Relax nedir English: Ali wanted to stay home and relax instead of hiking with his children. Turkish: Ali çocukları ile yürüme yerine evde ka...

 
 
 

Relaxant nedir derived vascular relaxant factor : Endotel kaynaklı damar gevşetici faktör. Damar endotelinden salıverilen ve damar düz kas hücreleri...

Relaxation exercices nedir ne demek

Relaxation exercices nedir : Relaksasyon. Gevşetme. Rahatlama. Hafifleme. İstirahat. Hafifletme. Yumuşama. Eğlence. Dinlenme. Relaxation labelling : Gevşetmeli ...

Relaxation of muscles nedir ne demek

Relaxation of muscles nedir : Yumuşatma. Relaksasyon. İstirahat. Gevşeklik. Stanislàvski dizgesinde bir oyuncunun dikkati toplayabilmesi için gerekli olan ruhsal...

Relaxation phenomena nedir ne demek

Relaxation phenomena nedir : İstirahat. Dinlenme. Gevşeklik. Yumuşama. Hafifleme. Relaksasyon. Hafifletme (ceza). Gevşetme. Etkin alıştırmalarda, bir kası hiçbi...

Relaxations nedir ne demek

Relaxations nedir exercices : Kaslarda aşırı gerilme çalışmasının oluşturacağı zararı gidermek için bu tür çalışmayı hemen izlemesi gereken dinlendiric...

Relaxed dna nedir ne demek

Relaxed dna nedir : Gevşemiş. Yumuşamış. Gevşemiş (kişi). Rahatlamış. Gevşek. Dna : Deoksiribonükleik asit. [#Relaxedly : Rahatlamış bir şekilde. A dna...

Relaxes nedir English: My mother usually relaxes and sleeps after lunch. Turkish: Annem genellikle öğle yemeğinden sonra gevşer ve uyur. Engli...

Relaxing nedir English: Ali is relaxing on his bunk. Turkish: Ali ranzasında dinleniyor. English: Ali is relaxing at home. Turkish: Ali ev...

Relaxion nedir : Gebelik sırasında sarı cisim ve plasentadan salgılanarak döl yatağı ve pelvise ait eklemler arasındaki bağları gevşetici, ayrıca se...

Endotel derived vascular relaxant factor nedir ne demek

Endotel derived vascular relaxant factor nedir : Türemiş. Çekilmiş. Çıkarılmış. Türetilmiş (gramer). Türev. Ayrılmış. Türetilmiş. Ad veya fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle ...

Exercices of relaxation nedir ne demek

Exercices of relaxation nedir : Nin. -nın. Hakkında. İle ilgili. Den. Li. -dan. -den. -in. Yüzünden. Relaxation : Relaksasyon. Eğlence. Yumuşatma. Gevşeme. Hafifle...

Unrelaxed nedir ne demek

Unrelaxed nedir : Alakasız. Akraba dışı. Bağlantısız. Akraba olmayan. Birbiri ile ilişkisi olmayan. Namahrem. İlişkisiz. Na-mahrem. İlişkilendirilmem...

Vasorelaxation nedir ne demek

Vasorelaxation nedir Sözcükler, direkt olarak Vasorelaxation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler....

Sit back and relax nedir ne demek

Sit back and relax nedir : Burnunu sürtmek. Konmak. Olmak (imtihan). Tünemek. Kuluçkaya yatmak (tavuk). Kalmak (bir yerde). Oturmak. Oturuma katılmak. Yola ge...

Relaxable nedir ne demek

Relaxable nedir : Kas gevşetici. Rahatlatıcı (ilaç). Gevşetici ilaç. Relaxation : Yumuşama. Yumuşatma. Gevşeklik. Stanislàvski dizgesinde bir oyuncun...

Relaxation nedir ne demek

Relaxation nedir English: What do you do for relaxation? Turkish: Dinlenmek için ne yapıyorsun? English: Listening to music is my favourite relax...

Relaxation labelling nedir ne demek

Relaxation labelling nedir : Hafifletme. Gevşeklik. Etkin alıştırmalarda, bir kası hiçbir gerginlik ya da kasılma bırakmadan dinlenmeye salma (gevşetme). İstira...

Relaxation oscillation nedir ne demek

Relaxation oscillation nedir : Hafifletme. Yumuşama. İstirahat. Gevşeklik. Rahatlama. Gevşeme. Dinlenme. Hafifleme. Stanislàvski dizgesinde bir oyuncunun dikkati ...

Relaxation time nedir ne demek

Relaxation time nedir : Hafifleme. Yumuşama. Yumuşatma. Hafifletme. Stanislàvski dizgesinde bir oyuncunun dikkati toplayabilmesi için gerekli olan ruhsal v...

Relaxed nedir English: Ali and Mary relaxed in front of the TV for a couple of hours watching an old movie. Turkish: Ali ve Mary eski bir film...

Relaxedly nedir ne demek

Relaxedly nedir dna : Relaks dna. En kararlı ve değişikliğe uğramamış yapısıyla herhangi bir dna, pek çok hücresel koşullar altında tipik olarak b-dn...

Relaxin nedir English: Ali is still relaxing. Turkish: Ali hâlâ gevşiyor. English: Ali and Mary spent a relaxing week on a houseboat. Tur...

Relaxingly nedir ne demek

Relaxingly nedir : Yumuşatıcı. Relaksan. Gevşetici. Bir soruşturu ya da görüşmede kendisine soru yöneltilen kişinin başlangıçta gösterdiği kuşku, tedi...

Become relaxed nedir ne demek

Become relaxed nedir : Olmak. Yaraşmak. Uymak yakışmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Laşmak. Gitmek. Haline gelmek. Kesilmek. Yakışmak. Halini...

Epithelium dependent relaxant factor nedir ne demek

Epithelium dependent relaxant factor nedir : Hücre katmanlarından oluşan bir doku. Örtü dokusu. Deri ve mukoza yüzeylerini örten epitel hücrelerinden oluşmuş hücre tabakası, ep...

Make relaxed nedir ne demek

Make relaxed nedir : Kapatmak (devreyi). -e neden olmak. Marka. Düzeltmek. Kazanç. Yaratmak. Biçim. Hazırlamak. Olmak. Yapı. Relaxed : Rahatlamış. Gevşe...

Uterorelaxant nedir ne demek

Uterorelaxant nedir Sözcükler, direkt olarak Uterorelaxant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim