Priori nedir English: Get your priorities straight. Turkish: Önceliklerini açıklığa kavuştur. English: Being less urgent, this plan is lower in priority. Turkish: Plan öncelik ve aciliyeti düşürmektedir. English: Clearly, we ...

 
 
 

Prioritisation nedir ne demek

Prioritisation nedir Sözcükler, direkt olarak Prioritisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. Prioritisation synonyms : prioritising. Öncelik verme. Önceliklendirme....

Prioritised nedir ne demek

Prioritised nedir : Öncelik sırasına koymak. Önceliklendirmek. Öncelik vermek. Öncelik tanımak. Ön planda tutmak. Önem sırasına göre sıralamak. Öncelemek. Önem sırasına göre dizmek. Önem sıralaması yapmak. Prioritises : Öncelik sırasına koy...

Prioritising nedir ne demek

Prioritising nedir : Öncelik verme. Önceliklendirme. Prioritise : Öncelemek. Önem sırasına göre sıralamak. Öncelik sırasına koymak. Öncelik vermek. Önem sırasına göre dizmek. Önceliklendirmek. Öncelik tanımak. Önem sıralaması yapmak. Ön plan...

Priority nedir English: Freshness is our top priority. Turkish: Tazelik bizim önceliğimizdir. English: Our company's first priority is meeting our customers' needs. Turkish: Şirketimizin ilk önceliği, müşterilerimizin ihtiyaçla...

Priority bond nedir ne demek

Priority bond nedir : Kıdemlilik. Üstünlük. Paris birliği anlaşması'na göre, bir yıllık kütüğe yazım süresi. Öncelik. Kıdem. Bilgisayar, bilişim, hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Öncelik hakkı. Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme ...

Priority development areas nedir ne demek

Priority development areas nedir : Rüçhan. Kıdemlilik. Önemli. Kıdem. Rüçhan hakkı. Öncelik hakkı. Paris birliği anlaşması'na göre, bir yıllık kütüğe yazım süresi. Üstünlük. Öncelik. Öncelikli şey. Development : Bir kentin, kasabanın tümünün ya da bir yer...

Priority level nedir ne demek

Priority level nedir : Öncelik. Rüçhan hakkı. Kıdem. Kıdemlilik. Bir şeyi ötekine karşı yeğleme, üstün tutma. diğer nesnelerden daha üstün tutulan. Üstünlük. Öncelikli şey. Paris birliği anlaşması'na göre, bir yıllık kütüğe yazım süresi. Öneml...

Priority of patent application nedir ne demek

Priority of patent application nedir : Rüçhan. Öncelikli şey. Öncelik hakkı. Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. dizgeyi oluşturan donanım birimlerinden gelen u...

Priories nedir priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme. A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul). priori distribution : Önsel dağılım. A priori infor...

Priorities nedir ne demek

Priorities nedir English: I have different priorities than you do. Turkish: Ben senden daha farklı önceliklere sahibim. English: Our priorities are wrong. Turkish: Bizim önceliklerimiz hatalı. English: Tom's priorities are differ...

Prioritise nedir ne demek

Prioritise nedir : Öncelik verilmiş. Prioritises : Önem sırasına göre sıralamak. Öncelik sırasına koymak. Önem sırasına göre dizmek. Öncelik tanımak. Öncelik vermek. Önceliklendirmek. Ön planda tutmak. Önem sıralaması yapmak. Öncelemek. [#...

Prioritises nedir ne demek

Prioritises nedir : Öncelik sırasına koymak. Önem sıralaması yapmak. Önceliklendirmek. Ön planda tutmak. Öncelik vermek. Öncelemek. Öncelik tanımak. Önem sırasına göre dizmek. Önem sırasına göre sıralamak. Prioritised : Öncelik verilmiş. [#...

Prioritize nedir ne demek

Prioritize nedir English: I have to prioritize. Turkish: Öncelik sırasına karar vermeliyim. : Öncelik. Kıdem. Öncelikler. Rüçhan hakkı. Öncelik kaideleri. Prioritisation : Önceliklendirme. Öncelik verme. [#Prioritise : Ön planda tutma...

Priority base nedir ne demek

Priority base nedir : Bir şeyi ötekine karşı yeğleme, üstün tutma. diğer nesnelerden daha üstün tutulan. Öncelik hakkı. Bilgisayar, bilişim, hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Kıdemlilik. Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sı...

Priority call nedir ne demek

Priority call nedir : Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. dizgeyi oluşturan donanım birimlerinden gelen uyarıları tutarlı biçimde işleyebilmek ...

Priority indicator nedir ne demek

Priority indicator nedir : Önemli. Paris birliği anlaşması'na göre, bir yıllık kütüğe yazım süresi. Kıdemlilik. Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. ...

Priority list nedir ne demek

Priority list nedir : Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. dizgeyi oluşturan donanım birimlerinden gelen uyarıları tutarlı biçimde işleyebilmek ...

Priority of the mark nedir ne demek

Priority of the mark nedir : Önemli. Öncelikli şey. Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. dizgeyi oluşturan donanım birimlerinden gelen uyarıları tutarl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim