Quadr nedir English: Ali is a quadriplegic. Turkish: Ali elleri ve ayakları felçli biri. English: Determine the range of values of the const...

 
 
 

Quadragenarian nedir ne demek

Quadragenarian nedir Kırkını aşmış kimse. Kırklarında olan. Kırk yaşındaki kimse. Kırklı yaşlarında olan....

Quadrangle nedir ne demek

Quadrangle nedir quadrangle : Eşkenar dörtgen. Quadrangles : Avluyu çevreleyen binalar. Dörtgen. Bahçe. Avlu. : Dörtgen biçiminde. Dört açılı. Dörtgen...

Quadrangular nedir ne demek

Quadrangular nedir prism : Dörtgenel biçme. Dörtgen prizma. Quadrangle : Bahçe. Dörtgen. Avluyu çevreleyen binalar. Avlu. : Avluyu çevreleyen binalar. A...

Quadrant nedir elevation : Yükseliş açısı. Four quadrant multiplier : Dört dördünlü çarpıcı. Dört bölgeli çarpıcı. quadrant multiplier : İki dördünl...

Quadrantal nedir ne demek

Quadrantal nedir point : Arayön. Quadrant elevation : Yükseliş açısı. quadrant multiplier : Dört dördünlü çarpıcı. Dört bölgeli çarpıcı. Two quadrant ...

Quadrants nedir ne demek

Quadrants nedir elevation : Yükseliş açısı. Four quadrant multiplier : Dört dördünlü çarpıcı. Dört bölgeli çarpıcı. quadrant multiplier : İki dördünl...

Quadraphonics nedir ne demek

Quadraphonics nedir : Kuadrafonik. Dörtlü (müz.). Kuadrofonik. Dört sesli. Quadraphony : Kuadrofoni. Sözcükler, direkt olarak Quadraphonics ile ilgili eş...

Quadrat nedir 0 holds for any real value of x. Turkish: x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği ...

Quadrated nedir ne demek

Quadrated nedir : Kare. Kuadratum. Dört köşeli. Dördül. Karesel kare. Uydurmak. Uymak. Murabba. Kare yapmak. Quadrates : Karesel kare. Murabba. Uydur...

Quadratic nedir ne demek

Quadratic nedir 0 holds for any real value of x. Turkish: x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği ...

Quadratic equation nedir ne demek

Quadratic equation nedir : Karesel. İkilenik. İkinci derece. Karesel ikilenik. İkinci dereceden denklem. Dörtgen gibi. İkinci dereceden. [#Kareli. Kare. Equat...

Quadratic function nedir ne demek

Quadratic function nedir : İkinci derece. Karesel ikilenik. İkilenik. İkinci dereceden denklem. Dörtgen gibi. Kare. Karesel. İkinci dereceden. Kareli. Functio...

Quadratic garch model nedir ne demek

Quadratic garch model nedir : İkinci dereceden. Dörtgen gibi. İkilenik. İkinci derece. Karesel ikilenik. İkinci dereceden denklem. Kare. Karesel. Kareli. Model :...

Quadratic generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir ne demek

Quadratic generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir : İkinci dereceden. İkinci derece. İkilenik. Kareli. Karesel ikilenik. Dörtgen gibi. Karesel. İkinci dereceden denklem. Kare. General...

Quadratic loss function nedir ne demek

Quadratic loss function nedir : İkilenik. İkinci dereceden denklem. Kareli. Karesel. Kare. Karesel ikilenik. Dörtgen gibi. İkinci derece. İkinci dereceden. Loss : ...

Quadratic mean nedir ne demek

Quadratic mean nedir : İkilenik. Dörtgen gibi. İkinci dereceden denklem. Karesel. İkinci dereceden. Kareli. Kare. İkinci derece. Karesel ikilenik. Mean : ...

Quadratic relation nedir ne demek

Quadratic relation nedir : İkinci dereceden denklem. İkilenik. Dörtgen gibi. İkinci derece. Kareli. Karesel ikilenik. Karesel. İkinci dereceden. Kare. Relatio...

Quadratic spectral kernel nedir ne demek

Quadratic spectral kernel nedir : Dörtgen gibi. Kareli. İkilenik. Karesel. Kare. İkinci derece. Karesel ikilenik. İkinci dereceden. İkinci dereceden denklem. Spectra...

Quadratic wage function nedir ne demek

Quadratic wage function nedir : İkinci dereceden denklem. İkinci dereceden. İkinci derece. Kareli. Dörtgen gibi. İkilenik. Karesel. Kare. Karesel ikilenik. Wage : ...

Quadra nedir 0 holds for any real value of x. Turkish: x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği ...

Quadrable nedir ne demek

Quadrable nedir : Süpürgelik. Quadragenarian : Kırklı yaşlarında olan. Kırklarında olan. Kırk yaşındaki kimse. Kırkını aşmış kimse. [#Quadragesima : ...

Quadragesima nedir ne demek

Quadragesima nedir [#Quadragenarian] : Kırkını aşmış kimse. Kırk yaşındaki kimse. Kırklı yaşlarında olan. Kırklarında olan. Sözcükler, direkt olarak Qua...

Quadrangles nedir ne demek

Quadrangles nedir quadrangle : Eşkenar dörtgen. Quadrangle : Dörtgen. Avlu. Bahçe. Avluyu çevreleyen binalar. : Dörtgenel. Dörtköşe. Dört köşeli. Dörtg...

Quadrangular prism nedir ne demek

Quadrangular prism nedir : Dörtgen şeklinde olan. Dörtköşe. Dört köşeli. Dört açılı. Dörtgen biçiminde. Dörtgenel. Prism : Biçik. Işığı renklerine ayırmak içi...

Quadrant elevation nedir ne demek

Quadrant elevation nedir : Dörtgen bölümlü. Açıölçer. Dörttebirlik. Kadran. Bilgisayar, uzay alanlarında kullanılır. Dörtlük. İletki. Çeyrek daire. Oktant (as...

Quadrantal point nedir ne demek

Quadrantal point nedir : Çeyrek daire şeklinde. Point : Doğrultmak (silah). Uç vermek. Çevirmek. Nokta. Uç. Puan. Sivriltmek. Göstermek. Ferma yapmak (av kö...

Quadraphonic nedir ne demek

Quadraphonic nedir : Kuadrafoni. Dört sesli. Kuadrofonik. Quadraphony : Kuadrofoni. Sözcükler, direkt olarak Quadraphonic ile ilgili eş anlamlı kelimele...

Quadraphony nedir ne demek

Quadraphony nedir : Dörtlü (müz.). Kuadrafonik. Dört sesli. Kuadrofonik. Quadraphonics : Kuadrafoni. Dört sesli. Kuadrofonik. Sözcükler, direkt olarak ...

Quadrate nedir : Uydurmak (bir şeye). Dört köşeli. Uydurmak. Murabba. Karesel kare. Uymak. Kare yapmak. Kare. Quadrates : Murabba. Uymak. Kare. Kare...

Quadrates nedir ne demek

Quadrates nedir : Dört köşeli. Uymak. Kare. Dördül. Uydurmak. Kare yapmak. Murabba. Kuadratum. Balık, amfibyum, sürüngen ve kuşların kafatasında alt ...

Quadratic approximation nedir ne demek

Quadratic approximation nedir : Kare. Kareli. Karesel ikilenik. Karesel. Dörtgen gibi. İkinci derece. İkinci dereceden denklem. İkinci dereceden. İkilenik. Approxi...

Quadratic form nedir ne demek

Quadratic form nedir : Dörtgen gibi. İkinci dereceden denklem. İkilenik. Karesel. Kareli. Karesel ikilenik. İkinci dereceden. Kare. İkinci derece. Form : ...

Quadratic garch nedir ne demek

Quadratic garch nedir : İkilenik. Karesel ikilenik. İkinci dereceden denklem. Kare. İkinci dereceden. Dörtgen gibi. Kareli. İkinci derece. Karesel. Quadrat...

Quadratic garch process nedir ne demek

Quadratic garch process nedir : İkinci dereceden denklem. Karesel. İkinci derece. Dörtgen gibi. İkilenik. Kare. Kareli. Karesel ikilenik. İkinci dereceden. Process...

Quadratic hill climbing method nedir ne demek

Quadratic hill climbing method nedir : İkinci derece. İkinci dereceden denklem. İkinci dereceden. İkilenik. Karesel. Kare. Karesel ikilenik. Dörtgen gibi. Kareli. Hill : ...

Quadratic map nedir ne demek

Quadratic map nedir : Karesel ikilenik. Karesel. İkilenik. Kareli. Kare. Dörtgen gibi. İkinci derece. İkinci dereceden denklem. İkinci dereceden. Map : H...

Quadratic norm nedir ne demek

Quadratic norm nedir : Dörtgen gibi. İkilenik. İkinci dereceden. İkinci dereceden denklem. Karesel. Kareli. Kare. Karesel ikilenik. İkinci derece. Norm : ...

Quadratic response nedir ne demek

Quadratic response nedir : İkinci dereceden denklem. Kare. Karesel ikilenik. İkinci derece. Dörtgen gibi. İkilenik. Kareli. Karesel. İkinci dereceden. Respons...

Quadratic unbiased estimator nedir ne demek

Quadratic unbiased estimator nedir : İkinci derece. İkinci dereceden. Dörtgen gibi. İkinci dereceden denklem. Karesel ikilenik. Karesel. Kare. İkilenik. Kareli. Unbiase...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim