Reform nedir Reform; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Reform" ile ilgili cümle örnekleri Tarih'teki anlamı: Reformcu : Düzeltmeci. Reformcu...

 

Administrative reform nedir ne demek

Administrative reform nedir Administrative : Yönetsel. Yönetici. Yönetimsel. İdari. Yönetimle ilgili. Reform : Düzeltim. -de reform yapmak. Düzelmek. Gelişmek. D...

Banking reform nedir ne demek

Banking reform nedir Banking : Bankaya yatırmak. Yatış. Banka. Viraj yüksekliği. İşlem. Banka işlemleri. Bankaya yatırma. Dönerken yan yatma (uçak). Banka...

Currency reform nedir ne demek

Currency reform nedir Currency : Döviz. Devir. Değer. Mütedavil para. Revaç. Geçerlilik. Satakta sürümde bulunan kağıt ve madeni para. Para, altın, gümüş v...

Education reform nedir ne demek

Education reform nedir Education : Eğitme. Pedagoji. Öğretim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Eğitim ve öğretim. Öğrenim. İlkellerde çocukların il...

Health care reform nedir ne demek

Health care reform nedir Health : Sağlamlık. Beden sağlığı. Dirlik. Afiyet. Keyif. Sıhhat. Can sağlığı. Esenlik. Sağlık. Sağlık durumu. Care : Önem vermek. En...

Land reform nedir ne demek

Land reform nedir English: They debated land reform but never carried it out. Turkish: Toprak reformunu tartıştılar ama asla uygulayamadılar. Engl...

Reformable nedir ne demek

Reformable nedir Irreformable : Reform yapılamaz. Yenilenemez. Değiştirilemez. Başkalaştırılamaz. Islah edilemez. Reforma müsait olmayan. Unreformable...

Reformation nedir ne demek

Reformation nedir Counter reformation : Karşı reform. 16. yüzyılda protestan reformuna karşı katolik kilisesinde başlatılan reform hareketi. Reformatio...

Reformative nedir ne demek

Reformative nedir Reformating : Yeniden biçimlendirme. Yeniden formatlama. Reformation : Protestanlık. Islah. Düzeltme. Yeniden düzenleme. Xvı. yüzyıld...

Reformatory nedir ne demek

Reformatory nedir Reformatories : Islah evleri. Islahevi. Reformating : Yeniden formatlama. Yeniden biçimlendirme. Reformation : Devrim. İyileşme. Deği...

Reformatting nedir ne demek

Reformatting nedir Reformatted : Yeniden düzenlenmiş. Preformatted text : Ön biçimlenmiş metin. Reformating : Yeniden formatlama. Yeniden biçimlendirme....

Reformcu nedir Reform : Düzeltme. Reformculuk : Düzeltmecilik. Düzeltme : Daha iyi duruma getirmek için yapılmış olan değişiklik, ıslahat, reform. D...

Reformed nedir English: Ali is reformed. Turkish: Ali düzeltilmiş. English: I'm reformed. Turkish: Ben ıslah oldum. Preformed : Ön şekille...

Reformers nedir ne demek

Reformers nedir Sporeformers : Bir hücreliler (protozoa) alt aleminden, omurgalı ve omurgasız hayvanlarda asalak yaşayan, hareket edemeyen türleri ol...

Reformism nedir ne demek

Reformism nedir Reformist : Yenilikçi. Eski düzeni tam anlamıyla yıkmadan. Devrimci. Reformcu. Islahatçı. Buna ek olarak yapıcı yenilikler getirmek i...

Reformists nedir ne demek

Reformists nedir Reformist : Eski düzeni tam anlamıyla yıkmadan. Islahatçı. Reformcu. Buna ek olarak yapıcı yenilikler getirmek isteyen. Yenilikçi. De...

Reformulate nedir ne demek

Reformulate nedir Reformulates : Yeniden düzenlemek. Yeniden formüle etmek. Yeniden geliştirmek. Reformulating : Yeniden formüle etmek. Yeniden düzenle...

Reformulating nedir ne demek

Reformulating nedir Reformulation : Reformülasyon. Farklı açıklama. Yeniden düzenleme. Reformulations : Yeniden düzenleme. Farklı açıklama. Reformülasyon...

Reformulations nedir ne demek

Reformulations nedir Reformulation : Reformülasyon. Yeniden düzenleme. Farklı açıklama. Reformulating : Yeniden düzenlemek. Yeniden formüle etmek. Yeniden...

Reform school nedir ne demek

Reform school nedir Reform : Düzeltmek. Reform. Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek. osma...

European liberal democrat and reform party nedir ne demek

European liberal democrat and reform party nedir European : Biseksüel. Avrupa ile ilgili. Avrupa'ya özgü. Alafranga. Avrupalı. Avrupai. Avrupa. Avrupa'ya ait. Frenk. Liberal : Libera...

Agrarian reform nedir ne demek

Agrarian reform nedir Agrarian : Kırsal. Toprakların dağıtılmasından yana olan. Çiftçilere toprak dağıtma taraftarı. Çiftçilere yardım amaçlı. Ziraat. Tarı...

Campaign finance reform nedir ne demek

Campaign finance reform nedir Campaign : Adaylığını koymak. Seferberlik. Kampanya. Sefer. Savaşmak. Kampanya yapmak. Sefere çıkmak. Mücadele. Mücadele vermek. Kamp...

Economic reform nedir ne demek

Economic reform nedir Economic : İktisadi. İktisadı. Ekonomik. Tutumlu. İdareli. Hesaplı. Ekonomiyle ilgili. Reform : Düzelmek. Reform. Genel olarak herhan...

Educational reform nedir ne demek

Educational reform nedir English: Educational reforms still have a long way to go. Turkish: Eğitici reformların hâlâ gidecek uzun bir yolu var. Education...

İktisadi reform nedir ne demek

İktisadi reform nedir İktisadi reform; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir toplumun iktisadi yapısının değiştirilmesi ve/...

Tax reform nedir ne demek

Tax reform nedir English: The pressure for tax reform is growing. Turkish: Vergi reformu için baskı artıyor. Tax : Yük olmak. Vergilemek. Kesenek...

Reformating nedir ne demek

Reformating nedir Reformation : Tekrar kurma. Düzeltme. Islah. İyileşme. Devrim. Reformasyon. Dinsel devrim. Yeniden düzenleme. Değiştirme. Protestanlı...

Reformations nedir ne demek

Reformations nedir Counter reformation : 16. yüzyılda protestan reformuna karşı katolik kilisesinde başlatılan reform hareketi. Karşı reform. Reformatio...

Reformatories nedir ne demek

Reformatories nedir Reformatory : İyileştirici. Çocuk ıslahevi. Reform. Yetiştirme yurdu. Islahevi. Islah edici. Suçlu çocuklar ıslah etmeye yönelik okul...

Reformatted nedir ne demek

Reformatted nedir English: Ali reformatted his hard drive. Turkish: Ali sabit diskine yeniden format attı. Preformatted text : Ön biçimlenmiş meti...

Reformatzky reaksiyonu nedir ne demek

Reformatzky reaksiyonu nedir Reformatzky reaksiyonu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çinko veya mağnezyumun varlığında 2-bromoalif...

Reformculuk nedir ne demek

Reformculuk nedir Reform : Düzeltme. Düzeltme : Düzeltmek işi, tashih. Düzelti. Daha iyi duruma getirmek için yapılmış olan değişiklik, ıslahat, reform...

Reformer nedir Reformers : Reformcular. Reformcu. Düzelten kimse. Yenilikçi. Devrimci. Islahatçı. Sporeformers : Spor üreten. Bir hücreliler (protoz...

Reforming nedir ne demek

Reforming nedir English: The government has been reforming education. Turkish: Hükümet eğitimi yeniden düzenliyor. Preforming : Kalıp. Ham yapı....

Reformist nedir ne demek

Reformist nedir Reformist; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Reformizm ya da evrimsel sosyalizm, kademeli artan demokratik ilerlemenin toplumun ...

Reforms nedir English: He supported a number of social reforms. Turkish: Birkaç sosyal reformu destekledi. English: They were busy working for...

Reformulates nedir ne demek

Reformulates nedir Reformulate : Yeniden düzenlemek. Yeniden geliştirmek. Yeniden formüle etmek. Reformulating : Yeniden geliştirmek. Yeniden düzenlemek...

Reformulation nedir ne demek

Reformulation nedir Reformulations : Yeniden düzenleme. Reformülasyon. Farklı açıklama. Reformulating : Yeniden düzenlemek. Yeniden formüle etmek. Yenide...

Sosyal Medya'da paylaş