Resim nedir Resim; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Resim" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencilere gözlem, izlenim ve i...

 
 
 

Resim ara yinelenimi nedir ne demek

Resim ara yinelenimi nedir Resim ara yinelenimi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ara yineleniminin resim...

Resim bezi nedir ne demek

Resim bezi nedir Resim bezi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: Resim kasnağına gerilen, üzerine üstübeç, t...

Resim bozukluğu nedir ne demek

Resim bozukluğu nedir Resim bozukluğu; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Merceklerin verdiği resimlerin aslına göre...

Resim bulucu nedir ne demek

Resim bulucu nedir Resim bulucu; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim imleri için bulma işini ...

Resim değiştirim yönü nedir ne demek

Resim değiştirim yönü nedir Resim değiştirim yönü; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim taşıyıcı dalgan...

Resim durdurma nedir ne demek

Resim durdurma nedir Resim durdurma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film gösterilirken, kuşaktak...

Resim eşleme düğmesi nedir ne demek

Resim eşleme düğmesi nedir Resim eşleme düğmesi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim eşleme ayarını s...

Resim eşlemesi nedir ne demek

Resim eşlemesi nedir Resim eşlemesi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir saniyedeki resim sayısın...

Resim imi nedir ne demek

Resim imi nedir Resim imi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı ışıtacında elektron demetin...

Resim kesilmesi nedir ne demek

Resim kesilmesi nedir Resim kesilmesi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir yayında herhangi bir ne...

Resim öğesi nedir ne demek

Resim öğesi nedir Resim öğesi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir televizyon dizgesinin çözüm...

Resim röntgeni nedir ne demek

Resim röntgeni nedir Resim röntgeni; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: Bir boyaresmin astar durumunu ve boya k...

Resim seçici nedir ne demek

Resim seçici nedir Resim seçici; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim seçme işini gerçekleştir...

Resim seçme nedir ne demek

Resim seçme nedir Resim seçme; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli kaynaklardan (değişik a...

Resim ses kurgusu nedir ne demek

Resim ses kurgusu nedir Resim ses kurgusu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim - ses aralığını gözetere...

Resim taşıyıcı dalga nedir ne demek

Resim taşıyıcı dalga nedir Resim taşıyıcı dalga; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Taşıyıcı dalganın resim...

Resim tümleme ölçeri nedir ne demek

Resim tümleme ölçeri nedir Resim tümleme ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Görsel örgütleme yeteneğini ölçmekte kullan...

Resim uyuşumu nedir ne demek

Resim uyuşumu nedir Resim uyuşumu; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli kaynaklardan gelen re...

Resim yazı nedir ne demek

Resim yazı nedir Resim yazı; bir tarih terimidir. Bilimsel terim anlamı: İletilmek istenen bilgiyi hemen anlama olanağı veren resim ya da simge. İngil...

Resim altlığı nedir ne demek

Resim altlığı nedir Resim altlığı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Bir resmi çevreleyen düz karton...

Resim ara yinelenim yükselteci nedir ne demek

Resim ara yinelenim yükselteci nedir Resim ara yinelenim yükselteci; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta resim...

Resim başı yapma nedir ne demek

Resim başı yapma nedir Resim başı yapma; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Tarayıcı demetin yukarıdan...

Resim boyu nedir ne demek

Resim boyu nedir Resim boyu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film üzerindeki resmin, çerçeveyle s...

Resim bölümü nedir ne demek

Resim bölümü nedir Resim bölümü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericinin, görüntüleri yansıtmay...

Resim çözümleyici nedir ne demek

Resim çözümleyici nedir Resim çözümleyici; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Amerikalı P.T. Farnsworth...

Resim değiştirimi nedir ne demek

Resim değiştirimi nedir Resim değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim taşıyıcı dalganın d...

Resim eşleme ayarı nedir ne demek

Resim eşleme ayarı nedir Resim eşleme ayarı; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim eşlemesi bozukluğu...

Resim eşleme imi nedir ne demek

Resim eşleme imi nedir Resim eşleme imi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim eşlemesini sağlayan e...

Resim evrilmesi nedir ne demek

Resim evrilmesi nedir Resim evrilmesi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Uç değiştirme yoluyla, gerç...

Resim kasnağı nedir ne demek

Resim kasnağı nedir Resim kasnağı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Resim bezinin üzerine gerildiği...

Resim müzesi nedir ne demek

Resim müzesi nedir Resim müzesi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Resimlerin saklanıp sergilendiği...

Resim önseçimi nedir ne demek

Resim önseçimi nedir Resim önseçimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim seçmeye hazırlık olara...

Resim sayısı nedir ne demek

Resim sayısı nedir Resim sayısı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin boyuna göre, filmin belirli...

Resim seçikliği nedir ne demek

Resim seçikliği nedir Resim seçikliği; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçtaki resmin seçikliği....

Resim ses aralığı nedir ne demek

Resim ses aralığı nedir Resim ses aralığı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericideki pencere ile oku...

Resim şakşağı nedir ne demek

Resim şakşağı nedir Resim şakşağı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film üzerinde şakşağın çarpışını ...

Resim taşıyıcı yinelenim nedir ne demek

Resim taşıyıcı yinelenim nedir Resim taşıyıcı yinelenim; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim taşıyıcı dal...

Resim urmak nedir ne demek

Resim urmak nedir Teknik terim anlamı: Resmetmek, şekil çizmek, nakşetmek. Urmak : Vurmak. Çalmak. Kuyudan su çekmek için kullanılan ağaç kova. Vurmak ...

Resim üreteci nedir ne demek

Resim üreteci nedir Resim üreteci; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resmi oluşturan düşey taraman...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim