Resist nedir English: Ali knows Mary can't resist chocolate ice cream. Turkish: Ali Mary'nin çikolatalı dondurmaya dayanamadığını biliyor. En...

 
 
 

Resistance nedir ne demek

Resistance nedir Resistance; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Birimi Ohm olan, bir nesnenin elektrik akımına karş...

Resistance coil nedir ne demek

Resistance coil nedir : Karşı gelme. Direnme. Tahammül. Patojen mikroorganizma veya suşunun, kemoterapötik ilacın kullanıldığı doz aralığında serumda meyda...

Resistance fighter nedir ne demek

Resistance fighter nedir : Direnme. Kuvvete ya da dış koşullara karşı koyma. bir iletkenin elektrik akımının geçirilmesine karşı koyması. Dayanım. Patojen mik...

Resistance level nedir ne demek

Resistance level nedir : Bir derinliğine görüşmede ya da oturum kümelerinde bireyin çeşitli nedenlerle gereken bilgileri vermeyerek kendini açıklamaktan kaç...

Resistance movement nedir ne demek

Resistance movement nedir English: The resistance movement has gone underground. Turkish: Direniş hareketi yeraltına indi. : Patojen mikroorganizma veya s...

Resistance thermometer nedir ne demek

Resistance thermometer nedir : Metanet. Kuvvete ya da dış koşullara karşı koyma. bir iletkenin elektrik akımının geçirilmesine karşı koyması. Tür, ırk, familya ve...

Resistance unit nedir ne demek

Resistance unit nedir : Karşı çıkma. Direnme. Dayanma. Rezistans. Fizik, kimya, gitar, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır....

Resistance welding nedir ne demek

Resistance welding nedir : Direnç. Karşı çıkma. Patojen mikroorganizma veya suşunun, kemoterapötik ilacın kullanıldığı doz aralığında serumda meydana getirdiğ...

Resistant nedir ne demek

Resistant nedir to : -e dayanıklı. Etkilenmez. Dayanıklı. -e dirençli. Acid resistant metal : Asit dirençli metal. resistant austenitic cast iron : A...

Resisted nedir English: The people resisted their cruel ruler. Turkish: İnsanlar zalim hükümdara direndi. English: Ali resisted the impulse to ...

Resistent mutant nedir ne demek

Resistent mutant nedir : Dirençli, dayanıklı. Rezistan. Mutant : Değişime uğramış. Mutasyona uğramış. Mutant. Değişmiş. Mutasyon geçirmiş. Mutasyona uğramış...

Resistible nedir ne demek

Resistible nedir English: He found her irresistible. Turkish: Onu karşı konulmaz buldu. English: Ali is irresistible. Turkish: Ali çok çekic...

Resistive nedir ne demek

Resistive nedir resistive : Ateşe dayanıklı. Yangına dirençli. Resistivity : Öz direnç. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Özdirenç. Direnirlik. Bi...

Resistivity nedir ne demek

Resistivity nedir index : Resistivite indeksi. Doppler ultrasonografide sistolik hızın, diyastolik hızdan çıkarılması ve sistolik hıza bölünmesiyle eld...

Resistless nedir ne demek

Resistless nedir : Dirençsiz olarak. Batik resist : Batik rezerve. [#Colour resist : Renkli rezerve. Resist : Kafa tutmak. Karşı koymak. Muhalefet etm...

Resistor nedir resistor : Ayarlanır direnç. Ayarlanabilir direnç. Ballast resistor : Sekonder sargı. Balast direnci. Dirençli kablo. Yük direnci. re...

Resists nedir resist : Batik rezerve. Colour resist : Renkli rezerve. : Göğüs germek. Karşı durmak. Dayanıklı olmak. Karşı koymak. Göğüslemek. Dire...

Acid resistance nedir ne demek

Acid resistance nedir : Asit. Kırıcı. Acı. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metall...

Acid resistant nedir ne demek

Acid resistant nedir : Acı (söz). Acı. İğneleyici. Dokunaklı. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda er...

Batik resist nedir ne demek

Batik resist nedir : Mumlu kumaş boyama. Batik. Kumaş boyama yöntemi. Resist : Engellemek. Karşı koymak. -meden edebilmek. Direnmek. Dayanıklı olmak. Da...

Colour resist nedir ne demek

Colour resist nedir : Renklendirmek. Gerçek yüz. Renk vermek. Coşkunluk. Nüans. Renk değiştirmek. Ten rengi. Ton. Maske. Boyamak. Resist : Karşı durmak. ...

Resistance brazing nedir ne demek

Resistance brazing nedir : Bir nesneden birim nicelikte elektrik akımı geçebilmesi için gerekli olan gerilim. Tahammül. Karşı gelme. Patojen mikroorganizma ve...

Resistance factor nedir ne demek

Resistance factor nedir : Direniş. Metanet. Karşı koyma. Karşı gelme. Bir nesnenin, elektrik akımına karşı durma özelliği; bu özelik, çevrimindeki akım yeğin...

Resistance furnace nedir ne demek

Resistance furnace nedir : Kuvvete ya da dış koşullara karşı koyma. bir iletkenin elektrik akımının geçirilmesine karşı koyması. Tahammül. Tür, ırk, familya v...

Resistance meter nedir ne demek

Resistance meter nedir : Mukavemet. Rezistans. Tür, ırk, familya ve bireylerde hastalık etkenlerine ve enfeksiyöz olmayan hastalık sebeplerine karşı vücudun...

Resistance point nedir ne demek

Resistance point nedir : Direniş. Patojen mikroorganizma veya suşunun, kemoterapötik ilacın kullanıldığı doz aralığında serumda meydana getirdiği konsantras...

Resistance to disease nedir ne demek

Resistance to disease nedir : Karşı çıkma. Metanet. Kuvvete ya da dış koşullara karşı koyma. bir iletkenin elektrik akımının geçirilmesine karşı koyması. Rezista...

Resistance weld nedir ne demek

Resistance weld nedir : Birimi ohm olan, bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma gücü. Tür, ırk, familya ve bireylerde hastalık etkenlerine ve enfeksiyöz...

Resistances nedir ne demek

Resistances nedir brazing : Direnç kaynağı. Dirençli sert lehimleme. Resistance coil : Direnç sargısı. Direnç bobini. factor : Direnç faktörü. Direnme ...

Resistant to nedir ne demek

Resistant to nedir : Dayanır. Mukavim. Dayanıklı. Rezistan. Dirençli. Direngen. Direnen. Karşı koyan. To : Ya. Arasında. Göre. Ye. Kala. E doğru. E. -e ...

Resistent nedir ne demek

Resistent nedir mutant : Mutasyonlar sonu çeşitli ilaç, dezenfektan, antibiyotik, kemoterapötik maddeler, fajlar gibi etkenlere karşı direnç gösteren...

Resister nedir : Direnmek. Kafa tutmak. Dayanıklı olmak. Karşı çıkmak. Karşı durmak. Karşı koymak. Engellemek. Göğüslemek. Muhalefet etmek. Dayanmak...

Resisting nedir ne demek

Resisting nedir English: He stopped resisting, and resigned himself to his fate. Turkish: O direnmekten vazgeçti ve kendini kaderine teslim etti...

Resistivite indeksi nedir ne demek

Resistivite indeksi nedir Resistivite indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doppler ultrasonografide sistolik hı...

Resistivity index nedir ne demek

Resistivity index nedir : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Direnillik. Bir özdeğin birim oylumunun direnci, anlamdaş özdirenç. Bir özdeğin birim niceliği...

Resistlessly nedir ne demek

Resistlessly nedir : Dayanılmaz. Mukavemetsiz. Dirençsiz. Sözcükler, direkt olarak Resistlessly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anla...

Resistors nedir ne demek

Resistors nedir resistor : Ayarlanır direnç. Ayarlanabilir direnç. Ballast resistor : Dirençli kablo. Yük direnci. Balast direnci. Sekonder sargı. re...

Abrasion resistance nedir ne demek

Abrasion resistance nedir : Aşınım. Yalama. Aşınmış kısım. Yel aşındırması. Sıyırma. Yelin ve yellerle devindirilen taş parçacıklarının yaptığı mekanik aşındır...

Acid resistance test nedir ne demek

Acid resistance test nedir : Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran,...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim