PR nedir Pr; kimya, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: halkla ilişkiler]. Public Relations kısaltılmış...

 
 
 

Practicability nedir ne demek

Practicability nedir : Kullanışsızlık. Geçilmezlik. Pratik olmama. İmkansızlık. Elverişsizlik. Uygulanamazlık. Yönetilemezlik. Practicabilities : Kullanış...

Practicableness nedir ne demek

Practicableness nedir : Elverişsizlik. Practicable : Kullanışlı. Kullanılabilir. Geçilebilir. İcrası mümkün. Kabil. Elverişli. Uygulanabilir. Yapılması müm...

Practical arts nedir ne demek

Practical arts nedir : İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Denence(li). Yalnız düşünce alanında kalmayıp eyleme d...

Practical experiences nedir ne demek

Practical experiences nedir : İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Yükselti. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen...

Practical joke nedir ne demek

Practical joke nedir English: I love practical jokes.Turkish: Ben el şakalarını severim. : İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyi...

Practical significance nedir ne demek

Practical significance nedir : Kılgısal. Yükselti. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır. S...

Practicalities nedir ne demek

Practicalities nedir : Elverişsizlik. Pratik olmama. Practicality : Pratik iş. Uygulanabilme. Kullanışlılık. Pratiklik. Pratik şey. Uygulanabilirlik. [#Im...

Practically nedir ne demek

Practically nedir English: Ali comes here practically every day.Turkish: Ali hemen hemen her gün buraya gelir. English: Ali practically accused m...

Practicalness nedir ne demek

Practicalness nedir arts : Ortaokul öğrencilerine gündelik yaşayışlarında yararlanacakları beceri ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ve genellikle ci...

Practice nedir English: Ali can come over to my house and practice on my piano if he wants to.Turkish: Ali eğer isterse benim evime uğrayabili...

Practice effect nedir ne demek

Practice effect nedir : Uygulama. Alıştırma. İdman. Pratik yapmak. Çalışmak. Dolap çevirmek. Alıştırma yapmak. Denence(li). Deneyim kazanmak. Gerçekleştirm...

Practice lesson nedir ne demek

Practice lesson nedir : İdman. Kuramı olan bir şeyi, düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi. Egzersiz. İş içinde ya da uygulamada ey...

Practice makes perfect nedir ne demek

Practice makes perfect nedir English: Practice makes perfect.Turkish: Alıştırma mükemmel yapar. : Uygulama. Uygulamak. Deneyim kazanmak. Bir düşünceyi, bir ...

Practiced nedir ne demek

Practiced nedir English: Ali practiced all week for the talent show.Turkish: Ali yetenek gösterisi için bütün hafta pratik yaptı. English: Ali ...

Practician nedir ne demek

Practician nedir : Gerçekleştirmek. Entrika çevirmek. Dolap çevirmek. Alıştırma yapmak. Deneyim kazanmak. Adet edinmek. İcra eden. Çalışmak. Temrin. E...

Practise nedir English: He practised the natural defence style.Turkish: O doğal savunma stili egzersizi yaptı. English: If a guy has got a bun...

Practised nedir ne demek

Practised nedir English: Tom practised his speech in front of the mirror.Turkish: Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı. English: He...

Practising nedir ne demek

Practising nedir English: I'm practising judo.Turkish: Judo çalışıyorum. English: How long have you been practising Chinese medicine in the UK?...

Practitioners nedir ne demek

Practitioners nedir practitioner : Diş ve dişetlerini tedavi eden doktor. Dişçi. Diş hekimi. General practitioner : Dava vekili. doktor. Stajyer avukat. ...

Prac nedir English: Ali can come over to my house and practice on my piano if he wants to.Turkish: Ali eğer isterse benim evime uğrayabili...

Practicabilities nedir ne demek

Practicabilities nedir : [#Elverişlilik. Bir gözlem ya da ölçüm aracının öngördüğü bilgi ya da ölçüm düzeyine ulaşabilme yeteneği. Uygulanabilirlik. İcra ye...

Practicable nedir ne demek

Practicable nedir English: His plan sounds impracticable.Turkish: Onun planı pratik değil görünüyor. : Elverişlilik. Kullanışlılık. Impracticable...

Practical nedir ne demek

Practical nedir English: It's practical to have a laptop.Turkish: Bu bir dizüstü bilgisayara sahip olmak pratiktir. English: Ali gave Mary some...

Practical cources nedir ne demek

Practical cources nedir : Yükselti. Sahne üzerinde değişik düzey elde etmek için çeşitli yükseklikte yapılan düzey. İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak...

Practical intelligence nedir ne demek

Practical intelligence nedir : Denence(li). Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Yükselti. Kılgısal. Sahne üzerinde değişik düzey...

Practical reason nedir ne demek

Practical reason nedir : Yalnız düşünce alanında kalmayıp eyleme dönüşen, uygulanabilen. Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır. Yükselti. Denence(li). Yaln...

Practical trade school nedir ne demek

Practical trade school nedir : Yükselti. Uygulamalı. İş içinde ya da uygulamada eylemli olarak edinilen deneyim, bilgi ve beceri. Denence(li). Sahne üzerinde deği...

Practicality nedir ne demek

Practicality nedir English: He is inclined to look at everything from the standpoint of its practicality and is neither stingy nor extravagant.Tur...

Practically continuous nedir ne demek

Practically continuous nedir : Uygulamalı olarak. Pratik bir şekilde. Uygulamada. Gerçekte. Hemen hemen. Hakikaten. Pratik olarak. Pratikte. Uygun olarak. Neredey...

Practicals nedir ne demek

Practicals nedir arts : Ortaokul öğrencilerine gündelik yaşayışlarında yararlanacakları beceri ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ve genellikle ci...

Practice economy nedir ne demek

Practice economy nedir : Kılgı. Gerçekleştirmek. Kuramı olan bir şeyi, düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi. Denence(li). Pratik ya...

Practice garden nedir ne demek

Practice garden nedir : İdman. Bir düşünceyi, bir ilkeyi ya da, bir kuramı gerçekleştirme işi. öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri ilke ve yasaların ...

Practice limit nedir ne demek

Practice limit nedir : Uygulmak. Pratik yapmak. Uygulamak. Dolap çevirmek. Alıştırma yapmak. Çalışmak. Kuramı olan bir şeyi, düşünce alanından uygulama al...

Practice theory of play nedir ne demek

Practice theory of play nedir : Alıştırma. Bir düşünceyi, bir ilkeyi ya da, bir kuramı gerçekleştirme işi. öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri ilke ve yasala...

Practices nedir ne demek

Practices nedir English: Ali practices the piano every day.Turkish: Ali her gün piyano çalışır. English: Ali practices playing the violin at le...

Practicing nedir ne demek

Practicing nedir English: Ali is practicing piano.Turkish: Ali piyano çalışıyor. English: Ali is practicing the violin now.Turkish: Ali ar...

Practise usury nedir ne demek

Practise usury nedir : Alıştırma yapmak. Pratik yapmak. Yapmak. Adet edinmek. Antrenman yapmak. Dolap çevirmek. Entrika çevirmek. Çalışmak. İdman etmek. A...

Practises nedir ne demek

Practises nedir usury : Tefecilik yapmak. Rifle practise : Atış eğitimi. Tüfek atış eğitimi. : Alışkanlık haline getirmek. Entrika çevirmek. Pratik y...

Practitioner nedir ne demek

Practitioner nedir English: As a practitioner of craniosacral therapy, Ali is often denounced as a charlatan.Turkish: Ali bir bedensel denge terap...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim