkemesi. Polis ma...

Policewomen nedir ne demek

Policewomen nedir : Kadın sakçı. Kadın polis. Polis (kadın). Sözcükler, direkt olarak Policewomen ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime a...

Policing nedir : Sigorta belgesi. Politikalar. Hareket tarzı. Politika. Önlem. Poliçe. İlkeler. Tedbir. Siyaset. Poliçeler. Acceptable use policies ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim