Promise nedir English: A promise is a debt. Turkish: Bir söz bir borçtur. English: A promise is not enough. Turkish: Bir söz yeterli değil. English: A promise given under a threat is worthless. Turkish: Bir tehdit altında...

 
 
 

Promise to pay nedir ne demek

Promise to pay nedir : Vaatte bulunmak. Umutlu olmak. Vaat etmek. Vadetmek. Beklenti. Taahhüt etmek. Önceden haber vermek. Söz. -eceğe benzemek. To : Karşı. Ye. -e göre. Kadar. Oranla. Ya. Kala. E. -mek -mak (mastar). Arasında. [#Pay : Ücret. ...

Promised land nedir ne demek

Promised land nedir : Adaklı. Söz vermek. Umut vermek. Benzemek ( ceğe). Temin etmek. Vaat etmek. Söz verilmiş. Umutlu olmak. Söz verilen. Land : Yere inmek. Karaya getirmek. İniş yapmak. Karaya indirmek. Arazi. Toprak. Çakmak. Ülke. Aynı tür...

Promisees nedir ne demek

Promisees nedir : Kendisine vaatte bulunulan kimse. Vaadde bulunulan kimse. Söz verilen kimse. Kendisine vaadde bulunulan kişi. Promise give : Nezretmek. Adamak. [#Promise the moon : Dünyaları vaadetmek. Dünyaları vadetmek. Promise to pay...

Promiser nedir : Vaatte bulunan. Taahhüt altına giren kimse. Vaat eden. Compromiser : Ara bulan kimse. Bir anlaşmazlığı halletmek için ödün veren kimse. Uzlaştıran kimse. [#Compromisers : Bir anlaşmazlığı halletmek için ödün veren kimse....

Promises nedir English: Ali almost always does what he promises to do. Turkish: Ali yapmaya söz verdiği şeyi neredeyse her zaman yapar. English: Boys give promises very easily, but they as easily forget them. Turkish: Erkekler ...

Promise give nedir ne demek

Promise give nedir English: A promise given under a threat is worthless. Turkish: Bir tehdit altında verilen bir söz değersizdir. : Umutlu olmak. Vaatte bulunmak. Ant. Vaat etmek. Temin etmek. Vadetmek. Söz vermek. Göstermek. Önceden ha...

Promise the moon nedir ne demek

Promise the moon nedir : Vaadetmek. -eceğe benzemek. Taahhüt etmek. Belirtisi olmak. Vaatte bulunmak. Beklenti. Umut. Umutlu olmak. Belirli bir duruma işaret etmek. Umut vermek. The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya ta...

Promised nedir English: Ali couldn't tell me because he'd promised Mary that he wouldn't. Turkish: Ali Mary'ye söylemeyeceğine söz verdiği için bana söyleyemedi. English: Ali did what he promised to do. Turkish: Ali yapmaya söz...

Promisee nedir : Vaadde bulunulan kimse. Kendisine vaadde bulunulan kişi. Söz verilen kimse. Kendisine vaatte bulunulan kimse. Promise give : Nezretmek. Adamak. [#Promise the moon : Dünyaları vaadetmek. Dünyaları vadetmek. Promise to pay...

Promiselyum nedir ne demek

Promiselyum nedir Promiselyum; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Pas mantarlarında telötosporlardan oluşan, üzerinde bazidyosporların geliştiği kısa hifa. Telötospor : Pas mantarlarında bulunan kalın duvarlı ...

Promisers nedir ne demek

Promisers nedir : Uzlaştıran kimse. Ara bulan kimse. Bir anlaşmazlığı halletmek için ödün veren kimse. Promiser : Taahhüt altına giren kimse. Vaat eden. Vaatte bulunan. [#Compromiser : Ara bulan kimse. Bir anlaşmazlığı halletmek için ödün...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim