Polis nedir Polis; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Polis" ile ilgili cümleler Tarih'teki anlamı: Polis, kamu düzenini ve canı, malı ve te...

 
 
 

Polis hafiyesi nedir ne demek

Polis hafiyesi nedir "Polis hafiyesi" ile ilgili cümle Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan...

Polis noktası nedir ne demek

Polis noktası nedir Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Nokta : ...

Polis romanı nedir ne demek

Polis romanı nedir Polis romanı; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Konuları polisi ilgilendiren olaylardan ibaret ola...

Sivil polis nedir ne demek

Sivil polis nedir "Sivil polis" ile ilgili cümleler Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan...

Polisakkarit nedir ne demek

Polisakkarit nedir Polisakkarit; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Monosakkarit birimlerinin dallı ya da ...

Polisensitivite nedir ne demek

Polisensitivite nedir Polisensitivite; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok sayıda ve çeşitlilikte etkene karşı,...

Polisepal nedir ne demek

Polisepal nedir Polisepal; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çok sepalleri olan. Poli : Çok, fazla. Bütün alt biriml...

Polisevi nedir Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Emniyet ...

Polish hen nedir ne demek

Polish hen nedir : Cilalamak. Ayakkabı boyası. Cila vurmak. Perdahlamak. Cila. Parlatmak. Lehçe. Perdah. Polonya dili. Polonyalı. Hen : Yumurta tavuğu...

Polish off nedir ne demek

Polish off nedir : Polonya. Cila. Cila vurmak. Kibarlık. Cilalı yüzey. Perdahlamak. Parlak. Parlatmak. Kusursuzlaştırmak. Düzeltmek. Off : Yanılmak. Ö...

Polish sausage nedir ne demek

Polish sausage nedir : Kibarlık. Düzeltmek. Polonya. İncelik. Perdah. Polonya dili. Perdahlamak. Cilalı yüzey. Kusursuzlaştırmak. Ayakkabı boyası. Sausage...

Polished nedir English: His assistant polished his shoes. Turkish: Yardımcısı ayakkabılarını parlattı. English: I polished up the floor and fur...

Polisher nedir polisher : Yağcı. Dalkavuk. Abd yağcı. Ki. Floor polisher : Döşeme cilacısı. Zemin parlatıcı. : Parlatıcı. Cilacı. Perdahçı. Cila. Ve...

Polishes nedir : Yontulmuş. Cilalanmış. Nazik. Kibar. Gösterişli. Celi. Boyanmış. Parlak. Mücella. Cilalı. Polished rock : Üzerinden geçen buzulları...

Polishing a document nedir ne demek

Polishing a document nedir : Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz, parlak bir görünüş sağlama. Cila. Perdah. Polisaj. Cilalama. Sinema, televizyon alanlarında...

Polishing emulsion nedir ne demek

Polishing emulsion nedir : Parlatma. Polisaj. Cilalama. Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz, parlak bir görünüş sağlama. Perdah. Sinema, televizyon alanlar...

Polishing paste nedir ne demek

Polishing paste nedir : Perdah. Cilalama. Parlatma. Polisaj. Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz, parlak bir görünüş sağlama. Sinema, televizyon alanlar...

Polishing rehearsal nedir ne demek

Polishing rehearsal nedir : Cila. Parlatma. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Perdah. Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz, parlak bir görünüş sağla...

Polishings nedir ne demek

Polishings nedir a document : Belgeyi cilalama. Polishing disk : Parlatma çarkı. Parlatma tekerleği. Parlatma diski. emulsion : Parlatma sübyesi. Parl...

Polis arabası nedir ne demek

Polis arabası nedir Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Araba : ...

Polis filmi nedir ne demek

Polis filmi nedir Polis filmi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Karanlık bir olayın aydınlığa kavuşt...

Polis karakolu nedir ne demek

Polis karakolu nedir "Polis karakolu" ile ilgili cümle Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Bu kuruluşta ye...

Polis oyunu nedir ne demek

Polis oyunu nedir Polis oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Suçlunun ortaya çıkarılmasına dayanan oyun türü. Merak ...

Adli polis nedir ne demek

Adli polis nedir Adli polis; bir hukuk terimidir. "Adli polis" ile ilgili cümle örnekleri Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan k...

Polisaj nedir Polisaj; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güve...

Polisakkaritler nedir ne demek

Polisakkaritler nedir Polisakkaritler; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Şekerlerden daha karmaşık yapıdaki karbonhidratlar ...

Polisentrik kromozom nedir ne demek

Polisentrik kromozom nedir Polisentrik kromozom; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Çok sayıda sentromeri olan kromozom. Poli : ...

Poliserözitis nedir ne demek

Poliserözitis nedir Poliserözitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Seröz zarların genel yangısı. Poli : Çok, f...

Polish nedir English: Ali got Mary to polish his shoes. Turkish: Ali Mary'ye ayakkabılarını cilalattı. English: Don't forget to polish your s...

Polish notation nedir ne demek

Polish notation nedir : Polonyaca. Parlatmak. Cila vurmak. Polonya dili. Perdahlamak. Perdah. Cila. Kibarlık. Parlaklık. Lehçe. Notation : Bilgisayar, bili...

Polish out nedir ne demek

Polish out nedir : Kibarlık. Ayakkabı boyası. Cilalamak. Cilalı yüzey. Polonyalı. Polonyaca. Cila. Perdahlamak. Lehçe. Kusursuzlaştırmak. Out : Çıkarm...

Polish up nedir ne demek

Polish up nedir : Düzeltmek. Polonya. Cilalamak. Perdahlamak. İncelik. Polonyaca. Polonyalı. Parlak. Cilalı yüzey. Kusursuzlaştırmak. Polish hen : Po...

Polished rock nedir ne demek

Polished rock nedir : Boyanmış. Parlatılmış. Celi. Yontulmuş. Nazik. Kibar. Parlak. Gösterişli. Cilalı. Cilalanmış. Rock : Sarsılmak. Şaşırtmak. Sarsmak....

Polishers nedir ne demek

Polishers nedir polisher : Yağcı. Abd yağcı. Dalkavuk. Ki. Floor polisher : Zemin parlatıcı. Döşeme cilacısı. : Parlatıcı. Cila. Açkıcı. Perdah makin...

Polishing nedir ne demek

Polishing nedir English: These shoes need polishing. Turkish: Bu ayakkabı parlatılmalı. English: My shoes need polishing. Turkish: Ayakkabı...

Polishing disk nedir ne demek

Polishing disk nedir : Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz, parlak bir görünüş sağlama. Polisaj. Cila. Perdah. Sinema, televizyon alanlarında kullanılı...

Polishing machine nedir ne demek

Polishing machine nedir : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Perdahlama. Cilalama. Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz, parlak bir görünüş sağlama...

Polishing powder nedir ne demek

Polishing powder nedir : Parlatma. Cilalama. Perdah. Perdahlama. Polisaj. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Filmin temizlenmesi sırasında tertemiz,...

Polishing wheel nedir ne demek

Polishing wheel nedir : Cila. Perdah. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Polisaj. Parlatma. Perdahlama. Cilalama. Filmin temizlenmesi sırasında ter...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim