Rigid nedir English: The frame of the machine should be rigid. Turkish: Makinenin iskeleti sert olmalı. English: From the viewpoint of tissu...

 
 
 

Rigid material nedir ne demek

Rigid material nedir : Şiddetli. Kalıplaşmış. Dimdik. Sert. Kaskatı. Sabit. Kesin. Eğilmez. Değişmez. Rijid. Material : Malzeme. Özdeksel. Gerekli. Bir iş...

Rigid rotator nedir ne demek

Rigid rotator nedir : Rijid. Bükülmez. Kaskatı. Katı. Kalıplaşmış. Kesin. Esnemez. Eğilmez. Sert. Şiddetli. Rotator : Bir uzvu veya kolu döndüren kas (an...

Make less rigid nedir ne demek

Make less rigid nedir : Yaratmak. Yapılış şekli. Zorlamak. Çeşit. Biçim. Düdüklemek. Marka. Yapmak. Verim. Yapı. Less : Eksik. Az. Eksi. Çıkarılmak üzere. ...

Rigidified nedir ne demek

Rigidified nedir : Katılaştırmak. Rigidify : Katılaştırmak. [#Rigidities : Sertlik. Bükülmezlik. Sabitlik. Esnemezlik. Değişmezlik. Katılık. Rigidity ...

Rigidify nedir : Katılaştırmak. Rigidifies : Katılaştırmak. [#Rigidities : Esnemezlik. Katılık. Değişmezlik. Sabitlik. Sertlik. Bükülmezlik. Rigidit...

Rigidity nedir modulus : Sertlik modülü. Makaslama zorlamasının zorlanmaya oranı. Sertlik çarpanı. Rijitlik modülü. Cadaveric rigidity : Ölü sertliğ...

Rigidly nedir English: From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined. Turkish: Doku...

Dielectric rigidity nedir ne demek

Dielectric rigidity nedir : Elektrik geçirmez. Yalıtkan madde. İzole. Elektrik geçirmeyen. İçyükül. Bir dış elektrik alanı etkisinde, iç yükleri sınırlı sürçme...

Modulus of rigidity nedir ne demek

Modulus of rigidity nedir : Modülüs. Oran birimi. Genlik. Modül. Sabit değer. Katsayı. Zorlanım çarpanı. Of : Li. -nın. Nin. -in. -dan. Karşı. In. -den. -li. İ...

Price rigidity nedir ne demek

Price rigidity nedir : Fiyatlandırmak. Paha. Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörü ile satın alınabilecek para miktarı, diğer bir deyişle bir birim m...

Frigid nedir woman : Cinsel ilişkiye isteksiz olan kadın. Frijit kadın. Cinsel açıdan tepkisiz olan kadın. Cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşama...

Frigid zone nedir ne demek

Frigid zone nedir : Cansız. Çok soğuk. Frijit. Buz gibi. Soğuk. Duygusuzluk. Cinsel ilişkiden zevk almayan. Duygusuz. İçten olmayan. Cana yakın olmayan...

Frigidarium nedir ne demek

Frigidarium nedir : Buzdolabı. Elektrikli soğutucu. Frijider. Infrigidation : Soğutma. Soğuma. Sözcükler, direkt olarak Frigidarium ile ilgili eş anlam...

Frigidity nedir ne demek

Frigidity nedir : Duygusuzluk. Cinsel soğukluk. Soğukluk. Son derece soğuk olma durumu. Soğukluk (cinsel). Frijidite. Frigid woman : Frijit kadın. Ci...

Frigidness nedir ne demek

Frigidness nedir woman : Cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşamayan kadın. Cinsel açıdan tepkisiz olan kadın. Frijit kadın. Cinsel ilişkiye isteksiz o...

Nonrigid nedir : Tüketimde rakipsizlik. Orta mallarının bir özelliği olup, tüketicilerin bir mal veya hizmetten yararlanmasının diğerlerinin kullana...

Strigidae nedir ne demek

Strigidae nedir : Ciltten ter ve kiri kazımaya yarayan kıvrımlı ve keskin olmayan bir bıçak türü. Eski yunan ve roma'da hamamda kullanılan. Strigeid ...

Rigid body nedir ne demek

Rigid body nedir : Bükülmez. Şiddetli. Dimdik. Kalıplaşmış. Esnemez. Kesin. Eğilmez. Katı. Rijid. Sabit. Body : Yığın. Ceset. Zümre. Heyet. Vücut. Gru...

Rigid frame nedir ne demek

Rigid frame nedir : Sabit. Değişmez. Esnemez. Eğilmez. Bükülmez. Sert. Dimdik. Şiddetli. Kaskatı. Katı. Frame : Çamur atmak. Gizli dolaplar çevirmek. A...

Rigid motion nedir ne demek

Rigid motion nedir : Kesin. Kalıplaşmış. Dimdik. Esnemez. Değişmez. Katı. Dik kafalı. Şiddetli. Kaskatı. Sabit. Motion : Her türlü değişimi gösteren özd...

Become rigid nedir ne demek

Become rigid nedir : Olmak. Çok yakışmak. Güzel durmak. Leşmek. Laşmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Yakışmak. Kesilmek. Haline gelmek. Uyma...

Make rigid nedir ne demek

Make rigid nedir : Kapatmak (devreyi). Hesap etmek. Yapılış şekli. Yaratmak. Kazanç. -e neden olmak. Düzeltmek. Düdüklemek. Çeşit. Olmak. Rigid : Katı...

Rigidifies nedir ne demek

Rigidifies nedir : Katılaştırmak. Rigidify : Katılaştırmak. [#Rigidities : Katılık. Bükülmezlik. Değişmezlik. Sabitlik. Sertlik. Esnemezlik. Rigidity ...

Rigidities nedir ne demek

Rigidities nedir : Cinsel soğukluk. Son derece soğuk olma durumu. Soğukluk. Duygusuzluk. Soğukluk (cinsel). Frijidite. Rigidity : Esnemezlik. Her konu...

Rigidity modulus nedir ne demek

Rigidity modulus nedir : Katı bir cismin biçim değiştirmeye karşı gösterdiği direnç. Sertlik. Her konumda biçimini koruma özelliği. Katılık. Esnemezlik. Rij...

Cadaveric rigidity nedir ne demek

Cadaveric rigidity nedir : Kadavraya ait. Ölü gibi veya kadavraya benzeyen. Kadavra ile alakalı. Rigidity : Uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Eğilmezlik. ...

Magnetic rigidity nedir ne demek

Magnetic rigidity nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Magnetik. Mıknatıs özelliği taşıyan; mıknatısla ilgili. ...

Neck rigidity nedir ne demek

Neck rigidity nedir : Gerdan. Boyun. Büyük baş hayvanlarda boyun altındaki sarkık deri. bos indicus ırkı sığırlarda deri sarkıklığıyla belirgin ön bacakl...

Wage rigidity nedir ne demek

Wage rigidity nedir : Devam ettirmek. Ücret. (savaş) açmak. Açmak. Maaş. Yürütmek. Vergin. (savaş vb) açmak. Başlatmak. Rigidity : Rijitlik. Eğilmezlik. ...

Frigid woman nedir ne demek

Frigid woman nedir : Cinsel anlamda soğuk. İçten olmayan. Frijit. Duygusuzluk. Cansız. Soğuk. Cinsel ilişkiden zevk almayan. Cana yakın olmayan. Çok soğ...

Frigidaire nedir ne demek

Frigidaire nedir : Soğukluk. (eski roma'da) roma hamamında ısıtılmamış su banyosu bulunan oda. Infrigidation : Soğuma. Soğutma. [#Frigid woman : Cinse...

Frigidities nedir ne demek

Frigidities nedir : Soğukluk (cinsel). Duygusuzluk. Son derece soğuk olma durumu. Cinsel soğukluk. Soğukluk. Frijidite. Sözcükler, direkt olarak Frigid...

Frigidly nedir woman : Cinsel açıdan tepkisiz olan kadın. Cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşamayan kadın. Frijit kadın. Cinsel ilişkiye isteksiz o...

Infrigidation nedir ne demek

Infrigidation nedir Sözcükler, direkt olarak Infrigidation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Semirigid nedir ne demek

Semirigid nedir : Bir dereceye kadar rafine edilmiş. Kısmen arıtılmış. Yarı rafine. Semiregular variable : Parlaklığı hemen hemen dönümlü olarak deği...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim