Renk nedir Renk; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Renk" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Algılamanın niteliğinde, ışığın görüntüsel bileşim ayrımlarının doğurabilecek...

 
 
 

Renk açkılaması nedir ne demek

Renk açkılaması nedir Renk açkılaması; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Çok ince örtülü ve parlak bir dış yüzey elde etmek için yapılan açkılama işlemi. Açkı : Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde ...

Renk algılaması nedir ne demek

Renk algılaması nedir Renk algılaması; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görülen biçimi, boyutu, yapısı ve dokusu aynı olan iki nesne arasında gözlemciye ayırt etme olanağını sağlayan görsel algı öğesi. Algı : Bir...

Renk artığı nedir ne demek

Renk artığı nedir Renk artığı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yıldızın gözlenen renk ölçeğinin, içinde bulunduğu tayf sınıfının ortalama renk ölçeğinden farkı. Yıldızlararasi maddenin etkisiyle...

Renk bileştirici nedir ne demek

Renk bileştirici nedir Renk bileştirici; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli televizyonda, alıcıdan gelen üç birincil renkle ilgili imleri, bileşik im biçimine sokarak yayına hazırlayan...

Renk bilimi nedir ne demek

Renk bilimi nedir Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel ...

Renk çerçeveleri nedir ne demek

Renk çerçeveleri nedir Renk çerçeveleri; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Işıldakların, lambaların önüne konan renkli cam ya da yanmayan saydam boyaları (asetatları) tutan çerçeveler. Çerçeve : Resim, yazı, ayna v...

Renk çevirici nedir ne demek

Renk çevirici nedir Renk çevirici; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renk çevirme işini gerçekleştiren aygıt. Çeviri : Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme. Bir dilden başk...

Renk çözücü nedir ne demek

Renk çözücü nedir Renk çözücü; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli almaçta, bileşik renk imini, üç birincil renge ayıran aygıt. Çözücü : Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey. ...

Renk açıcı nedir ne demek

Renk açıcı nedir Renk açıcı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ağacın rengini açmada kullanılan kuzukulağı asidi, tuz asidi, kükürt dioksit, sodyum peroksit, perhidrol ve benzerleri gereçlere verilen ad. Renk : C...

Renk açılma alopesisi nedir ne demek

Renk açılma alopesisi nedir Renk açılma alopesisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi ırk genç-erişkin köpeklerde kıl folikülerinde gelişme bozukluğu, normal dışı melanin üretimi, sebore, folikülitis ve hi...

Renk adı nedir ne demek

Renk adı nedir Teknik terim anlamı: Renk gösteren kelime. al, yeşil, sarı, kara, kızıl, mavi vb. Adı : Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsan içine girmiyen, yabani. Acı anlatan ünlem. Ağıtı. Kabul edilebilir günlük değer. Kabul edilebilir g...

Renk anotlaması nedir ne demek

Renk anotlaması nedir Renk anotlaması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Anotlama işleminden geçmiş bir parçaya, tıkama işleminden önce, örgensel ya da madensel bir renklendirme özdeğine batırarak renk v...

Renk atlası nedir ne demek

Renk atlası nedir Teknik terim anlamı: Renkleri görsel karşılaştırmayla değerlendirmeye yarayan boyalı örnekler dizisi. Atlas : Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhala...

Renk bilgisi nedir ne demek

Renk bilgisi nedir Renk bilgisi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Rengi ve renklerle ilgili olayları inceleyen bilgi dalı. Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallarda...

Renk cümbüşü nedir ne demek

Renk cümbüşü nedir Renk : Nitelik. Çeşitlilik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Cümbüş : Maden gövdeli, tambura benzer bir saz. Canlılık, coşku. Eğlence. Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtel...

Renk çerçevesi nedir ne demek

Renk çerçevesi nedir Renk çerçevesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Işıldakların ya da ışıtaçların önüne konulan renkli yanmaz mikaları tutan çerçeve. Çerçeve : Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere as...

Renk çevirme nedir ne demek

Renk çevirme nedir Renk çevirme; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ayrı renk işlemi kullanan ülkeler arasında yayın alış verişini sağlayabilmek için, renkli bir işlemi öbür işleme aktarm...

Renk çözülmesi nedir ne demek

Renk çözülmesi nedir Renk çözülmesi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli filmlerde dış etkilerden dolayı renkli resimlerin bozulması. Çözülme : Çözülmek işi. Savaşta, gerideki savunma hatt...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim