Rumi nedir Rumi; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Süsleme) Anadolu Selçuklularının üslûplaştırdıkları filiz, yaprak ve...

 
 
 

Rumi takvim nedir ne demek

Rumi takvim nedir Rumî Takvim, (Miladî 622) [#başlangıç kabul eden güneş yılı [#dayalı bir takvim. Dünya'nın Güneş etrafında dolanımını esas alan Şemsî Takvim düzeninde, 13 Mart 1840'ta uygulanmaya başladı. Kamerî takvim sisteminde 1 yıl 35...

Rumilinlü nedir ne demek

Rumilinlü nedir Teknik terim anlamı: Rumelili. Rumi : Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme. Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere il...

Ruminal acidosis nedir ne demek

Ruminal acidosis nedir : İşkembeye ait olan. Ruminal. Acidosis : Asit zehirlenmesi. Kanda aşırı asit oranı. Vücut dokularında ve kanda hidrojen iyonunun artması veya alkali depolarının azalması sonucu vücudun hidrojen iyonu tamponlama yeteneğini...

Ruminal calculus nedir ne demek

Ruminal calculus nedir : Ruminal. İşkembeye ait olan. Calculus : Çakıl taşı, ufak yuvarlak taş. idrar veya safra kesesinde oluşan taşlar. Analiz. Taş (böbrek, safrakesesi vb). Taş. Bir hesaplama yöntemi. Yüksek matematik. Kalkulus. Taş (böbrek v...

Ruminal fluid nedir ne demek

Ruminal fluid nedir : Ruminal. İşkembeye ait olan. Fluid : Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek. Akışkan madde. Sulu. Değişken. Akışkan. Sıvı. İstikrarsız. Su. Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değ...

Ruminal lactic acidosis nedir ne demek

Ruminal lactic acidosis nedir : İşkembeye ait olan. Ruminal. Lactic : Süt. Laktik. Sütten elde edilen. Süte ilişkin. Süt (ile ilgili). Ekşimiş sütten elde edilen. Süte ait. [#Acidosis : Suların aşırı asitli olması durumu. asitli suların balıklarda hast...

Ruminal tympania nedir ne demek

Ruminal tympania nedir : Ruminal. İşkembeye ait olan. Ruminal acidosis : İşkembe asidozu. Rumen asidozu. Geviş getirenlerde karbonhidratça zengin gıdaların alışılmışın dışında bir defada fazla miktarda alınması sonucu oluşan, işkembe içeriği ph’...

Ruminant olmayanlar nedir ne demek

Ruminant olmayanlar nedir Ruminant olmayanlar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tek mideliler. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Ruminant : Geviş getiren. Olma : Olmak işi. Rumi : Anadolu Selçuklular...

Rumi altın nedir ne demek

Rumi altın nedir Rumi altın; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: II. Sultan Mehmet zamanında basılmış altın paranın adı. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. B...

Rumi kese nedir ne demek

Rumi kese nedir Rumi kese; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: 500 kuruş değerinde para ölçeği. Kese : Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba. Kısa, kestirme (yol)...

Rumi tarih nedir ne demek

Rumi tarih nedir Rumi tarih; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: [bkz: akçalı yıl]. Tari : Tarih. Tanrı Rumi : Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaş...

Ruminal nedir Ruminal; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İşkembeye ait olan. Rumi : Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme. Biza...

Ruminal bloat nedir ne demek

Ruminal bloat nedir : İşkembeye ait olan. Ruminal. Bloat : Karın şişkinliği, şiplenium, humor. genç tavşanlarda bağırsak yangısının sonucunda biçimlenen karnın şişkin görünümü. Şişmek. Kabartmak. Tütsülemek (balık). Şişkinlik. Şişirmek. Tuzla...

Ruminal content nedir ne demek

Ruminal content nedir : İşkembeye ait olan. Ruminal. Content : Doyurmak. Tatmin etmek. Bilgisayar, eğitim, gramer, sosyoloji alanlarında kullanılır. Hoşnut etmek. İçerik. Anlam yükü. Doygun. Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimed...

Ruminal fluke nedir ne demek

Ruminal fluke nedir : Ruminal. İşkembeye ait olan. Fluke : Kelebek. Yassı balık. Balina kuyruğu. Şans. Beklenmedik başarı. Yaprak solucanlar sınıfına bağlı emici yassı kurtların genel adı. bk. büyük karaciğer kelebeği, küçük karaciğer kelebeğ...

Ruminal laktik asidozis nedir ne demek

Ruminal laktik asidozis nedir Ruminal laktik asidozis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karbonhidratlardan zengin gıdaların fazla miktarda alınmasıyla işkembe sıvısında laktik asit miktarının artması sonucu ol...

Ruminant nedir Ruminant; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getiren. Gevişgetirenler (Ruminantia), çift toynaklılar (Artiodactyla) takımı içinde bir alt takım. Bu alt takıma ait ...

Ruminant polioencephalomalacie nedir ne demek

Ruminant polioencephalomalacie nedir : Düşünceli. Gevişgetiren memeli. Gevişgetiren. Geviş getiren hayvan. Gevişgetiren hayvan. Gevişen. Geviş getiren. Gevişgetiren (hayvan). Ruminant. Ruminantia : Geviş getirengiller. [#Ruminants : Geviş getirenler. Gevişget...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim