Quality nedir English: Ali was fed up with eating the low quality food provided by the prison. Turkish: Ali hapishane tarafından temin edilen ...

 
 
 

Quality competition nedir ne demek

Quality competition nedir : Tını. Sayısal olmadan belirtilen özellik. Keyfiyet. Mizaç. Asalet. Soyluluk. Nitellik. Kaliteli. Yapı. Sayısal olarak deyimlenemeye...

Quality control chart nedir ne demek

Quality control chart nedir : Soyluluk. Ses kalitesi. Yetenek. Nitellik. Nitelik. Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir özdeğin aynı yüksekl...

Quality engineering nedir ne demek

Quality engineering nedir : Özellik. Ses kalitesi. Tını. Soyluluk. Mizaç. Nitelik. Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi ...

Quality goods nedir ne demek

Quality goods nedir English: Our company only sells quality goods. Turkish: Şirketimiz sadece kaliteli mal satar. : Özellik. Kaliteli. Bünye. Kabili...

Quality inn nedir ne demek

Quality inn nedir : Cins. Sayısal olmadan belirtilen özellik. Sıfat. Önermenin niteliği. Çeşit. Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak ...

Quality metric nedir ne demek

Quality metric nedir : Soyluluk. Nesnelerin sayıya vurulamayan ya da sözlü olarak dile getirilebilen özelliği. Kabiliyet. Vasıf. Yapı. Sıfat. Kaliteli. Ci...

Quality of service nedir ne demek

Quality of service nedir English: We are always aiming at improving the quality of service. Turkish: Biz her zaman servis kalitesinde iyileştirmeyi amaçl...

Quality rent nedir ne demek

Quality rent nedir : Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir özdeğin aynı yükseklikteki sesinden ayıran özellik. Önermenin niteliği. ...

Acceptable quality level nedir ne demek

Acceptable quality level nedir : Elle tutulur. Geçer. Makbul. Kabul edilebilir. Kabul olunabilir. Makul. Uygun. Geçerli. Kabule elverişli. Kabul edilir. Quality : F...

High quality steel nedir ne demek

High quality steel nedir : Kabarmak. Büyük vites. Yüksek. Yüksek yer. Necip. Direnmek. Öfkelenmek. Rekor. Lise. Quality : Nesnelerin sayıya vurulamayan ya da ...

National quality marks nedir ne demek

National quality marks nedir : Nasyonel. Milli. Uyruk. Bir ulusa ait veya ona özgü olan. Vatandaş. Yurttaş. Ulusal. Quality : Cins. Nesnelerin sayıya vurulamayan ...

Statistical quality control nedir ne demek

Statistical quality control nedir : İstatistiksel. İstatistiklere dayanan. İstatistiğe dayanan. Sayımsal. İstatiksel. İstatistiki. Sayılamaya dayalı. Sayım işlemine ya...

Total quality circles nedir ne demek

Total quality circles nedir : Tutar. Etmek. Tiyatroyu, bütün sanat dallarıyla uyumlu bir biçimde kaynaştırarak ortaya çıkartmayı doğru bulan tiyatro anlayışı. -i...

Total quality management nedir ne demek

Total quality management nedir : Tüm. Etmek (toplam). Toplamak. Tutmak (toplam). Etmek. Bulmak. Tahrip etmek. Tümcül tiyatro. Toplam miktar. Quality : Keyfiyet. Ses...

A wine of quality nedir ne demek

A wine of quality nedir : Pek iyi. Argonun simgesi. Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). Bir. Herhangi bir. İngiliz alfabesi...

Air quality nedir ne demek

Air quality nedir : Çalım. Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam. Eda. Nağme. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgi. Ha...

Best quality nedir ne demek

Best quality nedir English: I bought a computer of the best quality. Turkish: En iyi kalitede bir bilgisayar satın aldım. : Baskın çıkmak. En iyisi...

Cd quality nedir ne demek

Cd quality nedir : İktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Cadmium (kadmiyum). Compact disk. Sı birimlerinde ışık yeğinliği birimi (yüzölç...

Choice quality nedir ne demek

Choice quality nedir : Güzide. Kalburüstü. Elit. Seçkinler. [#Kaliteli. Çekim. Seçim. Seçme hakkı. Çare. Üstün. Quality : Vasıf. Soyluluk. Nitelik. Mizaç....

Quality assurance nedir ne demek

Quality assurance nedir : Soyluluk. Ses kalitesi. Kaliteli. Bir şeyi o şey yapan ve başka şeylerle karıştırılmamasını sağlayan varoluş biçimi. Sayısal olmada...

Quality circles nedir ne demek

Quality circles nedir : Çeşit. Yetenek. Sıfat. Kalite. Önermenin niteliği. Keyfiyet. Fizik, kimya, madencilik, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanıl...

Quality control nedir ne demek

Quality control nedir English: How are you finding the Quality Control department? Turkish: Kalite Kontrol Departmanı'nı nasıl buluyorsunuz? English: ...

Quality criterium nedir ne demek

Quality criterium nedir : Kaliteli. Bünye. Ses rengi. Kalite. Sayısal olmadan belirtilen özellik. Tını. Nitellik. Özellik. Bir ürünün bilinen en iyi özellikl...

Quality factor nedir ne demek

Quality factor nedir : Nitellik. Sayısal olmadan belirtilen özellik. Ses rengi. Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen...

Quality in feedstuff oils nedir ne demek

Quality in feedstuff oils nedir : Nesnelerin sayıya vurulamayan ya da sözlü olarak dile getirilebilen özelliği. Yetenek. Özellik. Mizaç. Kabiliyet. Bir cismin titreş...

Quality mark nedir ne demek

Quality mark nedir : Çeşit. Nevi. Sıfat. Nitelik. Soyluluk. [#Özellik. Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir özdeğin aynı yükseklik...

Quality of life nedir ne demek

Quality of life nedir English: Ali is doing everything within his power to improve the patients quality of life. Turkish: Ali hastaların yaşam kalites...

Quality product nedir ne demek

Quality product nedir English: We only sell top quality products. Turkish: Sadece yüksek kaliteli ürünler satarız. English: The firm is known for its ...

Quality test nedir ne demek

Quality test nedir : Tını. Asalet. Sıfat. Yetenek. Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu. Kabiliyet. Nitelik. Nitellik. Soylu...

Good quality silage nedir ne demek

Good quality silage nedir : Sağlamlaştırmak. Emin. Doğruluk. Menfaat. Çıkar. Dolu dolu. Uslu. Yarar. Hayırlı. Yararlı. Quality : Önermenin niteliği. Keyfiyet. ...

Letter quality printer nedir ne demek

Letter quality printer nedir : Edebiyat. Başlık basmak. Basmak. Letter (kağıt boyutu için). Harf. Ruhsat. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Mekt...

Print quality enh nedir ne demek

Print quality enh nedir : Matbaa harfleriyle yazmak. Kalıp. Yazılı çıktı. Damga vurmak. Basma kumaş. Eşlem. Asıl kuşağın karşıt niteliğindeki benzeri. asıl f...

Stringent quality assurance procedures nedir ne demek

Stringent quality assurance procedures nedir : Bağlayıcı. Kesin. Zorlayıcı. Dar. Uyulması gereken. Sert. Zor. Zorlu. Sıkı. Sıkıntıda olan. Quality : Kalite. Fizik, kimya, madenci...

Total quality control nedir ne demek

Total quality control nedir : Tutmak (toplam). Bütün. Tiyatroyu, bütün sanat dallarıyla uyumlu bir biçimde kaynaştırarak ortaya çıkartmayı doğru bulan tiyatro an...

Water quality standards nedir ne demek

Water quality standards nedir : Su. Hafifletmek. Kedi köpek vb'ne su vermek. Sulanmak. Yaşarmak. Su vermek. Harelemek. Islatmak. H2o; yer yüzeyinin en büyük bölümü...

Adverb of quality nedir ne demek

Adverb of quality nedir : Fiillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf niteliğindeki kelimelerin anlamlarını zaman, ölçü, niteleme, yer, y...

Bad quality nedir ne demek

Bad quality nedir : Çürük. Kötülük. Yetersiz çelgi. Fena. Aynasız. Yıkım. Perişanlık. Batak. Berbat. Zarar. Quality : Asalet. Kaliteli. Nesnelerin sayı...

Better quality nedir ne demek

Better quality nedir English: Do you have better quality ones? Turkish: Daha kaliteli olanlarına sahip misin? : [#İlerletmek. Islah etmek. Daha iyi y...

Certificate of quality nedir ne demek

Certificate of quality nedir : İlmühaber. Kimlik. İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belge. Bir oyuncunun resmi yarışmalara katılabilmesi için ay...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim