Resim nedir Resim; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Resim" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarını resimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazan...

 
 
 

Resim ara yinelenimi nedir ne demek

Resim ara yinelenimi nedir Resim ara yinelenimi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ara yineleniminin resim imiyle ilgili olanı. Ara yinelenim : Bir televizyon almacındaki bulucuya uyabilmesi için...

Resim bezi nedir ne demek

Resim bezi nedir Resim bezi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: Resim kasnağına gerilen, üzerine üstübeç, tutkal ve beziryağı karışımı astar boya çekilen keten bezi. a. bk. resim kasnağı, astar bo...

Resim bozukluğu nedir ne demek

Resim bozukluğu nedir Resim bozukluğu; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Merceklerin verdiği resimlerin aslına göre bir parça bozuk olması. Bozuk : Bozulmuş olan. Kızgın, sıkıntılı. Madenî para, bozuk par...

Resim bulucu nedir ne demek

Resim bulucu nedir Resim bulucu; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim imleri için bulma işini gerçekleştiren bulucu. Bulucu : Kâşif. Dedektör Resim : Varlıkların, doğadaki görünüşleri...

Resim değiştirim yönü nedir ne demek

Resim değiştirim yönü nedir Resim değiştirim yönü; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim taşıyıcı dalganın değiştirim zarfının genliğiyle ortaya çıkan ve alıcının önündeki görünçlüğün aydınlığı...

Resim durdurma nedir ne demek

Resim durdurma nedir Resim durdurma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film gösterilirken, kuşaktaki herhangi bir resmi alıcı penceresi önünde istenildiği kadar tutma. Durdu : Uzun ömürlü ...

Resim eşleme düğmesi nedir ne demek

Resim eşleme düğmesi nedir Resim eşleme düğmesi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim eşleme ayarını sağlayan düğme. Eşleme : Eşlemek işi, bağlaşım. ve TV Görüntü ve ses kuşakları arasındaki ...

Resim eşlemesi nedir ne demek

Resim eşlemesi nedir Resim eşlemesi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir saniyedeki resim sayısının alıcı ile almaçta aynı olması, aynı anda oluşması durumu. Bu durumun sağlanması. Eşlem...

Resim altlığı nedir ne demek

Resim altlığı nedir Resim altlığı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Bir resmi çevreleyen düz karton ya da mukavva altlık. Altlı : Altı olan Resim : Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kal...

Resim ara yinelenim yükselteci nedir ne demek

Resim ara yinelenim yükselteci nedir Resim ara yinelenim yükselteci; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta resim ve ses imleri ayrıldıktan sonra, resim ara yinelenimini güçlendiren yükselteç. Ara yinel...

Resim başı yapma nedir ne demek

Resim başı yapma nedir Resim başı yapma; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Tarayıcı demetin yukarıdan aşağıya kadar resmin bütün satırlarını taradıktan sonra, yeni bir resim taramasına başla...

Resim boyu nedir ne demek

Resim boyu nedir Resim boyu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film üzerindeki resmin, çerçeveyle sınırlanan boyu. Resim : Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla ...

Resim bölümü nedir ne demek

Resim bölümü nedir Resim bölümü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericinin, görüntüleri yansıtmaya yarayan bölümü. Ses bölümünün karşıtı. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işar...

Resim çözümleyici nedir ne demek

Resim çözümleyici nedir Resim çözümleyici; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Amerikalı P.T. Farnsworth'un 1934'te Nipkow çarkını temel alarak geliştirdiği ve mekanik televizyon ile elektronik...

Resim değiştirimi nedir ne demek

Resim değiştirimi nedir Resim değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim taşıyıcı dalganın değiştiriminde kullanılan ve tüm ölçünlerde genlik değiştirimi biçiminde olan değiştirim ç...

Resim eşleme ayarı nedir ne demek

Resim eşleme ayarı nedir Resim eşleme ayarı; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim eşlemesi bozukluğunda resmin aşağıya ya da yukarıya doğru dönmesini önlemek amacıyla yapılan ayar. Eşleme :...

Resim eşleme imi nedir ne demek

Resim eşleme imi nedir Resim eşleme imi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Resim eşlemesini sağlayan eşleme imi. Eşleme : Eşlemek işi, bağlaşım. ve TV Görüntü ve ses kuşakları arasındaki bağ,...

Resim evrilmesi nedir ne demek

Resim evrilmesi nedir Resim evrilmesi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Uç değiştirme yoluyla, gerçekte pozitif olan bir görüntüyü negatife, gerçekte negatif olan bir görüntüyü pozitife çe...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim