Sözcü nedir "Sözcü" ile ilgili cümle örnekleri Grev sözcüsü : Grev süresince grevle ilgili açıklamalarda bulunmakla görevli kimse. Kanun sözcüsü ...

 
 
 

Sözcük bilimi nedir ne demek

Sözcük bilimi nedir Sözcük : Kelime. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kim...

Sözcük hazinesi nedir ne demek

Sözcük hazinesi nedir Sözcük hazinesi; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. söz hazinesi) Bir dildeki sözcüklerin bütünü. İngil...

Sözcük kakışması nedir ne demek

Sözcük kakışması nedir Sözcük kakışması; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: kakışma]. Kakı : Meyve kurusu. Oyularak kurutul...

Sözcük oyunu nedir ne demek

Sözcük oyunu nedir Sözcük oyunu; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözcüklerin çok anlamlılığından, sesteş oluşlarından yay...

Sözcük tanımı nedir ne demek

Sözcük tanımı nedir Sözcük tanımı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anlamı önceden bilinmeyen, başka bir deyişle yeni olan...

Sözcük uzunluğu nedir ne demek

Sözcük uzunluğu nedir Sözcük uzunluğu; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sözcükteki damga sayısı. Uzunlu : Kilis...

Sözcük yöntemi nedir ne demek

Sözcük yöntemi nedir Sözcük yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Sözcüklerin önce birer bütün olarak ele alınması...

Sözcüksüz nedir ne demek

Sözcüksüz nedir Sözcüksüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun ...

Abecesel sözcük nedir ne demek

Abecesel sözcük nedir Abecesel sözcük; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sö...

Anahtar sözcük kataloğu nedir ne demek

Anahtar sözcük kataloğu nedir Anahtar sözcük kataloğu; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anahtar sözcüklerin abecesel olarak düzenle...

Bilgisayar sözcüğü nedir ne demek

Bilgisayar sözcüğü nedir Bilgisayar sözcüğü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir veri işleyici için belirli sayı...

Değer sözcüğü nedir ne demek

Değer sözcüğü nedir Değer sözcüğü; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir tümcede öbür sözcüklerden daha çok anlam taşıyan ...

Grev sözcülüğü nedir ne demek

Grev sözcülüğü nedir Grev : İş bırakımı. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan ...

Kanun sözcüsü nedir ne demek

Kanun sözcüsü nedir Kanun : Geçerli olan kural. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı ve...

Sendika baş sözcüsü nedir ne demek

Sendika baş sözcüsü nedir Sendika baş sözcüsü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İş yerinde sendika adına konuşmağa ve işverenle ...

Vurgu sözcüğü nedir ne demek

Vurgu sözcüğü nedir Vurgu sözcüğü; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tümcede ya da kesimde öbür sözcüklerden daha önem...

Yasa sözcüsü nedir ne demek

Yasa sözcüsü nedir Yasa sözcüsü; bir hukuk terimidir. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunm...

Sözcük nedir "Sözcük" ile ilgili cümleler Bilişim alanındaki terim anlamı: Belli bir amaç için bir birim olarak düşünülmesi uygun düşen bir damga ...

Sözcük bilimci nedir ne demek

Sözcük bilimci nedir Sözcük : Kelime. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kim...

Sözcük çağrışımı nedir ne demek

Sözcük çağrışımı nedir Sözcük çağrışımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan h...

Sözcük ikilileri nedir ne demek

Sözcük ikilileri nedir Sözcük ikilileri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değerleme ölçeklerinde bir tutum sürekliliği...

Sözcük karışıklığı nedir ne demek

Sözcük karışıklığı nedir Sözcük karışıklığı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullan...

Sözcük salatası nedir ne demek

Sözcük salatası nedir Sözcük salatası; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kimi ruh hastalıklarında görülen ve anlamlı cüm...

Sözcük türü nedir ne demek

Sözcük türü nedir Sözcük türü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., söz bölüğü, kelime çeşidi, lakırdı bölüğü) Yapı, kavram...

Sözcük vurgusu nedir ne demek

Sözcük vurgusu nedir Sözcük vurgusu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Bir sözcükte bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı olan vur...

Sözcüklü nedir ne demek

Sözcüklü nedir Sözcüklü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun d...

Sözcülük nedir ne demek

Sözcülük nedir "Sözcülük" ile ilgili cümle Grev sözcülüğü : Grev sözcüsünün yaptığı iş. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme,...

Anahtar sözcük nedir ne demek

Anahtar sözcük nedir Bilimsel terim anlamı: Bir kitabın ya da yazının konusunu belirlemek için kullanılan ve addan seçilen önemli sözcük. İngilizce'de Ana...

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir ne demek

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir Bağlam içinde anahtar sözcük dizini; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belgelemede, anahtar-sö...

Çevrik sözcük nedir ne demek

Çevrik sözcük nedir Çevrik sözcük; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Başka bir sözcüğü oluşturan harflerin yerleri değiştiri...

Eş sözcük nedir ne demek

Eş sözcük nedir Eş sözcük; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Söylenişleri eşit ama ayrı anlamlarda olan sözcüklerin bi...

Grev sözcüsü nedir ne demek

Grev sözcüsü nedir Grev : İş bırakımı. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan ...

Sayısal sözcük nedir ne demek

Sayısal sözcük nedir Sayısal sözcük; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sayılardan, kimileyin de boş damga ile özel d...

Sendika sözcüsü nedir ne demek

Sendika sözcüsü nedir Sendika sözcüsü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Salt çoğunluğa ilişkin olmasa bile bir iş yerinde en...

Vurgu sözcük nedir ne demek

Vurgu sözcük nedir Vurgu sözcük; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: anahtar sözcük]. Sözcü : Bir kurul, bir toplulu...

Boşsözcülük nedir ne demek

Boşsözcülük nedir Boşsözcülük; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Gereksiz ve anlamsız sözcükleri kullan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim