Söyleme nedir "Söyleme" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ismarlama Kıta, beyit, mani. Bilimsel terim anlamı: Kimi bölgelerde soylama karşılığı...

 
 
 

Söylemen nedir ne demek

Söylemen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok konuşan, konuşkan. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden oluşan, ba...

Ardına söylemek nedir ne demek

Ardına söylemek nedir Teknik terim anlamı: Arkasından söylemek. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti,...

Bozgun söylemek nedir ne demek

Bozgun söylemek nedir Teknik terim anlamı: Bir şeyin iyi ve fena taraflarını söylemek. Bozgu : Bir oyuncunun teknik bir sapkı yapmasından doğacak ceza Bozg...

Eğri söylemek nedir ne demek

Eğri söylemek nedir Teknik terim anlamı: Yanlış, yalan söylemek. Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru kar...

Garaltıya söylemek nedir ne demek

Garaltıya söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hakkında kötü konuşmak. Gara : Kara. Siyah, kara - gara dutmah: Dargın olmak - gara zelve: Güreşte bir oyun...

Goluma söylemek nedir ne demek

Goluma söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocukların oynamak amacıyla atışması. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cüml...

Imır yamur söylemek nedir ne demek

Imır yamur söylemek nedir Teknik terim anlamı: Söz geveleyerek, anlaşılmaz şekilde söylemek. Yamur : Yağmur Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bi...

İşittiri söylemek nedir ne demek

İşittiri söylemek nedir Teknik terim anlamı: Duyuracak şekilde söylemek. İşit : Eşit, denk Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok c...

Karşı karşı söylemek nedir ne demek

Karşı karşı söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşısındakini kızdıracak söz söylemek. Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün il...

Katı pek söylemek nedir ne demek

Katı pek söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuvvetle uyarmak, tenbih etmek. Katı pek : Çok fazla (konuşmak için) Katı : Sert, yumuşak karşıtı. Taşlık. ...

Lom lom söylemek nedir ne demek

Lom lom söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sözünü bilmeden, yerli yersiz konuşmak. Lom : Ağır, dokunaklı söz. Abartma. Yalan. Eğlenceli konuşma, söyle...

Öneği söylemek nedir ne demek

Öneği söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Her zaman tersini söylemek. Öneği : Kaba, yakışıksız, aykırı (davranış için). İnat. İnatçı, ters kişi. Bir ...

Sap saman söylemek nedir ne demek

Sap saman söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlamsız konuşmak. Sama : Köpek pisliği. Sünnet düğününde yapılan eğlence. Dabakların deriyi yumuşatmak ve ...

Sözü tutkunarak söylemek nedir ne demek

Sözü tutkunarak söylemek nedir Teknik terim anlamı: Kekeleyerek konuşmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve ...

Sümiye söylemek nedir ne demek

Sümiye söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerçek olup olmadığını bilmeden söylemek. Sümiye : El yordamıyla, kestirmeden. Gelişigüzel, ezbere, rastgel...

Temsil söylemek nedir ne demek

Temsil söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hikâye, fıkra, garip olaylar anlatmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cüm...

Yukarısöylemez nedir ne demek

Yukarısöylemez nedir Yukarısöylemez; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Erzurum ili, Karayazı b...

Ayak söyleme nedir ne demek

Ayak söyleme nedir Ayak söyleme; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ozanın, başka birinin koşuğunu, konu ve biçim bakımla...

Söylemek nedir ne demek

Söylemek nedir "Söylemek" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Konuşmak. Söylemediğini bırakmamak : Bir kimse veya bir konu ile ilgili...

Söylemez nedir ne demek

Söylemez nedir Söylemez; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şanlıurfa kenti, Karacadağ bu...

Aşağıdan söylemek nedir ne demek

Aşağıdan söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tevazu ile konuşmak. Aşağ : İplik eğirirken iğin ağır dönmesini sağlıyan tahta ağırlık, ağırşak. Aşık kemiğ...

Edeptir söylemesi nedir ne demek

Edeptir söylemesi nedir Edep : Toplum töresine uygun davranma. İyi ahlak, incelik, terbiye Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok c...

Eksepekse söylemek nedir ne demek

Eksepekse söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İleri geri can sıkacak şekilde konuşmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok c...

Gaybdan söylemek nedir ne demek

Gaybdan söylemek nedir Teknik terim anlamı: Olacaktan veya bilinmeyen olmuştan haber vermek, kehanette bulunmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, tela...

Hayhur söylemek nedir ne demek

Hayhur söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gereksiz konuşmak: Eye vallahsen ele hayhuruya söylüyorsen. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz...

İçerden söylemek nedir ne demek

İçerden söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aleviliğe ait deyişler söylemek. İçer : Oda, oturma odası Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. ...

Kaba boydan söylemek nedir ne demek

Kaba boydan söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüksek sesle konuşmak (Çayağzı). Boydan : Göçmen kadınların kışın giydikleri uzun etekli giysi. (Yeniköy, İ...

Karşu söylemek nedir ne demek

Karşu söylemek nedir Teknik terim anlamı: Cevap vermek. Karşu : [bkz: karşu yerinde]. Mukabil, karşılık olarak. Muhalif, ters iş Söylem : Söyleyiş, söylen...

Köntöy köntöy söylemek nedir ne demek

Köntöy köntöy söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ters ters söylenmek, aksi konuşmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümled...

Ortaya söylemek nedir ne demek

Ortaya söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kimseyi belirtmeden genel olarak konuşmak. Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak...

Sağdan söylemek nedir ne demek

Sağdan söylemek nedir Teknik terim anlamı: Sahih, doğru, gerçek söylemek. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden oluşan,...

Seldir seldir söylemek nedir ne demek

Seldir seldir söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlamsız, saçma sapan konuşmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cümleden o...

Sözü ürce söylemek nedir ne demek

Sözü ürce söylemek nedir Teknik terim anlamı: Vakıtsız, yersiz söylemek. Ürce : Beyhude, boş; mütehevvirane Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. B...

Telle söylemek nedir ne demek

Telle söylemek nedir Telle söylemek; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Halk öykülerinin coşkulu, duygulu yerlerini saz eşliği...

Uz söylemek nedir ne demek

Uz söylemek nedir Teknik terim anlamı: Sözü düşünerek, tartarak, teenni ile söylemek. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim