Psychology nedir ne demek

Psychology nedir English: My mother is a psychology teacher. Turkish: Annem bir psikoloji öğretmeni. English: I can not understand the psychology...

 
 
 

Act psychology nedir ne demek

Act psychology nedir : Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. nedensellik,bağlantısı...

Analytical psychology nedir ne demek

Analytical psychology nedir : Çözümleme yöntemine ilişkin, çözümlemeli. Çözümcül. Çözümlemeli. Analitik. Çözümsel. Tahlili. Psychology : Tinbilim. Psikoloji. Org...

Applied psychology nedir ne demek

Applied psychology nedir : Kılgılı. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Tatbiki. Uygulanmakta olan. Ameli. Kılgısal. Pratik....

Behaviorist psychology nedir ne demek

Behaviorist psychology nedir : Davranımcı. Davranışçı. Davranışçı ekol (gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışla uğraşan psikoloji okulu) savunucusu. Ruhsal olgu...

Clinical psychology nedir ne demek

Clinical psychology nedir : Umursamaz. Klinikal. Tarafsız. Kliniğe, hastaya ait olan. Soğuk. Klinikle ilgili. Klinik. İlgisiz. Hasta başında yapılan. Psycholog...

Cultural science psychology nedir ne demek

Cultural science psychology nedir : Ekinsel. Kültürel. Ziraat. Science : Beceri. Hüner. Maharet. Fen. Bilgi. İlim. Bilim dalı. Bilim. Olayların ve nesnelerin oluşum, y...

Developmental psychology nedir ne demek

Developmental psychology nedir English: My sister is majoring in developmental psychology. Turkish: Kız kardeşim gelişim psikolojisi bölümünde uzmanlaşıyor. : ...

Dynamic psychology nedir ne demek

Dynamic psychology nedir : Devingen ayrım, çekim, film, kurgunun yarattığı etki, nitelik. alıcının devindirilmesinden doğan durum. duruk'un karşıtı. Aktif. En...

Educational psychology nedir ne demek

Educational psychology nedir : Eğitimsel. Öğretici. Eğitim ve öğretimle ilgili; eğitsel. Eğitime ait. Eğitim. Eğitici. Eğitim değeri, eğitici yönü bulunan; eğitme...

Environmental psychology nedir ne demek

Environmental psychology nedir : Çevresel. Çevreye ait. Ortamla ilişkili. Muhite ait. Çevre. Ekolojik. Psychology : Ruhiyat. Ruh hali. Tinbilim. Organizmanın, özell...

Experimental psychology nedir ne demek

Experimental psychology nedir : Deneyimle kazanılan. Deneylerle, ölçümlerle ilgili. Deneyli. Denek. Deneysel. Araçlı. Deneyde kullanılan. Fizik, kimya alanlarında ...

Functional psychology nedir ne demek

Functional psychology nedir : Görevini yapar. İşlevsel. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görevci. Görevsel. Fonksiyonel. Pratik. Eylem veya işlev...

Genetic psychology nedir ne demek

Genetic psychology nedir : Kalıtsal. Türeyimsel. Genlerle ilgili, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsi. Genetik analiz. Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, gen...

Individual psychology nedir ne demek

Individual psychology nedir : Başlıbaşına. Bireysel. Kişisel. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlar...

Infant psychology nedir ne demek

Infant psychology nedir : Küçük. Başlangıç aşamasında olan. Sütçocuğu. Çocuk. Bebek. Çağa. Küçük çocuk. Bir yaşını doldurmamış, genellikle emzirme döneminde ...

Mass psychology nedir ne demek

Mass psychology nedir : Bir araya gelmek. Kümelenmek. Yığın. Çok kişiyi ilgilendiren. Yığmak. Toplamak. Küme. Çokluk. Kütle. Bilgisayar, fizik, kimya, sosy...

Military psychology nedir ne demek

Military psychology nedir : Askeri. Askerler. Ordu ile ilgili. Militer. Ordu. Askeriye. Psychology : Organizmanın, özellikle insan organizmasının çevreye uymas...

Organismic psychology nedir ne demek

Organismic psychology nedir : Canlı vücutla ilgili. Organizma ile ilgili. Organizmal. Organizmaya ait. Psychology : İlm-i ahval-i ruh. Organizmanın, özellikle in...

Pediatric psychology nedir ne demek

Pediatric psychology nedir : Çocuk sağlığı. Çocuk bakımı veya tedavisine ait. Pediyatrik. Çocuk hastalıkları ile ilgili. Pediatrik. Çocuk (ile ilgili). Çocuk ba...

Psychology of religion nedir ne demek

Psychology of religion nedir : Ruhbilim. Ruhiyat. Ruh hali. Psikoloji. Ruh bilimi. İlm-i ahval-i ruh. Organizmanın, özellikle insan organizmasının çevreye uyması ...

Abnormal psychology nedir ne demek

Abnormal psychology nedir : Normal dışı, anormal. Anormal. Uygun olmayan. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal ...

Adolescent psychology nedir ne demek

Adolescent psychology nedir : Ergenlik. Ergen. Delikanlı. Adolesan. Gençlik. Yeniyetme. Adölesan. Genç. Yeni yetme. Ergenlik çağında olan (genç). Psychology : Ru...

Animal psychology nedir ne demek

Animal psychology nedir : Bedensel. Hayvani. Hayvanlarla ilgili. Hayvan. Kaba kişi. Diriksel. Hayvansal. Hayvanca. Vücutla ilgili. Psychology : Ruh bilimi. R...

Behavioral psychology nedir ne demek

Behavioral psychology nedir : Davranışsal. Behavyoral. Davranışla ilgili. Davranış. Psychology : Tinbilim. Ruhbilim. Ruh hali. İlm-i ahval-i ruh. Organizmanın, ö...

Child psychology nedir ne demek

Child psychology nedir English: She majors in child psychology. Turkish: O, ana branş olarak çocuk psikolojisi eğitimi alıyor. English: Ali majored in ...

Collective psychology nedir ne demek

Collective psychology nedir : Toplu. Müşterek. Kolektif şirket. Kolektif. Ortak. Ortaklaşa. Ortaklaşma. Genel. Ortak girişim. Topluluk adı. Psychology : Ruh bili...

Depth psychology nedir ne demek

Depth psychology nedir : Bilinçaltı. Engin. Umman. En derin nokta. Derin yer. Bir gözlemcinin gözlemlerinde ulaştığı en alt düzey ya da bir gözlem aracının ...

Dime store psychology nedir ne demek

Dime store psychology nedir : On sent (amerikan ingilizcesi). On sent madeni para. Asist (nba). 10 seneye mahkum olma. On sentlik gümüş madeni para. 10 sent değe...

Ecological psychology nedir ne demek

Ecological psychology nedir : Ekolojik. Ekolojikal. Çevre. Çevrebilimsel. Psychology : İlm-i ahval-i ruh. Tinbilim. Organizmanın, özellikle insan organizmasının ...

Empirical psychology nedir ne demek

Empirical psychology nedir : İhtibari. Yöntemli olsun olmasın genellikle deney ve gözlem üzerine kurulu olan. Görgül. Deneyime dayalı olarak. Uygulamaya, deneye...

Existential psychology nedir ne demek

Existential psychology nedir : Varoluşçuluğa (20'nci yüzyıl felsefe akımı) ilişkin. Varoluşa değin. Varoluşa ilişkin. Varlıkla ilgili. Varoluşsal. Varoluşçulukla ...

Folk psychology nedir ne demek

Folk psychology nedir : Millet. Bir toplum içinde, ortak gelenek, görenek, davranış ve uygulamalardan oluşan bir kültürel düzende yaşayan insan topluluğu, ...

General psychology nedir ne demek

General psychology nedir : Tarikat lideri. Yalpı. General. Halk. Şef. Yaygın. Baş. Ordu komutanı. Orgeneral. Genel ilkeler. Psychology : Psikoloji. Ruh hali. ...

Gestalt psychology nedir ne demek

Gestalt psychology nedir : Geştalt. Birleşik bir bütün oluşturan ve bireysel unsurlarından belirlenemeyen konum ya da yapı (psikoloji terimi). Psychology : Ru...

Industrial psychology nedir ne demek

Industrial psychology nedir : Sanayisel. Endüstri. Sınai. Sanayi. Endüstriyel. İşleyimsel. Sanayici. Psychology : Ruhbilim. Ruhiyat. Ruh bilimi. Tinbilim. İlm-i ...

Interbehavioral psychology nedir ne demek

Interbehavioral psychology nedir : İlm-i ahval-i ruh. Ruh hali. Tinbilim. Organizmanın, özellikle insan organizmasının çevreye uyması ile ilgili sorunları inceleyen b...

Mathematical model psychology nedir ne demek

Mathematical model psychology nedir : Matematiğe ait. Matematiksel. Tam. Matematik. Matematikle ilgili. Kesin. Doğru. Model : Taslam. Giymek (defilede belirli bir giysiy...

Object psychology nedir ne demek

Object psychology nedir : İnsanın dışında kalan, görülebilen, dokunulabilen, bir ağırlığı ve kütlesi olan her türlü özdeksel varlık. Tümleç. Amaç. Şey. Cümle...

Peasant psychology nedir ne demek

Peasant psychology nedir : Rençper. Hoyrat. Andavallı. Cahil tip. Hödük. Köylü. Konukseverlik, gelenekçilik, yazgıcılık, toprağa bağlılık, doğaya bağımlılık, ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim