Reason nedir English: Ali could think of no reason why he shouldn't stay. Turkish: Ali onun niçin kalmaması gerektiğine dair hiçbir neden düş...

 
 
 

Reason what nedir ne demek

Reason what nedir : Düşünmek. Usa vurmak. Yargılamak. Gerekçe. Sonuca varmak. İkna etmeye çalışmak. Us. Sebep. Düşünüp taşınmak. -den sonuç çıkarmak. W...

Reason with nedir ne demek

Reason with nedir English: Don't try to reason with people like Ali. Turkish: Ali gibi insanlarla görüşmeye çalışma. English: I can reason with To...

For some reason whatsoever nedir ne demek

For some reason whatsoever nedir : Karşılığında. -den dolayı. Süresince. Uğruna. -e karşı. Zarfında. Yüzünden. Yerine. -e rağmen. -e göre. Some : Bir bölümü. Bazı kıs...

Gave him no reason to nedir ne demek

Gave him no reason to nedir : Uçlanmak. Yapıvermek. Ödemek. Hediye etmek. Vermek. Gitmek. Esnemek. Düzenlemek. Him : Ona. Kendine. (erkek) onu. Onu. O. Kendi. [#...

Give reason for nedir ne demek

Give reason for nedir : Ödemek. Yapıvermek. Bel vermek. Bahşetmek. Hediye etmek. Esneklik. Koparmak. [#Tanımak. Düzenlemek. Doğruluğunu kabullenmek. Reason...

The reason wherefore nedir ne demek

The reason wherefore nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belir...

There is reason in it nedir ne demek

There is reason in it nedir : O konuda. Şurada. İşte. Şura. Orası. ...var. Birinin ismi yerine kullanılır. Oralarda. Orayı. Oraya. Is : Bilim adamları için bütün...

Age of reason nedir ne demek

Age of reason nedir : Yaşlanmak. Reşit olma. Devir. İhtiyarlamak. Yıllandırmak. Eskitmek. Eskimek. Asır. Kişinin doğumundan beri geçen tam yıl süre. Çağ....

Be within reason nedir ne demek

Be within reason nedir : Olmak. -di. Anlamına gelmek. Kalmak. Bulunmak. Mal olmak. Var olmak. Durmak. -dı. -dir. Within : İçerisinde. İçinden. Bünyesinde. İ...

Beyond all reason nedir ne demek

Beyond all reason nedir : Ötesinde. Ayrıca. Ötesine. Ötede. Öte. Ötesindekiler. -in ötesinde. Haricinde. -den öte. Götürmez. All : Her biri. Büsbütün. Her şe...

Bring to reason nedir ne demek

Bring to reason nedir : Getirmek. Neden olmak. Kazandırmak. Razı etmek. Sebebiyet vermek. [#Ayıltmak. Kandırmak. Belirtmek. Vermek (ceza). İkna etmek. To :...

Conjunctions of reason nedir ne demek

Conjunctions of reason nedir : Konjonksiyon. Bağlaç. Birleşme. Tesadüf. Bağlaçlar. Rastlantı. Of : Hakkında. -nin. İle ilgili. Karşı. -li. -dan. -in. Nin. Yüzünde...

For no apparent reason nedir ne demek

For no apparent reason nedir : Bir takımyıldızın adı. -e uygun. Uğruna. Diye. Dolayı. Zira. -dır. Zarfında. -e elverişli. Yönünden. No : Numara. Aleyhte oy. Çerçe...

For no reason nedir ne demek

For no reason nedir English: A smart dog never barks for no reason. Turkish: Akıllı bir köpek asla sebepsiz havlamaz. English: He laughed for no rea...

For some mysterious reason nedir ne demek

For some mysterious reason nedir : Dair. -e karşı. Namına. Şerefine. -e uygun. Yönünden. İçin. -e elverişli. Adına. Çünkü. Some : Oldukça. Soma. Bir dereceye kadar. B...

For some unknown reason nedir ne demek

For some unknown reason nedir : Yönünden. Zarfında. -e uygun. Bir takımyıldızın adı. Şerefine. Dair. -e. Yüzünden. -dir. Some : Soma. Bir bölümü. Bir miktar. Yakla...

For what reason nedir ne demek

For what reason nedir English: For what reason did you cry? Turkish: Ne sebeple ağladın? English: For what reason are you learning English? Turki...

Go beyond reason nedir ne demek

Go beyond reason nedir : Koyulmak. Gitme. Götürmek. Yayılmak. Canlılık. Haline gelmek. Enerji. Olmak. İddiaya girmek. Yapılmak. Beyond : Haricinde. Ötesine....

Listen to reason nedir ne demek

Listen to reason nedir English: Ali won't listen to reason. Turkish: Ali nedeni dinlemeyecek. English: I'm sure Tom will listen to reason. Turkish...

Reason for being nedir ne demek

Reason for being nedir English: Tom has a good reason for being absent today. Turkish: Tom'un bugün gelmemek için iyi bir nedeni var. English: Tom had ...

Reason out nedir ne demek

Reason out nedir : Sonuca varmak. Gerekçe. Neden. Sebep. Düşünüp taşınmak. Etraflıca düşünmek. Us. [#Düşünmek. -den sonuç çıkarmak. Usa vurmak. Out : ...

Reason why nedir ne demek

Reason why nedir English: Ali could think of no reason why he shouldn't stay. Turkish: Ali onun niçin kalmaması gerektiğine dair hiçbir neden düş...

For some reason or other nedir ne demek

For some reason or other nedir : Ocak. -e. Bir takımyıldızın adı. Karşılığında. Yüzünden. Süresince. -e uygun. Dair. -e göre. -e karşı. Some : Bazıları. Birkaç. Kim...

For the reason that nedir ne demek

For the reason that nedir : -e. Bir takımyıldızın adı. Yerine. Namına. Adına. Olarak. -e uygun. Uğruna. Dair. The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır....

Gave reason to nedir ne demek

Gave reason to nedir : Hediye etmek. Yapıvermek. Vermek. Gitmek. Uçlanmak. Esnemek. Düzenlemek. Ödemek. Reason : Sonuç çıkarmak. Tutarlı ve çıkarımcı olar...

The reason is that nedir ne demek

The reason is that nedir English: The reason is that I want to be an English teacher. Turkish: Bir İngilizce öğretmeni olmak istememin nedeni odur. : Bel...

There is no reason to suppose nedir ne demek

There is no reason to suppose nedir : ...var. İşte. O konuda. Oraya. Birinin ismi yerine kullanılır. Orada. Oralarda. Şura. Orası. Orayı. Is : Uluslararası sistem. Bilim...

There is reason to believe nedir ne demek

There is reason to believe nedir : Şura. Orayı. Oralarda. Orada. Ora. Şurada. Oraya. Orası. ...var. Birinin ismi yerine kullanılır. Is : Uluslararası sistem. -dir. Bi...

Appeal to reason nedir ne demek

Appeal to reason nedir English: We should appeal to reason instead of resorting to violence. Turkish: Şiddete başvurma yerine aklımızı kullanmalıyız. :...

Bereft of reason nedir ne demek

Bereft of reason nedir : Karşılıksız aşk acısı çeken. -siz. Yakınını veya sevdiğini kaybetmiş. Karşılıksız aşk acısından muzdarip. Elinden almak. Kaybetmiş....

Beyond the bounds of reason nedir ne demek

Beyond the bounds of reason nedir : Ahiret. Ötesindekiler. Öte. Öbür dünya. -den öte. Ötesi. Haricinde. Ötesinde. Ötesine. Ayrıca. The : Belgili tanımlık. Belli bir ob...

Clauses of reason nedir ne demek

Clauses of reason nedir : Bent. Cümlecik. Fıkra. Madde. Cümle. Of : Yüzünden. -dan. Den. In. -nın. -in. -nin. -den. Hakkında. Karşı. [#Reason : Bulmak. Etraf...

For a reason nedir ne demek

For a reason nedir English: If everything happens for a reason, does that reason have a reason to be? Turkish: Eğer her şeyin bir sebebi varsa, seb...

For no particular reason nedir ne demek

For no particular reason nedir English: Tom did it for no particular reason. Turkish: Tom'un onu yapmak için özel bir nedeni yoktu. : Şerefine. -e. Zarfında. O...

For no specific reason nedir ne demek

For no specific reason nedir : Dolayı. -den dolayı. Yerine. İçin. Namına. Adına. -dir. Zarfında. -e uygun. Ocak. No : Olumsuz oy. Değil. Artık değil. Çerçeve dizi...

For some reason nedir ne demek

For some reason nedir English: If for some reason that happened, what would you do? Turkish: Eğer, herhangi bir sebepten dolayı, bu gerçekleşseydi, ne...

For this reason nedir ne demek

For this reason nedir English: For this reason I cannot agree with you. Turkish: Bu nedenle seninle aynı düşüncede değilim. English: It is for this re...

Gave a reason nedir ne demek

Gave a reason nedir : Hediye etmek. Vermek. Ödemek. Düzenlemek. Esnemek. Uçlanmak. Yapıvermek. Gitmek. A : Bir. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinc...

It stands to reason nedir ne demek

It stands to reason nedir English: It stands to reason that I should decline the offer. Turkish: Öneriyi geri çevirmek zorunda olmam makul görünüyor. : On...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim