Raise nedir English: Ali didn’t raise his voice. Turkish: Ali sesini yükseltmedi. English: Ali and Mary raise rabbits for meat. Turkish...

 
 
 

Raise a claim nedir ne demek

Raise a claim nedir : Yokuş. Bir araya getirmek. Büyütmek (çocuk). Konusunu açmak. Vergin artışı. Rampa. Yükselme. Kaldırmak. Artış. Zam. A : Amperin sim...

Raise a hue and cry nedir ne demek

Raise a hue and cry nedir : Vergin artışı. Yükseltmek. Kabartı. Toplamak. Büyütmek. Yokuş. Kaldırmak (yukarı). Kaldırmak. Beslemek. A : Belirli bir tür veya ni...

Raise a loan nedir ne demek

Raise a loan nedir : Kaldırmak (yukarı). Büyütmek (çocuk). Artırmak. Beslemek. Artış. Bir araya getirmek. Dikmek. Büyütmek. Yukarı kaldırmak. Çıkıntı. A...

Raise a question nedir ne demek

Raise a question nedir : Dikmek. Artış. Kaldırmak. Vergin artışı. Zam. İnşa etmek. Beslemek. Büyütmek. Yokuş. Konusunu açmak. A : En yüksek not. Bir. (herha...

Raise a stink nedir ne demek

Raise a stink nedir : Kaldırmak (yukarı). Öndürmek. Kabartı. Rampa. Artırmak. Yukarı kaldırmak. Yetiştirmek. Büyütmek (çocuk). Çıkıntı. Yokuş. A : İngili...

Raise an issue nedir ne demek

Raise an issue nedir : Artış. Yetiştirmek. Çıkıntı. Rampa. Artırmak. Kabartı. Kaldırmak (yukarı). Büyütmek. Kaldırmak. An : Bir (ünlülerden önce). Sesli h...

Raise an objection to nedir ne demek

Raise an objection to nedir : Rampa. Artış. Kabartı. Büyütmek (çocuk). Toplamak. Dikmek. Bir araya getirmek. Yetiştirmek. Kaldırmak. Zam. An : Bir (ünlülerden ön...

Raise boring nedir ne demek

Raise boring nedir : Rampa. Kaldırmak. Yokuş. Çıkıntı. Büyütmek. Yukarı kaldırmak. Kabartı. Vergin artışı. Bir araya getirmek. Kaldırmak (yukarı). Borin...

Raise cattle nedir ne demek

Raise cattle nedir English: I raise cattle. Turkish: Ben sığır yetiştiriyorum. English: He learned how to raise cattle. Turkish: O, nasıl sığı...

Raise doubts nedir ne demek

Raise doubts nedir : Yükselme. Yokuş. Yetiştirmek. Bir araya getirmek. Vergin artışı. Kabartı. Rampa. Kaldırmak (yukarı). Kaldırmak. Artırmak. Doubts : ...

Raise fund nedir ne demek

Raise fund nedir English: I raise funds. Turkish: Ben bağış toplarım. English: He went abroad to raise fund for the project. Turkish: Projey...

Raise hands nedir ne demek

Raise hands nedir : Yetiştirmek. Çıkıntı. Konusunu açmak. Artış. Rampa. Yükseltmek. Büyütmek (çocuk). Yukarı kaldırmak. Dikmek. Yokuş. Hands : El. Elle...

Raise hob nedir ne demek

Raise hob nedir : Artırmak. Beslemek. Kaldırmak. Yetiştirmek. Vergin artışı. Yükselme. İnşa etmek. Rampa. Konusunu açmak. Hob : Diş frezesi. İri başl...

Raise level nedir ne demek

Raise level nedir : Yükselme. Öndürmek. Yükseltmek. Artırmak. Konusunu açmak. Rampa. Bir araya getirmek. Kaldırmak. İnşa etmek. Yukarı kaldırmak. Level...

Raise selection nedir ne demek

Raise selection nedir : Beslemek. Yetiştirmek. Bir araya getirmek. Kaldırmak. Kabartı. Yokuş. Öndürmek. Büyütmek. Konusunu açmak. Selection : İktisadi kara...

Raise the ante nedir ne demek

Raise the ante nedir : Toplamak. Zam. Yükselme. Dikmek. Artış. Yükseltmek. Beslemek. Yetiştirmek. Kabartı. The : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik b...

Raise the elbow too often nedir ne demek

Raise the elbow too often nedir : Beslemek. Kaldırmak. Büyütmek (çocuk). Kabartı. Artırmak. Yetiştirmek. Bir araya getirmek. Büyütmek. Vergin artışı. The : Belirli d...

Raise the roof nedir ne demek

Raise the roof nedir : Artırmak. Rampa. Bir araya getirmek. Büyütmek. Yükselme. İnşa etmek. Zam. Büyütmek (çocuk). Yukarı kaldırmak. Vergin artışı. The : ...

Raise the tone of nedir ne demek

Raise the tone of nedir : Yükseltmek. Büyütmek (çocuk). Çıkıntı. Artış. Yukarı kaldırmak. Konusunu açmak. Toplamak. Kaldırmak (yukarı). Dikmek. The : Belirli...

Raise a blockade nedir ne demek

Raise a blockade nedir : Kaldırmak (yukarı). Öndürmek. Toplamak. Çıkıntı. Kaldırmak. Konusunu açmak. Vergin artışı. Bir araya getirmek. Artırmak. Yükselme. ...

Raise a check nedir ne demek

Raise a check nedir : Yükseltmek. Zam. Çıkıntı. Yokuş. Artırmak. Bir araya getirmek. Rampa. Dikmek. Artış. Konusunu açmak. A : Amperin simgesi. Argonun s...

Raise a hand nedir ne demek

Raise a hand nedir : Artış. Beslemek. Çıkıntı. Büyütmek. İnşa etmek. Büyütmek (çocuk). Kabartı. Artırmak. Toplamak. A : Herhangi bir. İngiliz alfabesini...

Raise a laugh nedir ne demek

Raise a laugh nedir : Dikmek. Yokuş. Kaldırmak (yukarı). Öndürmek. Çıkıntı. Zam. Beslemek. Bir araya getirmek. Yetiştirmek. A : Pek iyi. Herhangi bir. Am...

Raise a perpendicular nedir ne demek

Raise a perpendicular nedir : Büyütmek. Çıkıntı. Büyütmek (çocuk). Kabartı. Bir araya getirmek. Artış. Beslemek. İnşa etmek. Zam. Konusunu açmak. A : En yüksek n...

Raise a siege nedir ne demek

Raise a siege nedir : Artırmak. Öndürmek. Konusunu açmak. İnşa etmek. Yukarı kaldırmak. Rampa. Bir araya getirmek. Kabartı. Kaldırmak (yukarı). Zam. A : ...

Raise an eyebrow nedir ne demek

Raise an eyebrow nedir : Yetiştirmek. Vergin artışı. Beslemek. Yokuş. Konusunu açmak. Artırmak. Yükseltmek. Zam. Rampa. An : Bir (ünlülerden önce). (herhang...

Raise an objection nedir ne demek

Raise an objection nedir : Artırmak. Dikmek. Zam. Yükseltmek. Yükselme. Beslemek. Vergin artışı. Kaldırmak (yukarı). Yokuş. Kaldırmak. An : Anabatik rüzgar. S...

Raise anchor nedir ne demek

Raise anchor nedir : Yükselme. Dikmek. Kaldırmak (yukarı). Kaldırmak. Yetiştirmek. Artış. İnşa etmek. Toplamak. Öndürmek. Zam. Anchor : Güven kaynağı. D...

Raise cain nedir ne demek

Raise cain nedir : Öndürmek. Yetiştirmek. Toplamak. Artış. Yokuş. Bir araya getirmek. Kabartı. Artırmak. Yukarı kaldırmak. Cain : Adem'in büyük oğlu. ...

Raise difficulties nedir ne demek

Raise difficulties nedir : Zam. Çıkıntı. Büyütmek. Toplamak. Artırmak. Büyütmek (çocuk). Yükseltmek. Kaldırmak (yukarı). Rampa. Difficulties : Külfet. Engel. ...

Raise eyebrows nedir ne demek

Raise eyebrows nedir : Yetiştirmek. Rampa. Büyütmek (çocuk). Dikmek. İnşa etmek. Zam. Beslemek. Vergin artışı. Kaldırmak. Eyebrows : Kaş. [#Raise a blocka...

Raise hand nedir ne demek

Raise hand nedir : Dikmek. Konusunu açmak. Kaldırmak. Büyütmek (çocuk). Büyütmek. Zam. Yokuş. Rampa. Öndürmek. Hand : Hand. İnsan ya da maymunlarda tu...

Raise hell nedir ne demek

Raise hell nedir : Zam. Kaldırmak (yukarı). Vergin artışı. Öndürmek. Yükseltmek. Yetiştirmek. Kabartı. Artış. Yukarı kaldırmak. Beslemek. Hell : Kumar...

Raise hob with nedir ne demek

Raise hob with nedir : Konusunu açmak. Artış. Yükselme. Kaldırmak (yukarı). Büyütmek. Beslemek. Kaldırmak. Yokuş. Toplamak. Çıkıntı. Hob : Gulyabani. Hede...

Raise money nedir ne demek

Raise money nedir English: I doubt that Tom had to sell his car in order to raise money for medical expenses. Turkish: Tom'un sağlık giderlerini k...

Raise tax nedir ne demek

Raise tax nedir English: He said Bill Clinton would raise taxes. Turkish: Bill Clinton'un vergileri yükselteceğini söyledi. English: They oppose...

Raise the blockade nedir ne demek

Raise the blockade nedir : Rampa. Konusunu açmak. Öndürmek. Dikmek. Büyütmek. Kaldırmak. Zam. Çıkıntı. Beslemek. The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şe...

Raise the price nedir ne demek

Raise the price nedir : Kaldırmak. Konusunu açmak. İnşa etmek. Yükseltmek. Yokuş. Büyütmek. Büyütmek (çocuk). Yükselme. Beslemek. Yukarı kaldırmak. The : B...

Raise the standard nedir ne demek

Raise the standard nedir : Yetiştirmek. Yukarı kaldırmak. Büyütmek. Yükselme. Dikmek. Vergin artışı. Öndürmek. İnşa etmek. Kaldırmak (yukarı). The : Belli bir...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim