Revolution nedir ne demek

Revolution nedir English: The French Revolution is one of the most debated historical events. Turkish: Fransız Devrimi en tartışmalı tarihi olayl...

 
 
 

Annual revolution nedir ne demek

Annual revolution nedir : Her yıl. Senelik. Yılda bir kez gerçekleşen etkinlik. Bir yıllık bitki. Salname. Yılın olaylarını anlatan kitap. Bir yıllık. Yılda ...

Bolshevik revolution nedir ne demek

Bolshevik revolution nedir : Rus sosyal demokrat işçi partisinin v. lenin öncülüğündeki hizbi olup, 2 yüzyılın başlarında disiplinli, profesyonel, küçük bir dev...

Commercial revolution nedir ne demek

Commercial revolution nedir : Tecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler. (radyoda veya televizyonda) reklam. Reklam. Tecimsel. Reklam yayını yapan. Ticari. Mesl...

Counter revolution nedir ne demek

Counter revolution nedir : Marka. Sayıcı. Karşı. Karşılıkta bulunmak. Karşı çıkmak. Muhalefet etmek. Fiş. Gelen tanecikleri tek tek sayan araç. Bilgisayar, bi...

Ellipsoid of revolution nedir ne demek

Ellipsoid of revolution nedir : Elipsoidal. Yumurtamsı. Elips şeklinde yapı. Oval şekil. Elipsoit. Yumurta şeklinde yapı. Elipsoid. Of : -den övünerek bahsetmek. İ...

Fomented a revolution nedir ne demek

Fomented a revolution nedir : Foment. Kışkırtmak. Ilık yaş pansuman. Sıcak kompres yapmak. Fesat çıkarmak. Sıcak pansuman yapmak. Teşvik etmek. A : (herhangi) bi...

Industrial revolution nedir ne demek

Industrial revolution nedir English: Since the Industrial Revolution, the world population has more than tripled. Turkish: Sanayi devriminden beri dünya nüf...

Paraboloid of revolution nedir ne demek

Paraboloid of revolution nedir : Paraboloit. Of : -in. -nin. Hakkında. Yüzünden. -nın. Den. -den. Li. Karşı. Nin. [#Revolution : İnkılap. Dönü. Köklü değişiklik. Bi...

Scientific revolution nedir ne demek

Scientific revolution nedir : Sistematik. Fenni. Kesin. Bilimsel içerikli. Sistemli. Bilimsel. İlmi. Revolution : Dönme. Dönü. İnkılap. Köklü değişiklik. Tur. Do...

Social revolution nedir ne demek

Social revolution nedir English: They took no part in the social revolution. Turkish: Sosyal devrime katılmadılar. : Girgin. Başka insanlarla beraber ol...

Surface of revolution nedir ne demek

Surface of revolution nedir : Kanat (uçak). Yüzeye çıkmak. Bir cismin, uzunluk birimi üstikisi ila ölçülen yüzeyi. Yüzölçümü. Yol vb'yi sert bir madde ile kaplam...

The american revolution nedir ne demek

The american revolution nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli...

Volume of a solid of revolution nedir ne demek

Volume of a solid of revolution nedir : Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç-boyutlu yer. en, boy, yükseklik denilen üç-boyutun çarpımı. Ses kuvveti. Tutar. Sayı. Yoğunluk. Haci...

Revolutionaries nedir ne demek

Revolutionaries nedir : Devrimlere karşı olan kimse. Devrimci karşıtı kimse. Devrimci fikirlere karşı çıkan kimse. Revolutionary : Devrimci. Devrim niteliğ...

Revolutionary group nedir ne demek

Revolutionary group nedir : İnkılapçı. Devrimlerle ilgili. Devrim. Devrimci. Devrimsel. Devrim niteliğinde. İhtilalci. Group : Deneyim ya da çözümleme için bir...

Revolutionise nedir ne demek

Revolutionise nedir English: The development of the personal computer has revolutionised the way people work, the way they live, and the way they interac...

Revolutionises nedir ne demek

Revolutionises nedir : Ayaklandırmak. Devrim yaratmak. Devrim ile devirmek. Devirmek. -de devrim yapmak. Devrim yapmak. Kökten değiştirmek. -i kökten deği...

Revolutionism nedir ne demek

Revolutionism nedir : Kökten değiştirmek. Köklü değişiklik yapmak. Ayaklandırmak. -de devrim yapmak. -i kökten değiştirmek. Devrim yapmak. Devrim yaratma...

Revolutionists nedir ne demek

Revolutionists nedir : Devrimci. Counterrevolutionist : Karşıdevrimci. [#Revolutionise : Devirmek. Ayaklandırmak. Devrim yapmak. Devrim ile devirmek. -de ...

Revolution counter nedir ne demek

Revolution counter nedir : Kapalı bir yörünge üzerinde dolanıma devimini. İnkılap. Gezegenin güneş etrafında dönmesi. Dolanım. Bir cismin, bir nokta ya da baş...

American revolution nedir ne demek

American revolution nedir : Amerikalı. Amerika'ya özgü. Amerikan. Amerika. Revolution : Dönüş. İhtilal. Devre. Tur. Gezegenin güneş etrafında dönmesi. Kapalı b...

Axis of revolution nedir ne demek

Axis of revolution nedir : Uyuşma. Amniyonlu hayvanlarda (amniota) boyun omurlarının ikincisi. Bir serpiştirme ya da çizge alanında değişik boyutları ya da de...

Bourgeois revolution nedir ne demek

Bourgeois revolution nedir : Anamalcı. Burjuva. Soylu ile köylü ve işçi sınıfları arasında kalan orta sınıf ve bu sınıfın üyesi. Kent soylu. Dokuz puntoluk harf...

Complete revolution nedir ne demek

Complete revolution nedir : Bütün. Tümlemek. Tamamı. Bütünlemek. Tekmillemek. Bitmiş. Yerine getirmek. Tamamlanmış. Bitirmek. İyice. Revolution : Devre. Bir ci...

Daughters of the american revolution nedir ne demek

Daughters of the american revolution nedir : Kız evlat. Kız. Bağ. İlişki. Of : Li. -li. Hakkında. -dan. Nin. İle ilgili. Yüzünden. Den. -nin. -den. [#The : Belli bir objeyi vey...

Evolution and revolution nedir ne demek

Evolution and revolution nedir : Evrim. Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçi...

Green revolution nedir ne demek

Green revolution nedir : Acemi. Genç. Yeşillendirmek. Yeşile boyamak. Acemi çaylak. Ham. Toy. Rengi atmış. Hasta görünen. Yeşil renk. Revolution : Tur. Dönm...

Linguistic revolution nedir ne demek

Linguistic revolution nedir : Dilbilim ile ilgili. Dile ait. Dilbilimsel. Dilsel. Sözel. Revolution : Kapalı bir yörünge üzerinde dolanıma devimini. Gezegenin gü...

Periode of revolution nedir ne demek

Periode of revolution nedir : -den. -nin. Den. Nin. Hakkında. -nın. Li. -dan. -in. -den övünerek bahsetmek. Revolution : Dönme. Dönü. Fizik, uzay alanlarında kul...

Second industrial revolution nedir ne demek

Second industrial revolution nedir : Destek vermek. Saniye. Yardım etmek. Düelloda şahit. Üç savutta da gövdenin aşağı-dışarı kesimini (doğrultusunu) korumak için uygul...

Solid of revolution nedir ne demek

Solid of revolution nedir : İçi dolu. Dolma. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümele...

Technological revolution nedir ne demek

Technological revolution nedir : Uygulayımsal. Teknolojik. Revolution : Dönü. İhtilal. Deveran. Tur. Bir cismin, bir nokta ya da başka bir cisim çevresinde yaptığı ...

Third industrial revolution nedir ne demek

Third industrial revolution nedir : Üçlü. Sömürgeci devletlere, genel olarak günümüz dünyasındaki büyük güçlere karşı uluslararası düzeyde aralarında bir ölçüde dayanı...

White revolution nedir ne demek

White revolution nedir : Sütlü kavhe. Beyaz. Soluk benizli. Göz akı. Gözün beyaz kısmı. Beyaz ırktan olan. Yumurta akı. Solgun. Revolution : Fizik, uzay ala...

Revolutionary nedir ne demek

Revolutionary nedir English: These are steps of a revolutionary nature. Turkish: Bunlar, birer devrim niteliği taşıyan adımlardır. English: The revo...

Revolutionary ideas nedir ne demek

Revolutionary ideas nedir : İnkılapçı. Devrimsel. Devrim niteliğinde. Devrim. İhtilalci. Devrimci. Devrimlerle ilgili. Ideas : Düşünce. Niyet. Plan. Efkar. Ama...

Revolutionised nedir ne demek

Revolutionised nedir English: The development of the personal computer has revolutionised the way people work, the way they live, and the way they interac...

Revolutionising nedir ne demek

Revolutionising nedir : Devrim yaratmak. Ayaklandırmak. Köklü değişiklik yapmak. -de devrim yapmak. Kökten değiştirmek. Devrim ile devirmek. Devrim yapmak....

Revolutionist nedir ne demek

Revolutionist nedir : Devrimci. Counterrevolutionist : Karşıdevrimci. [#Revolutionise : Kökten değiştirmek. Devrim yaratmak. -i kökten değiştirmek. -de d...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim