Renk nedir Renk; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Renk" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Gösteri Sanat terimi ola...

 
 
 

Renk açkılaması nedir ne demek

Renk açkılaması nedir Renk açkılaması; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Çok ince örtülü ve parlak bir dış yüzey e...

Renk algılaması nedir ne demek

Renk algılaması nedir Renk algılaması; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görülen biçimi, boyutu, yapısı ve dokusu aynı olan ...

Renk artığı nedir ne demek

Renk artığı nedir Renk artığı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yıldızın gözlenen renk ölçeğinin, içinde b...

Renk bileştirici nedir ne demek

Renk bileştirici nedir Renk bileştirici; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli televizyonda, alıcı...

Renk bilimi nedir ne demek

Renk bilimi nedir Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden ...

Renk çerçeveleri nedir ne demek

Renk çerçeveleri nedir Renk çerçeveleri; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Işıldakların, lambaların önüne konan renkli cam ya...

Renk çevirici nedir ne demek

Renk çevirici nedir Renk çevirici; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renk çevirme işini gerçekleşt...

Renk çözücü nedir ne demek

Renk çözücü nedir Renk çözücü; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli almaçta, bileşik renk im...

Renk çubuğu nedir ne demek

Renk çubuğu nedir Renk çubuğu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli televizyonda ayar resmind...

Renk danışmanı nedir ne demek

Renk danışmanı nedir Renk danışmanı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli filmlerin çevrilmesinde r...

Renk değiştirici çferçeve nedir ne demek

Renk değiştirici çferçeve nedir Renk değiştirici çferçeve; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özdenetimli olarak, uzaktan ışıldakların ö...

Renk deklemi nedir ne demek

Renk deklemi nedir Teknik terim anlamı: Biri, örneğin bir toplamsal karışımın sonucunu gösteren iki uyartının eşitliğinin geometrik ya da cebirsel anlat...

Renk doğruluğu nedir ne demek

Renk doğruluğu nedir Renk doğruluğu; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Doğadaki renklerin gerçeğe uygun...

Renk duyarlığı nedir ne demek

Renk duyarlığı nedir Renk duyarlığı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Duyarkatm, izgenin çeşitli renkle...

Renk düzeltme çarpanı nedir ne demek

Renk düzeltme çarpanı nedir Teknik terim anlamı: (bir ışıkölçerin)Bir fiziksel ışıkölçerin, ayarlanmış olduğu ışık bileşiminden başka bileşimde bir ışık için ver...

Renk eşlemesi imi nedir ne demek

Renk eşlemesi imi nedir Renk eşlemesi imi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: NTSC ve PAL renk işlemler...

Renk geçmek nedir ne demek

Renk geçmek nedir Teknik terim anlamı: Hile yapmak, aldatmak, oyun etmek. Geçme : Geçmek işi, mürur. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp g...

Renk görme sapaklıkları nedir ne demek

Renk görme sapaklıkları nedir Teknik terim anlamı: Renk görmesi düzgülü bir ölçün renkölçümser gözlemci ile bir kişinin dağıtım eğrileri (bk. dağıtım katsayıları) ...

Renk hücresi nedir ne demek

Renk hücresi nedir Renk hücresi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Renk maddesi taşıyan hücre. Pigment hücr...

Renk açıcı nedir ne demek

Renk açıcı nedir Renk açıcı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ağacın rengini açmada kullanılan kuzukulağı asidi, tuz asidi...

Renk açılma alopesisi nedir ne demek

Renk açılma alopesisi nedir Renk açılma alopesisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi ırk genç-erişkin köpeklerde kı...

Renk adı nedir ne demek

Renk adı nedir Teknik terim anlamı: Renk gösteren kelime. al, yeşil, sarı, kara, kızıl, mavi vb. Adı : Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsan içine girm...

Renk anotlaması nedir ne demek

Renk anotlaması nedir Renk anotlaması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Anotlama işleminden geçmiş bir parçaya, t...

Renk atlası nedir ne demek

Renk atlası nedir Teknik terim anlamı: Renkleri görsel karşılaştırmayla değerlendirmeye yarayan boyalı örnekler dizisi. Atlas : Yüzü parlak, sık dokunm...

Renk bilgisi nedir ne demek

Renk bilgisi nedir Renk bilgisi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Rengi ve renklerle ilgili olayları inceleyen bilgi dalı. Bilg...

Renk cümbüşü nedir ne demek

Renk cümbüşü nedir Renk : Nitelik. Çeşitlilik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Cümbüş : Maden gövdeli, tambura benzer bir...

Renk çerçevesi nedir ne demek

Renk çerçevesi nedir Renk çerçevesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Işıldakların ya da ışıtaçların önüne konulan renkli y...

Renk çevirme nedir ne demek

Renk çevirme nedir Renk çevirme; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ayrı renk işlemi kullanan ülke...

Renk çözülmesi nedir ne demek

Renk çözülmesi nedir Renk çözülmesi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli filmlerde dış etkilerden d...

Renk daldırması nedir ne demek

Renk daldırması nedir Renk daldırması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Renk verme ereğiyle, kimyasal yöntemler v...

Renk değiştirici nedir ne demek

Renk değiştirici nedir Renk değiştirici; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işıldakların önündeki renkli çerçeveleri mekanik o...

Renk değiştirme aracı nedir ne demek

Renk değiştirme aracı nedir Renk değiştirme aracı; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Otomatik olarak ışıldakların ve lambaların ön...

Renk dili nedir ne demek

Renk dili nedir Teknik terim anlamı: Renklere belli değer ve anlamlar yükleyerek anlaşmanın sağlandığı saymaca dil türü: Beyaz’ın «teslim, anlaşma», ...

Renk dönmesi nedir ne demek

Renk dönmesi nedir Teknik terim anlamı: Aydınlatan ışık kaynağının tayfsal özeliklerine bağlı olarak renk türünde görülen değişme, bk. renk sapması. Dön...

Renk duyumu nedir ne demek

Renk duyumu nedir Renk duyumu; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Görme sinirleri ile alınan ve beyine götürülen uyar...

Renk eşleme nedir ne demek

Renk eşleme nedir Teknik terim anlamı: Bir rengi, verilmiş bir renge özdeş kılma eylemi. Eşleme : Eşlemek işi, bağlaşım. ve TV Görüntü ve ses kuşakları...

Renk etmek nedir ne demek

Renk etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Canını yakmak, sıkıntı vermek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte da...

Renk görme nedir ne demek

Renk görme nedir Renk görme; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir objenin görüntüsünün retinanın sarı benek bölgesin...

Renk gözesi nedir ne demek

Renk gözesi nedir Renk gözesi; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: pigment gözesi, kromatofor), İçinde renk mad...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim