Request nedir English: Did you request a seat by the window? Turkish: Pencere tarafından bir koltuk istedin mi? English: He refused to listen ...

 
 
 

Request for help nedir ne demek

Request for help nedir English: He refused to listen to our request for help. Turkish: Yardım talebimizi dinlemeyi reddetti. : İstemek. Talep. Dilek. T...

Request for international register nedir ne demek

Request for international register nedir : Rica. Resmen istemek. Dilemek. Talep. İstemek. İstem. Yalvarmak. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Rica etmek. Talep etmek....

Request form nedir ne demek

Request form nedir : Ricada bulunmak. Talep etmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. İstek. İstemek. Talep. Dilek. Yalvarmak. Rica etmek. Rica. ...

Request place nedir ne demek

Request place nedir : İstemek. Talep. Ricada bulunmak. Yalvarmak. Talep etmek. Dilek. İstem. Rica. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Resmen istem...

Request repeat nedir ne demek

Request repeat nedir : Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Dilek. Talep etmek. İstemek. Resmen istemek. Talep. Rica. İstem. Dilemek. Rica etmek. Rep...

Request sick leave nedir ne demek

Request sick leave nedir : Ricada bulunmak. Yalvarmak. İstek. Resmen istemek. Talep etmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Talep. Dilek. Rica. İstem...

Request to pay nedir ne demek

Request to pay nedir : Dilek. Rica etmek. Resmen istemek. Talep etmek. İstem. Talep. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Ricada bulunmak. İstek. İst...

A request for help nedir ne demek

A request for help nedir : İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki. A...

Common object request broker architecture nedir ne demek

Common object request broker architecture nedir : Alışılmış. Çok kullanılan. Çok rastlanan. Adi. Müşterek. Bayağı. Kaba saba. Meydan. Ortamalı. Genel. Object : Bilgisayar, eğitim, f...

Eject request to locked drive nedir ne demek

Eject request to locked drive nedir : Fırlatmak. Çıkarmak. Atmak. Çıkartmak. Dışarı atmak. Defetmek. Kapı dışarı etmek. Boşaltmak veya deşarj etmek. Fışkırtmak. Uçaktan ...

Invalid device request parameters nedir ne demek

Invalid device request parameters nedir : Hasta. Yararsız. Boş. Hükümsüz. Yatalak. Sakat. Çürüğe çıkarmak. Harp malulü. Geçersiz. Device : Cihaz. Hile. Yol. Resim. İstence. ...

Name registration request packet nedir ne demek

Name registration request packet nedir : Ün. Adını vermek. Ad vermek. Ünlü kimse. Ad koymak. Demek. Adını söylemek. Adlandırılmak. Tayin etmek. Registration : Kayıt. Eğitim...

The request was denied nedir ne demek

The request was denied nedir English: The request was denied. Turkish: İstek reddedildi. : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. ...

Be in a great request nedir ne demek

Be in a great request nedir : Var olmak. Olmak. -dır. Anlamına gelmek. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Kalmak. Berylli...

By request nedir ne demek

By request nedir : Ek. İkinci derecede. Tali. Geçişli biçimde. Aşkına. Yakın. Geçecek biçimde. Evde. -e bakarak. Yan. Request : Talep etmek. İstem. Bi...

Debate on request nedir ne demek

Debate on request nedir : Görüşme. Çok düşünmek. Çekişme. Münakaşa etmek. Düşünüp taşınmak. Dikkate almak. Açık oturum. Müzakere. Görüşmek. Danışmak. On : Ol...

Duration of priority request nedir ne demek

Duration of priority request nedir : Sürek. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Son kullanım tarihi. Devam. Süre. Süreç. Zaman. Devam süresi. Süreklilik. M...

Filed a request nedir ne demek

Filed a request nedir : Eğelenmiş. Törpülü. Kayda geçmiş. Dosyalanmış. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. La (müzik terimi). Miktar beli...

Grant a request nedir ne demek

Grant a request nedir : Varsaymak. Bağış. Devir. Bağışlama. Vermek. Bir kişinin malını karşılıksız olarak bir başka kişiye vermesi. Kabul etmek. Yerine get...

Request a fax nedir ne demek

Request a fax nedir : Rica etmek. Dilek. Yalvarmak. Dilemek. Talep. Talep etmek. İstemek. Ricada bulunmak. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Rica...

Request for comments nedir ne demek

Request for comments nedir : Ricada bulunmak. Dilek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yalvarmak. Talep. Dilemek. İstem. İstemek. Rica etmek. Talep etme...

Request for information nedir ne demek

Request for information nedir : Resmen istemek. Rica etmek. Ricada bulunmak. İstek. Yalvarmak. İstem. Dilek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Talep etmek....

Request for proposal nedir ne demek

Request for proposal nedir : Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yalvarmak. İstemek. Dilek. Dilemek. Rica etmek. Talep etmek. Rica. İstem. Resmen istemek....

Request item nedir ne demek

Request item nedir : Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Dilemek. İstek. Talep. Talep etmek. Resmen istemek. İstemek. Yalvarmak. İstem. Dilek. Ite...

Request program nedir ne demek

Request program nedir : Dilek. Talep. İstem. İstemek. Yalvarmak. Rica etmek. Ricada bulunmak. Rica. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Talep etmek. ...

Request repeat system nedir ne demek

Request repeat system nedir : İstem. Rica etmek. Dilemek. İstemek. Dilek. Talep. Talep etmek. Rica. Resmen istemek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Rep...

Request stop nedir ne demek

Request stop nedir : Talep. İstek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Rica. Dilemek. Dilek. Yalvarmak. İstemek. Resmen istemek. Ricada bulunmak. ...

Request to send nedir ne demek

Request to send nedir : Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Dilemek. Talep. İstek. Rica etmek. İstem. Yalvarmak. Ricada bulunmak. Rica. İstemek. To :...

Certificate request file nedir ne demek

Certificate request file nedir : İlmühaber. Onay belgesi. Öğrenim belgesi. Bitirme belgesi. Belgelemek. Oynama belgesi. Sertifika. Resmi bir örgütün bir olayı, bir ...

Data request line nedir ne demek

Data request line nedir : Veriler. Veri. Bilgiler. Malumat. Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler. Esaslar. Bir araştırmanın temeli olan...

Interrupt request level nedir ne demek

Interrupt request level nedir : Araya girmek. Bilgisayar dizgesinde yürütülen bir görevin herhangi bir donanım biriminden gelen uyarı üzerine kesilip güdümün, geçi...

Name query request packet nedir ne demek

Name query request packet nedir : Adlandırmak. Tayin etmek. İsim koymak. İsim. Adını vermek. Şöhret. Ad. Ünlü kişi. Ünlü kimse. Query : Soru sormak. Kuşkulanmak. Doğ...

Send request to nedir ne demek

Send request to nedir : Dağıtmak. Atmak. Neşretmek. Sevk etmek. Etmek. Sokmak (duruma). Yollamak. Fırlatmak. Göndermek. Sevketmek. Request : İstek. Dilek. ...

The request was rejected nedir ne demek

The request was rejected nedir : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade...

Be in a request nedir ne demek

Be in a request nedir : -dı. -dir. Mal olmak. Bulunmak. Olmak. Kalmak. Durmak. Var olmak. -dır. Anlamına gelmek. In : Çok moda olan. De. Olarak. Dahili. Ge...

Call request nedir ne demek

Call request nedir : Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Çağrı. Davet etmek. Adlandırmak. Dava açmak. Lakap takmak. Çağırmak. Adamla getirtme. Adl...

Denied the request nedir ne demek

Denied the request nedir English: Ali denied the request. Turkish: Ali isteği reddetti. : İnkar edilmiş. Yadsımak. Yoksun bırakmak. Yalanlanmış. Engellen...

Echo request nedir ne demek

Echo request nedir : Hatırlatmak. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanması. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses. Yankılanma...

First request nedir ne demek

First request nedir : Başta gelen. En büyük. Başlangıç. İlk kez. İlk. İlk olarak. Önce. Öncelikle. Birinci. Başta. Request : Rica etmek. Bilgisayar, huku...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim