PR nedir Pr; kimya, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: halkla ilişkiler]. Public Relations kısaltılmış hali ile PR yani “Halkla İlişkiler” kurumun kimliğine dair oluşturulan davranış ve eylem...

 
 
 

Practicability nedir ne demek

Practicability nedir : Kullanışsızlık. Geçilmezlik. Pratik olmama. İmkansızlık. Elverişsizlik. Uygulanamazlık. Yönetilemezlik. Practicabilities : Kullanışlılık. İcra yeteneği. Pratiklik. Yapılabilirlik. Uygulanabilirlik. Sözcükler, direkt olar...

Practicableness nedir ne demek

Practicableness nedir : Elverişsizlik. Practicable : Kullanışlı. Kullanılabilir. Geçilebilir. İcrası mümkün. Kabil. Elverişli. Uygulanabilir. Yapılması mümkün. Yapılabilir. [#Impracticable : Çetin (yol). Yapılamaz. Ele avuca sığmaz. İcra olunam...

Practical arts nedir ne demek

Practical arts nedir : İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Denence(li). Yalnız düşünce alanında kalmayıp eyleme dönüşen, uygulanabilen. Uygulamalı. Kılgısal. Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için...

Practical experiences nedir ne demek

Practical experiences nedir : İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Yükselti. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır. Kılgısal. Yalnız düşünc...

Practical joke nedir ne demek

Practical joke nedir English: I love practical jokes. Turkish: Ben el şakalarını severim. : İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Yükselti. Uygulamalı. Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır. Kılgısa...

Practical significance nedir ne demek

Practical significance nedir : Kılgısal. Yükselti. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır. Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için çeşitli yükseklikte yapılan düzey. Yalnız düş...

Practicalities nedir ne demek

Practicalities nedir : Elverişsizlik. Pratik olmama. Practicality : Pratik iş. Uygulanabilme. Kullanışlılık. Pratiklik. Pratik şey. Uygulanabilirlik. [#Impracticality : Pratik olmama. Elverişsizlik. Sözcükler, direkt olarak Practicalities ile ...

Practically nedir ne demek

Practically nedir English: Ali comes here practically every day. Turkish: Ali hemen hemen her gün buraya gelir. English: Ali practically accused me of being a traitor. Turkish: Ali neredeyse beni bir vatan haini olmakla suçladı. E...

Prac nedir English: Ali can come over to my house and practice on my piano if he wants to. Turkish: Ali eğer isterse benim evime uğrayabilir ve benim piyanomda pratik yapabilir. English: Ali comes here practically every day. ...

Practicabilities nedir ne demek

Practicabilities nedir : [#Elverişlilik. Bir gözlem ya da ölçüm aracının öngördüğü bilgi ya da ölçüm düzeyine ulaşabilme yeteneği. Uygulanabilirlik. İcra yeteneği. Pratiklik. İşlerlik. Yapılabilirlik. Kullanışlılık. Impracticability : İmkansızlı...

Practicable nedir ne demek

Practicable nedir English: His plan sounds impracticable. Turkish: Onun planı pratik değil görünüyor. : Elverişlilik. Kullanışlılık. Impracticable : [#Pratik olmayan. Geçilmez. Yapılamaz. Kullanışsız. Ele avuca sığmaz. Elverişsiz. Uygu...

Practical nedir ne demek

Practical nedir English: It's practical to have a laptop. Turkish: Bu bir dizüstü bilgisayara sahip olmak pratiktir. English: Ali gave Mary some practical advice. Turkish: Ali Mary'ye bazı pratik öneriler verdi. English: Ali is ...

Practical cources nedir ne demek

Practical cources nedir : Yükselti. Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için çeşitli yükseklikte yapılan düzey. İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Denence(li). Uygulamalı. Eğitim, iktisat alanlarında ...

Practical intelligence nedir ne demek

Practical intelligence nedir : Denence(li). Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Yükselti. Kılgısal. Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için çeşitli yükseklikte yapılan düzey. İş içinde ya da uygulamada eylemli ol...

Practical reason nedir ne demek

Practical reason nedir : Yalnız düşünce alanında kalmayıp eyleme dönüşen, uygulanabilen. Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır. Yükselti. Denence(li). Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. İş içinde ya da uygulam...

Practical trade school nedir ne demek

Practical trade school nedir : Yükselti. Uygulamalı. İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Denence(li). Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için çeşitli yükseklikte yapılan düzey. Eğitim, iktisat alanlarında ...

Practicality nedir ne demek

Practicality nedir English: He is inclined to look at everything from the standpoint of its practicality and is neither stingy nor extravagant. Turkish: O her şeye pratikliği bakımından bakma eğilimindedir ve ne pinti ne de savurgandır....

Practically continuous nedir ne demek

Practically continuous nedir : Uygulamalı olarak. Pratik bir şekilde. Uygulamada. Gerçekte. Hemen hemen. Hakikaten. Pratik olarak. Pratikte. Uygun olarak. Neredeyse. Continuous : Fasılasız. Devamlı. Devam eden. Mütemadi. Aralıksız. Süregelen. Kesiksiz...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim