Pres nedir Pres; bir teknik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Bilimsel terim anlamı: Genellikle geniş yüzeyli işleri sıkıştırmaya yarayan aygıt. Osmanlıca Pres ne demek? Pres Osmanlıca'da ne anlama gelir?: pres Pres y...

 
 
 

Presage nedir : Kehanet. Önceden haber vermek. İstikbale ait belirti. Kehanette bulunmak. İçine doğma. Önceden görmek. İçine doğmak. -e alamet olmak. Malum olmak. -e işaret etmek. Presages : Kehanette bulunmak. Önceden haber vermek. İçi...

Presages nedir : Malum olmak. Önceden bildirmek. -e işaret etmek. Kehanette bulunmak. İstikbale ait belirti. Kehanet. Habercisi olmak. Önceden haber vermek. Önceden görmek. İçine doğma. Presaged : İçine doğma. İçine doğmak. Önceden haber...

Presample nedir ne demek

Presample nedir : İstikbale ait belirti. Habercisi olmak. Önceden haber vermek. İçine doğmak. Önceden görmek. -e işaret etmek. Kehanette bulunmak. İçine doğma. -e alamet olmak. Kehanet. Presaged : -e işaret etmek. İçine doğma. Önceden gör...

Presbit nedir Presbit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Pres : Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç. İşletme,...

Presbiteryen nedir ne demek

Presbiteryen nedir Presbiteryen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Presbiteryenlik, piskoposluğu reddeden İhtiyar Meclisince yönetilen Kalvinist sistem bulunduğu [#Reforme mensupla...

Presbitlik nedir ne demek

Presbitlik nedir Orta Öğretim alanındaki anlamı: Presbit : Presbitliğe uğramış (göz veya kimse). Pres : İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, m...

Presbyope nedir ne demek

Presbyope nedir : Yaşlılarda miyopluk. Presbitlik. Presbyopic : Yaşlanmadan dolayı miyoplaşmış. Presbit. [#Presbyopy : Presbiyopi. Yaşa bağlı yakını görememe sorunu. Presbitlik. Presbycusis : Yaşlılık sağırlığı. Presbikuzi. Yaşa bağlı işi...

Presbyopic nedir ne demek

Presbyopic nedir : Presbitlik. Yaşlılarda miyopluk. Presbyope : Yakını iyi göremeyen. Uzak görür. Presbit. [#Presbyopy : Presbitlik. Presbiyopi. Yaşa bağlı yakını görememe sorunu. Presbycusis : Presbiakuzis. Presbikuzi. Yaşa bağlı işitme k...

Pres suyu nedir ne demek

Pres suyu nedir Pres suyu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıkma suyu. Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek Pres : İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için b...

Pres yapmak nedir ne demek

Pres yapmak nedir Pres yapmak; spor alanında kullanılan bir sözcüktür. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve yassı köfte. Sır, gizem. Elle biçim verilen tezek. Tezek, kerme (Çayağzı) Pres : İşletme, ona...

Presaged nedir : İçine doğmak. -e alamet olmak. Önceden görmek. İçine doğma. Kehanet. Önceden bildirmek. İstikbale ait belirti. Habercisi olmak. -e işaret etmek. Malum olmak. Presages : Kehanet. İçine doğma. -e işaret etmek. İçine doğmak...

Presaging nedir ne demek

Presaging nedir : Önceden haber vermek. İçine doğma. İstikbale ait belirti. Önceden bildirmek. Önceden görmek. -e alamet olmak. Kehanette bulunmak. Habercisi olmak. İçine doğmak. Malum olmak. Presaged : Malum olmak. Kehanet. -e alamet olm...

Presbiakuzis nedir ne demek

Presbiakuzis nedir Presbiakuzis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yaşlılık sağırlığı. Pres : İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olara...

Presbiteriyenlik nedir ne demek

Presbiteriyenlik nedir Presbiteriyenlik; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Protestan mezhebinin, demokratik kurallara göre örgütlenmiş bir kolu. Pres : İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için...

Presbiteryenlik nedir ne demek

Presbiteryenlik nedir Presbit : Presbitliğe uğramış (göz veya kimse). Pres : Baskı. İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere. Üzüm, el...

Presbycusis nedir ne demek

Presbycusis nedir Sözcükler, direkt olarak Presbycusis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollaje...

Presbyopia nedir ne demek

Presbyopia nedir : Presbit. Yaşlanmadan dolayı miyoplaşmış. Presbyope : Yakını iyi göremeyen. Presbit. Uzak görür. [#Presbyopy : Presbiyopi. Yaşa bağlı yakını görememe sorunu. Presbitlik. Presbycusis : Presbiakuzis. Yaşa bağlı işitme kaybı...

Presbyopy nedir ne demek

Presbyopy nedir : Presbit. Yakını iyi göremeyen. Uzak görür. Presbyopia : Yaşlılarda miyopluk. Presbitlik. [#Presbyopic : Presbit. Yaşlanmadan dolayı miyoplaşmış. Presbycusis : Yaşa bağlı işitme kaybı. Yaşlılık sağırlığı. Presbikuzi. Pres...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim