Rabble nedir English: Fickle rabble. Turkish: Dönek ayak takımı. rouser : Sorun çıkaran. Mesele çıkaran kimse. Sorun yaratan tip. Ortalığı ka...

 
 
 

The rabble nedir ne demek

The rabble nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik...

Bedrabble nedir ne demek

Bedrabble nedir : Çamurlamak. Islatmak. Islatmak (etek). Bedraggled : Üstü başı darmadağınık. Yıkık dökük. Dağınık. Bakımsız. Kirli. Çamurlanmış. Pej...

Brabbled nedir : Ağız dalaşına girmek. Atışmak. Ağız kavgası yapmak. Önemsiz bir şey için kavga etmek veya tartışmak. Ufak ya da önemsiz ayrıntılar ...

Drabble nedir : Islatmak (etek). Çamurlamak. Drabber : Donuk açık kahverengi. Sıkıcı. Daha monoton olanı. Monoton. Tekdüze. Arkadaşsız. Haki renk. ...

Hardscrabble nedir ne demek

Hardscrabble nedir Sözcükler, direkt olarak Hardscrabble ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Scrabble about nedir ne demek

Scrabble about nedir : Aramak. Karalamak. Acele ile yazmak. Çiziktirmek. Eşelemek. Kargacık burgacık yazmak. Çızıktırmak. Karalama. Tırmalamak. Tırmalanma...

Scrabbler nedir ne demek

Scrabbler nedir : Kazıyıcı. Kötü yazan kimse. Kargacık burgacık yazan kimse. Çabalayan kişi. Boğuşan çabalayan mücadele eden kimse. Yazısı çirkin kim...

Scrabbles nedir ne demek

Scrabbles nedir about : Eşeleyip aramak. Scrabble : Çızıktırmak. Tırmalamak. Acele ile yazmak. Tırmalanmak. Karalama. Çiziktirmek. Karalamak. Kargacı...

Rabble rouser nedir ne demek

Rabble rouser nedir : Ayaktakımıdan kalabalık. Gelberi ile karıştırmak. Parya. Derinti. Güruh. İnsan kalabalığı. Gelberi. Maden eriyiğini karıştırmaya ya...

Rabble rousing nedir ne demek

Rabble rousing nedir : Düzensiz kalabalık. Ayaktakımıdan kalabalık. Parya. Gelberi ile karıştırmak. Derinti. Maden eriyiğini karıştırmaya yarayan çubuk. G...

Rabbles nedir : Atışmak. Ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak. Ağız kavgası yapmak. Önemsiz bir şey için kavga etmek veya tartı...

Brabble nedir : Ağız dalaşına girmek. Ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak. Ağız kavgası yapmak. Önemsiz bir şey için kavga etm...

Brabbles nedir : Atışmak. Önemsiz bir şey için kavga etmek veya tartışmak. Ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak. Ağız dalaşına g...

Grabble nedir : Kapma. Gasp etmek. Kavramak. Ele geçirmek. Tutmak. Tutmak (elle). Yakalamak. Yapışmak. Çabucak ve zorla elinden almak. Zorla almak....

Scrabble nedir about : Eşeleyip aramak. Scrabbled : Acele ile yazılmış. Çiziktirilmiş. Karalamak. Acele ile yazmak. Tırmalamak. Karalanmış. Çızıktır...

Scrabbled nedir ne demek

Scrabbled nedir about : Eşeleyip aramak. Scrabble : Eşelemek. Acele ile yazmak. Karalama. Tırmalamak. Kargacık burgacık yazmak. Çızıktırmak. Tırmalan...

Scrabblers nedir ne demek

Scrabblers nedir : Kargacık burgacık yazan kimse. Yazısı çirkin kimse. Kazıyan kimse. Kazıyıcı. Boğuşan çabalayan mücadele eden kimse. Çabalayan kişi....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim